SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
3
8
9
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Tám 2019 8:20:00 SA

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂMTHÁNG 8 NĂM 2019

 

1. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, chương trình kích cầu đầu tư… Thường xuyên kiểm tra sau đăng ký kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn.

2. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu; tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, rà soát đôn đốc, thu nộp thuế kịp thời. Điều hành, sử dụng ngân sách theo đúng dự toán được duyệt và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng thu ngân sách, sử dụng các nguồn kinh phí chưa phân bổ và dự phòng ngân sách theo quy định. Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

3. Xây dựng Kế hoạch cân đối quỹ nhà tái định cư cho Chương trình chỉnh trang đô thị và các dự án trọng điểm khác trên địa bàn Quận 8. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư dự án có quỹ nhà phục vụ tái định cư về tiến độ xây dựng quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8 và các dự án trọng điểm khác. Đề nghị Trung tâm Quản lý Hạ tầng đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 thường xuyên kiểm tra, rà soát việc mé nhánh cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

4. Xây dựng và triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, xử lý các vị trí mất an toàn giao thông địa bàn Quận 8. Kiểm tra các rào chắn của các dự án hạ tầng địa bàn Quận 8, có biện pháp xử lý nếu sử dụng không đúng mục đích nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư chậm bàn giao hạ tầng thực hiện bổ sung, sửa chữa các vướng mắc, khó khăn về hạ tầng để thực hiện bàn giao. Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thoát nước tại tuyến đường Cao Lỗ Phường 4, đường Bình Đông. Hoàn tất công tác đấu thầu, ký hợp đồng duy tu hệ thống thoát nước địa bàn Quận 8.

5. Thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng vệ sinh môi trường, lộ trình thu gom, vận chuyển rác; lộ trình thu gom rác dọc tuyến và công tác vớt rác trên kênh, rạch do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện. Tiếp tục tổ chức lớp tập huấn về Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoat tại nguồn tại các Phường 1, 2, 3, 7. Giám sát tiến độ thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận. Hoàn thành công tác tổ chức, sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn Quận 8.

6. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh 2/9; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tổ chức 02 buổi tọa đàm với chủ đề “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Gia đình nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”. Thực hiện 58 vị trí tuyên truyền cổ động trên địa bàn quận tuyến đường Tạ Quang Bửu (đoạn từ giao lộ Phạm Hùng đến Quốc Lộ 50). Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn Quận 8. Hoàn tất công tác sửa chữa trường lớp, chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới.

7. Tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu phòng chống đuối nước cho cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, giáo viên thể dục thể thao và cán bộ chuyên trách công tác văn hóa thông tin phường. Phối hợp với Hội Người cao tuổi Quận 8 tổ chức đồng diễn thể dục dưỡng sinh. Tăng cường kiểm tra các điểm nguy cơ, các điểm mất vệ sinh môi trường, dịch bệnh. Tổ chức cho các đối tượng chính sách có công đi điều dưỡng tại Thành phố Vũng Tàu. Thực hiện kiểm tra, giám sát các phường về việc thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2019. Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp quận năm 2019. Triển khai Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố.

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và người dân theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2010 về tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; lập kế hoạch và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy (nhất là đối với các chung cư, khu dân cư ven kênh, rạch…). Thường xuyên tổ chức kiểm tra trụ nước chữa cháy, đề xuất khắc phục, sửa chữa các trụ nước bị hư hỏng.

9. Tổ chức xét duyệt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tiếp tục tổ chức huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng theo kế hoạch đã được Bộ Tư lệnh Thành phố phê duyệt. Huấn luyện nâng cao cho cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao do Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức đạt kết quả cao. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, bảo vệ an toàn các ngày cao điểm, sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm; kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá án; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn quận nhằm thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên lĩnh vực hộ tịch và thực hiện tốt công tác xử lý hồ sơ hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4  năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng dự thảo quy trình thành lập khu phố mới thuộc lĩnh vực chính quyền địa phương theo hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

11. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện khảo sát đánh giá hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận theo các tiêu chí của Thành phố. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã đủ yêu cầu, điều kiện thực hiện. Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

 


Số lượt người xem: 721    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm