SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
3
1
0
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Mười 2019 10:35:00 SA

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, chương trình kích cầu đầu tư…, kiểm tra giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra sau đăng ký kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

2. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu; tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, rà soát đôn đốc, thu nộp thuế kịp thời. Phát huy tốt vai trò của Hội đồng tư vấn thuế phường trong công tác quản lý thuế theo quy định, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn. Điều hành, sử dụng ngân sách theo đúng dự toán được duyệt và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng thu ngân sách, sử dụng các nguồn kinh phí chưa phân bổ và dự phòng ngân sách theo quy định.

3. Đôn đốc các chủ đầu tư về tiến độ xây dựng quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc mé nhánh cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi mùa mưa đến.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phát hiện kịp thời và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cơ quan, hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường trong hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác. Phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích thực hiện không đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt; các hành vi gây mất vệ sinh đô thị.

5. Tổ chức sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Tiếp tục thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, Chương trình “Giảm sử dụng túi ni lông”. Giám sát lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đảm bảo 50% hộ dân và ngoài hộ dân Phường 4, 5, 6 và 30% hộ dân và ngoài hộ dân Phường 1, 2, 3, 7 thực hiện phân loại đúng chất thải. Tổ chức Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2019.

6. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 triển khai Kế hoạch số 93-KH/QU ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Quận ủy Quận 8 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU của Thành ủy về giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình hành động số 04-CTrHĐ/QU của Quận ủy về bảo vệ môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2015 – 2020.

7. Đeo bám Sở Kế hoạch và Đầu tư để sớm được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn theo đúng nhu cầu của Quận 8. Tập trung lập thủ tục đầu tư để khởi công và giải ngân đối với các công trình khởi công mới; đồng thời, đeo bám, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện tốt khối lượng xây lắp và thanh toán ngay khối lượng đã thực hiện đối với các dự án đã khởi công xây dựng. Tổ chức họp giao ban hàng tuần, hàng tháng (kết hợp khảo sát thực tế công trường) để kiểm tra đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

8. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các họat động kỷ niệm các ngày lễ trong 3 tháng cuối năm. Đẩy mạnh và nâng chất hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa, tập trung kiểm tra các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt việc đổi mới mô hình phát triển dựa vào chất lượng, chú trọng giáo dục đạo đức, đưa công tác tư vấn vào trường học nhằm kéo giảm tình trạng bạo lực học đường. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tỷ lệ người dân tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu.

9. Thực hiện hiệu quả hỗ trợ tạo việc làm trong diện chính sách, đối tượng xã hội, dân nghèo, bộ đội xuất ngũ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ cấp xã hội, ưu đãi người có công; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Triển khai kế hoạch hỗ trợ, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, dân nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Tăng cường kiểm tra các điểm nguy cơ, các điểm mất vệ sinh môi trường, dịch bệnh.

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, bảo vệ an toàn các ngày cao điểm, sự kiện chính trị và trong trong dịp Noel, Tết Dương lịch 2020. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm; kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá án; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thường xuyên kiểm tra và đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống cháy, nổ, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ. Tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

11. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện khảo sát đánh giá hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận theo các tiêu chí của Thành phố. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã đủ yêu cầu, điều kiện thực hiện.

12. Nắm tình hình tổ chức mừng lễ Giáng sinh 2019 tại các giáo xứ Công giáo và nhà thờ Tin lành. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019 đối với giới Công giáo, Tin lành Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội – quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

Văn phòng HĐND và UBND Quận 8


Số lượt người xem: 1255    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm