SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
2
5
5
1
6
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 15 Tháng Bảy 2024 1:08:32 SA
Thông báo công khai thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền Quận 8 liên quan đến doanh nghiệp trong tháng 4 năm 2024  (07/05/2024)
  
Thông báo công khai thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền quận 8 liên quan đến doanh nghiệp trong quý 1 năm 2024  (10/04/2024)
  
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH QUYỀN QUẬN 8 LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 01 NĂM 2024  (24/02/2024)
  
I. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 01 NĂM 2024: 1. Về kinh tế - thuế: Số lượng hộ kinh doanh đăng ký mới lũy kế từ đầu năm là 135 cơ sở với tổng số vốn đăng ký là 8.798.000.000 đồng. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 58 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là ...
Thông báo công khai thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền quận 8 liên quan đến doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2023  (03/11/2023)
  
Thông báo công khai thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền quận 8 liên quan đến doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2023  (09/10/2023)
  
Thông báo công khai thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền quận 8 liên quan đến doanh nghiệp trong tháng 8 năm 2023  (09/09/2023)
I. Kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, 08 tháng đầu năm 2023: 1. Về kinh tế - thuế: Trong tháng 8, Quận 8 đã cấp mới cấp mới 103 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế với tổng số vốn đăng ký là 7,947 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 120 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi ...
Thông báo công khai thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền quận 8 liên quan đến doanh nghiệp trong tháng 7 năm 2023  (09/08/2023)
  
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7, 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023: 1. Về kinh tế - thuế: Trong tháng 7, Quận 8 đã cấp mới 101 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế với tổng số vốn đăng ký là 4,812 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 125 giấy chứng nhận đăng ký doanh ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023  (15/06/2023)
1. Về kinh tế - thuế: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thúc đẩy phát triển thương mại theo hướng hiện đại gắn với triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng “Mùa mua sắm Shopping Season”, chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tăng cường triển khai đến doanh nghiệp ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2023  (10/05/2023)
1. Tăng cường kiểm tra việc sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại. Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu các chính sách hỗ trợ của thành phố trên lĩnh vực khoa học - công nghệ và các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2023  (13/04/2023)
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tổ chức đoàn công tác xúc tiến thương mại đến các tỉnh để mời gọi thương nhân, nhà vườn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” - lần 2 năm 2023. Tổ chức tập ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm