Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)
Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 05 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 05 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 04 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 04 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 02 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 02 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 01 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 01 năm 2012
  Báo cáo công tác Mặt trận quý 1 năm 2012  (31/05)

 ‭ (Đã ẩn) ‬Lạc Việt - Tin Tức - Xem chi tiết

MTTQ - Báo cáo 05 Tháng Sáu 2012 9:35:00 SA

Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)


Số lượt người xem: 5866    
Xem theo ngày Xem theo ngày
MTTQ - Báo cáo 05 Tháng Sáu 2012 9:35:00 SA

Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)


Số lượt người xem: 5865    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)
Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 05 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 05 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 04 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 04 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 02 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 02 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 01 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 01 năm 2012
  Báo cáo công tác Mặt trận quý 1 năm 2012  (31/05)
 
Tìm kiếm