SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
3
6
6
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 15 Tháng Giêng 2021 9:20:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2020

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8:

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế,– xã hội năm 2020; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2020; Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh Quận 8 năm 2020. Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức họp giao ban kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh định kỳ vào mỗi tháng, quý để triển khai nhiệm vụ năm 2020, tạo điều kiện để các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đề ra năm 2020.

Chỉ đạo Tổ Tổng hợp – Kế hoạch thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8; qua đó, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo, cụ thể hóa kế hoạch đã đề ra.

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố; sự lãnh đạo của Quận ủy Quận 8; sự giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 8. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên Ủy ban nhân dân Quận 8.

Duy trì thực hiện nền nếp các hoạt động theo lịch công tác tuần, tháng, quý; không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành. Chỉ đạo tăng cường nắm thông tin tình hình tại cơ sở và trên báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Mối quan hệ giữa chính quyền với các Ban đảng Quận 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các đoàn thể được duy trì thường xuyên, tạo được sự đồng thuận đã góp phần giải quyết đúng, kịp thời và hiệu quả trong quá trình chỉ đạo điều hành của quận. Luôn phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Mặc dù nội dung chương trình công tác nhiều, nhưng Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo điều hành kịp thời, nghiêm túc, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 427 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 5.573 quyết định hành chính, 281 kế hoạch, 3.191 công văn, 594 báo cáo, 197 thông báo. Các văn bản được ban hành góp phần thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, kịp thời tháo gỡ những vấn đề tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình phát triển, có tác động tích cực đến đời sống xã hội.

B. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ:

I. VỀ KINH TẾ

1) Cơ cấu kinh tế:

Tỷ trọng Thương mại – Dịch vụ chiếm 75,3% cơ cấu giá trị sản xuất; Công nghiệp – xây dựng chiếm 24,7% cơ cấu giá trị sản xuất.

2) Kim ngạch xuất – nhập khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu là 97,042 triệu USD, bằng 75,38% so cùng kỳ năm 2019. Tổng kim ngạch nhập khẩu là 182,801 triệu USD, bằng 85,64% so với cùng kỳ.

3) Quản lý nhà nước về Du lịch:

- Tổ chức thành công Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Canh Tý năm 2020. Thu hút 588 nhà vườn từ nhiều tỉnh thành đến kinh doanh hoa, cây kiểng. Hoạt động Hội Hoa Xuân Quận 8 được sự hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Sở Du lịch thành phố… đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao và du lịch” giai đoạn 2018 - 2022. Phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật trong lĩnh vực du lịch và hướng dẫn các thủ tục thực hiện đăng ký thẩm định điểm đến du lịch, đăng ký hạng sao của cơ sở lưu trú đến các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm đến du lịch trên địa bàn Quận 8.

- Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Quận 8. Phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức tuyên truyền, phát hành tài liệu về công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú trên địa bàn quận; đồng thời yêu cầu các cơ sở thực hiện tốt công tác nêu trên đối với khách du lịch đến tham quan, lưu trú.

4) Quản lý nhà nước về điện: Ban hành Kế hoạch chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2020 trên địa bàn Quận 8; tuyên truyền về không thả bóng bay, bắn pháo giấy lên đường dây điện cao thế. Kế hoạch Tiết kiệm điện, An toàn điện trên địa bàn Quận 8 năm 2020. Phối hợp Công ty Điện lực Chợ Lớn kiểm tra việc sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận. Qua công tác kiểm tra chưa phát hiện sai phạm.

5) Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại:

- Chủ động kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận, đồng thời đề nghị các Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm… Tăng cường công tác kiểm tra các hộ, tiểu thương kinh doanh gia cầm; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến việc kinh doanh gia cầm. Khảo sát, thống kê về tình hình pháp lý đối với các sạp tại chợ trên địa bàn quận.

- Chỉ đạo tăng cường triển khai giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” ban hành theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị thuộc quận đã tổ chức kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại 16 chợ truyền thống, 01 chợ đầu mối Bình Điền, 03 siêu thị. Qua kiểm tra, đánh giá nhìn chung các đơn vị đều đạt mức độ an toàn.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận 8 triển khai thực hiện Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các chợ trên địa bàn quận.

6) Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Tính từ đầu năm đến nay, đã cấp mới 1.075 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 67,326 tỷ đồng. Ngoài ra, có 266 hộ kinh doanh thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, 410 hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, 03 hộ kinh doanh tạm ngưng và 04 hộ kinh doanh đăng ký cấp lại. Cấp mới 22 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); 04 giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 11 hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ rượu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã cấp 1.052 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 3.619,861 tỷ đồng. Ngoài ra 186 doanh nghiệp tạm ngưng, bị khóa 22 doanh nghiệp và 170 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

- Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chính quyền Quận 8 với Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh năm 2020. Ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn Quận 8.

- Triển khai thực hiện rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh trên địa bàn Quận 8.

- Tổ chức chương trình Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Ngày Hội công nhân, Phiên chợ tiêu dùng Quận 8 năm 2020. Tại ngày hội, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tuyên dương 17 doanh nhân tiêu biểu có hoạt động sản xuất, kinh doanh nổi bật và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Đồng thời, tổ chức 27 gian hàng trưng bày, giới thiệu những sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá ưu đãi đến với công nhân, người lao động, đoàn viên Quận 8…

- Tổ chức 02 đoàn xúc tiến Hội hoa xuân năm 2021 tại tỉnh Bến Tre và thành phố Đà Lạt nhằm mời gọi các nhà vườn, thương nhân kinh doanh hoa tham gia kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm hoa mới, đặc sắc đến người dân và du khách

7) Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Tích cực triển khai cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tại các chợ, cửa hàng trên địa bàn...  Tăng cường kiểm tra nguồn gốc sản phẩm thịt heo tại các chợ, điểm kinh doanh tự phát... nhằm chống thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, không có kiểm dịch của cơ quan thú y.

Tăng cường chỉ đạo Tổ Kiểm tra, kiểm soát thị trường Quận 8, Đội Quản lý thị trường số 6 thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết giá hoặc ghim hàng tăng giá bán các mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà thuốc đang hoạt động trên địa bàn.Vận động thương nhân đeo khẩu trang y tế trong tiếp xúc; tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc diệt khuẩn trong khuôn viên chợ ngoài giờ hoạt động.Tăng cường phối hợp các đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống, dịch bệnh gia cầm, gia súc và an toàn thực phẩm.

- Tổ Kiểm tra, kiểm soát thị trường Quận 8 đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường. Qua kiểm tra, lượng hàng hóa dồi dào, sức mua các mặt hàng thiết yếu (Mì gói, đồ hộp) tăng từ 3% đến 5%; đối với mặt hàng khẩu trang vải, nước rửa tay sát khuẩn vẫn bán bình thường, giá cả ổn định, không có dấu hiệu khan hiếm. Các cửa hàng tiện ích, cửa hàng bình ổn đã chuẩn bị các phương án dự trữ để cung cấp hàng hóa đến với người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

- Tổ Kiểm tra liên ngành kiểm soát thị trường và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đã phối hợp Thanh tra Sở Tài chính tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Tại thời kiểm kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, chưa phát hiện sai phạm.

- Tổ chức đoàn đến thăm và làm việc với 05 doanh nghiệp [1]. Tại buổi làm việc, các công ty đã có kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ trong việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại doanh nghiệp; được hỗ trợ các chính sách về bảo hiểm xã hội, được hỗ trợ vay vốn để mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; đề nghị được giảm, gia hạn tiền thuê đất; hỗ trợ giới thiệu thị trường, quảng bá sản phẩm do không thể xuất khẩu hàng hóa, số lượng hàng tồn kho nhiều; được hỗ trợ giảm lãi suất vay vốn ngân hàng. Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ghi nhận các ý kiến và chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã bỏ địa điểm kinh doanh để làm cơ sở đề xuất các ngành, đơn vị có liên quan thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

II. VỀ TÀI CHÍNH – THUẾ:

Tình hình thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước: 8,646 tỷ đồng, giảm chi do giảm 45 biên chế 4,236 tỷ đồng (21 biên chế hành chính quận, 24 biên chế phường).

Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước 1.439,175/1.577 tỷ đồng, đạt 91,26% dự toán, bằng 87,18% so với cùng kỳ; trong đó thuế công thương nghiệp là 651,055/765 tỷ đồng, đạt 85,11% kế hoạch, bằng 97,16%  so với cùng kỳ.

Thực hiện chi năm 2020 là 1.007,984/1.273,267 tỷ đồng, đạt 79,17% dự toán, bao gồm chi đầu tư 73,275 tỷ đồng, đạt 123,40% dự toán, chiếm tỷ trọng 7,27% tổng chi, chi thường xuyên 898,199 tỷ đồng, đạt 73,99% dự toán, chiếm tỷ trọng 89,11% tổng chi, chi nộp ngân sách cấp trên 36,510 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,62% tổng chi.

Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm tỷ trọng 38,80%, sự nghiệp xã hội chiếm tỷ trọng 15,11%, sự nghiệp môi trường chiếm tỷ trọng 6,94%, sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng 5,09%, các lĩnh vực khác 34,06%.

III. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG CƠ BẢN – TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 8, 9, 10 (Khu đất Trường mầm non 38 Nguyễn Duy Phường 9); Khu dân cư Phường 6 (Khu đất J6 - Dự án Sài Gòn 5); Khu dân cư Phường 7 (Khu đất D3 và D4); Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về nghĩa vụ đầu tư xây dựng trường mầm non tại các dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8. Triển khai thực hiện chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, dân số khi chuyển đổi mục tiêu đầu tư từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại và kết nối giao thông, bố trí đất giáo dục và dự án Khu trung tâm thương mại dân cư Hưng Điền Phường 16. Lập danh mục các khu vực dự kiến lập quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn.

- Báo cáo về tình hình kiểm định, sửa chữa, cải tạo chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 đã có kết quả kiểm định cấp C trên địa bàn Quận 8.

- Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi (Phường 8, 9, 10, 12, 14): Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 8, 9, 10, 12, 14 xác minh nguồn gốc nhà đất của các hộ dân để làm cơ sở xét điều kiện bồi thường và xây dựng Chính sách bồi thường của dự án và Phương án bồi thường từng hộ dân. [2]

- Về chỉnh trang đô thị: báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 07 tuyến sông kênh rạch [3]. Cập nhật, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở Quận 8 giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTrHĐ/QU của Quận ủy về Chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các chung cư cũ, hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn quận giai đoạn 2015 - 2020. Xây dựng Kế hoạch về chỉnh trang đô thị tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện đầu tư tuyến bờ kè, hệ thống giao thông đường ven bờ Nam Kênh Đôi và nối kết với Đường Phạm Thế Hiển bằng các đường nội bộ khu vực, tạo nên hệ thống giao thông hoàn chỉnh cho khu vực.

- Đề nghị 16 phường rà soát các tuyến đường, hẻm có nhu cầu lắp đặt biển báo cấm ôtô, ôtô tải.

- Về hạ tầng kỹ thuật:xử lý tình trạng người dân cải tạo, sửa chữa vỉa hè trước nhà (sai kết cấu được duyệt, không đồng bộ cao độ chung) tại các dự án phát triển nhà ở; giãn tiến độ triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy (từ Bùi Huy Bích đến Lê Quang Kim).

2. Xây dựng:

- Từ đầu năm đến nay, giám sát xây dựng 1.657 trường hợp. Trong năm, trên địa bàn quận phát sinh 41 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành quyết định xử phạt 39 trường hợp (10 trường hợp sai phép, 29 trường hợp không phép) và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định xử phạt 02 trường hợp xây dựng sai thiết kế chi tiết 1/500 với tổng số tiền là 797.500.000 đồng.

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU:

- Trước khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 121 (Sai phép: 58; Không phép: 63).

- Sau khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 60 (Sai phép: 19; Không phép: 41).

- Kết quả xử lý: đã thực hiện xong là 104/181 trường hợp. Trong đó: 76/121 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 28/60 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU.

- Hiện nay còn 77 trường hợp đang tiếp tục thực hiện (Sai phép: 30; Không phép: 47)

- Công tác tái định cư: Thực hiện quyết toán chi phí bù chênh lệch giá mua, giá bán tái định cư tại chung cư Him Lam xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, chung cư Hai Thành Phường 7 Quận 8 thuộc dự án Cải thiện môi trường nước (giai đoạn 1). Hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định giá của 07 căn hộ tại chung cư Tân Mỹ Quận 7 cho dự án Nhà Cháy Phường 1 Quận 8. Rà soát, báo cáo số liệu thống kê bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2019. Kiểm tra đề xuất đơn giá 01m2 đất ở hoàn chỉnh hạ tầng Khu dân cư Bình Điền tại Phường 7 Quận 8 và xã An Phú Tây huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phú Mỹ Lợi làm chủ đầu tư. Thống kê vị trí, số lượng, thông tin cụ thể của 14 căn hộ và 7 nền đất của Ủy ban nhân dân Quận 8 chuẩn bị bàn giao cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng.

3. Quản lý trật tự đô thị:

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự lòng, lề đường vệ sinh môi trường và thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Lập lại trật tự lòng, lề đường và an toàn giao thông trên tuyến đường Đào Cam Mộc và đường Phạm Hùng Phường 9 Quận 8. Tiếp tục Phối hợp Đội cảnh sát giao thông An Lạc ra quân đẩy mạnh công tác lòng, lề đường tại đường Võ Văn Kiệt Phường 16 Quận 8. Tổ chức Lễ Ký kết liên tịch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân Quận 8 và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; giữa Ủy ban nhân dân Phường 7 Quận 8 và Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây huyện Bình Chánh về thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự lòng – lề đường khu vực tuyến đường Quản Trọng Linh. Từ đầu năm đến nay, xử phạt 238 trường hợp tổng số tiền 379.250.000 đồng.

4. Xây dựng cơ bản:

- Các dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thực hiện quyết toán [4]. Các dự án chi trả bồi thường [5]. Các dự án đang ban hành thông báo thu hồi đất, dự thảo chính sách bồi thường [6]. Các dự án đang điều tra xã hội học và khảo sát, đo vẽ,thu thập pháp lý [7]. Các dự án cấp bách theo chỉ đạo [8]. Các dự án đang giải quyết [9].

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn thực hiện đến 31/12/2020 là 285,597/300,267 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 95,11%. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 228,583/237,237 tỷ đồng, đạt 96,35% kế hoạch; vốn ngân sách thành phố phân cấp: 53,456/59,380 tỷ đồng đạt 90,02% kế hoạch và quận: 3,557/3,650 tỷ đồng, đạt 97,45% kế hoạch.

5. Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân, cấp thoát nước: Tỷ lệ sử dụng nước sạch tính đến thời điểm hiện nay đạt 100%.

6. Công tác tài nguyên:

- Báo cáo thành phố về đăng ký đất đai và thực hiện nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban nhân dân 16 phường kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 8. Triển khai Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2020.

- Ban hành Thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc dự án cải thiện điều kiện sống của các hộ dân ở trên và ven Bờ Bắc Kênh Đôi tại các Phường 8, 9, 10, 12, 14.

7. Công tác môi trường:

- Tình hình vệ sinh môi trường, các điểm mất vệ sinh môi trường trên địa bàn:

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và Ủy ban nhân dân phường khảo sát, kiểm tra, đánh giá 15 điểm mất vệ sinh, kịp thời đề ra biện pháp chuyển hóa.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ban hành Kế hoạch đánh giá, công nhận "Phường sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch" trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả thi đua đợt 2, Ủy ban nhân dân Quận 8 công nhận thêm 13 "Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch" [10], nâng tổng số khu phố đạt "Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch" là 69 khu phố và công nhận 04 phường đạt “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch” nậng tổng số phường đạt “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch” là 12 phường [11], hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra về bảo vệ môi trường của 18 đơn vị. Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 14 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 544.775.000 đồng.

Triển khai lắp đặt thùng rác trên tuyến đường Tạ Quang Bửu, Dương Quang Đông và Lê Quyên Phường 5 Quận 8. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sớm có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo định hướng mới.

Hướng dẫn thực hiện thu gom chất thải trong việc phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn một số biện pháp trong việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các chung cư, cao ốc văn phòng.

Triển khai cuộc thi hiến kế giải pháp, cách làm hay về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “Nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị”, tiếp nhận 185 bài dự thi đến từ phòng ban, Ủy ban nhân dân 16 phường, khu phố và trường học trên địa bàn Quận; Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các đoàn thể tổ chức Hội thi “Sáng tạo từ rác tái chế” chủ đề “Vì màu xanh Quận 8” ban tổ chức đã nhận được 64 tác phẩm dự thi đến từ Ủy ban nhân dân các phường và trường học trên địa bàn Quận.

Tổ chức Tọa đàm Giải pháp xây dựng ngõ hẻm và tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn Quận 8 với sự tham dự của 48 đại biểu, với 13 lượt phát biểu đóng góp 21 ý kiến.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông

a) Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa:

Năm 2020, có nhiều hoạt động lễ lớn được tổ chức kỷ niệm nhân năm tròn, năm chẵn, là năm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương như Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,năm “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, theo đó chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trong năm 2020. Đề xuất 23 tên nhân vật, Mẹ Việt Nam anh hùng vào quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập trung tổ chức các hoạt động theo chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp xây dựng tuyến đường Văn minh - Mỹ quan đô thị, tuyến hẻm Xanh - Sạch - Đẹp. Chỉ đạo cơ sở rà soát, sửa chữa và thay mới nội dung cổng chào khu phố văn hóa, khu dân cư. Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đăng cai tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa đọc Quận 8 lần thứ nhất năm 2020 phục vụ hơn 2000 bạn đọc trên địa bàn Quận 8, trao 10 bộ thiết bị hỗ trợ đọc sách cho Hội người mù Quận 8, qua đó góp phần phát triển các mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; tổ chức Lễ kỷ niệm truyền thống Chợ Lớn - Trung Huyện, Chi đội 15 - Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh lần thứ 35 năm 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020).

Tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và Sơ kết phong trào năm 2019. Tại Hội nghị đã khen thưởng 244 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tuyên dương gia đình Văn hóa tiêu biểu năm 2019, năm 2020 trên địa bàn Quận 8. Năm 2020, có 12/16 phường đăng ký đạt phường văn minh đô thị; 92/97 khu phố đăng ký đạt khu phố văn hóa.

Tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn quận trong việc tham gia xã hội hóa công tác tuyên truyền cổ động chính trị. So với năm 2019, số lượng tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa công tác tuyên truyền cổ động chính trị năm 2020 tăng 60%, hình thức tuyên truyền đa dạng hơn trước do có sự tham gia của các hộ kinh doanh có trang bị màn hình LED, LCD góp phần lan tỏa các thông điệp tuyên truyền của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp quảng cáo, nâng cao trách nhiệm của xã hội trong công tác cổ động chính trị tại địa phương. Đặc biệt, năm 2020, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung triển khai thực hiện, chiếm 2/3 nội dung, thời lượng trong công tác tuyên truyền tại địa phương nhằm kịp thời thông tin, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến Nhân dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí trên địa bàn Quận 8 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, Quận 8 chỉ đạo [12].

Trong năm 2020, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hóa được tập trung đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử các di tích trên địa bàn Quận 8. Đề xuất thành phố lập phương án tu bổ, tôn tạo 04 di tích: (chùa Thiên Phước, chùa Sắc tứ Huệ Lâm, đình Vĩnh Hội, đình Phong Phú) đã xuống cấp giai đoạn 2020 - 2025.Đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sớm xem xét về việc khoanh vùng bảo tồn, giữ gìn và phát huy di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi Phường 16, quan tâm, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phong Phú (Phường 12 Quận 8). Tiếp tục theo dõi công tác tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố đình Hưng Phú Phường 9, Quận 8 với tổng kinh phí được phê duyệt là hơn 19 tỉ đồng. Theo dõi việc bảo quản các hiện vật đình Hưng Phú.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu về di sản, di tích trên website Quận 8; tiếp tục rà soát, bổ sung nguồn tên đường của Thành phố và Quận 8; tăng cường công tác an ninh, công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và di tích trên địa bàn Quận 8.Tổ chức tập huấn, hướng dẫn bảo vệ, tôn tạo phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Quận 8.

Tổ chức Hội nghị chuyên đề: Giải pháp thực hiện mô hình “Mảng xanh khu phố tôi”, hưởng ứng việc xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, mỗi khu phố chọn, đăng ký ít nhất 01 địa điểm thực hiện mô hình “Mảng xanh khu phố tôi”, xây dựng 01 địa điểm thành mảng xanh, trồng hoa, rau, điểm sinh hoạt, vui chơi cộng đồng, trang trí mảng tường và Hội thi “Sáng tạo từ rác tái chế”, chủ đề “Vì màu xanh Quận 8”, thực hiện video clip hướng dẫn cách làm vật dụng tái chế từ rác thải. Theo đó, các thí sinh quay video clip hướng dẫn chế tạo các sản phẩm hữu dụng từ các loại rác thải, phế liệu nhựa, vật liệu đã qua sử dụng trong sinh hoạt như: Vỏ chai nhựa, vỏ nhựa cũ, túi nilon, phế thải nhựa,… và gửi sản phẩm đính kèm cùng video clip để dự thi. Triển khai thực hiện các hoạt động, mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng có hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: triển khai bài phát thanh tuyên truyền đến Ủy ban nhân dân 16 phường, trang thông tin điện tử Quận 8, Bản tin Quận 8, fanpage Nhịp Cầu Văn hóa, Kênh Đôi về “Hội sách trực tuyến” do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trên trang https://book365.vn/

- Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

Tổ chức kiểm tra 261 lượt trên các lĩnh vực như: thu âm, karaoke, internet, biển hiệu, quảng cáo, thể thao ngoài công lập,... Qua đó phát hiện 162 trường hợp vi phạm, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 20 vụ với tổng số tiền 545.800.000 đồng, chuyển hóa 01 điểm kinh doanh karaoke không phép, không đủ điều kiện an ninh trật tự, gây ồn ào trong khu dân cư sang ngành nghề khác (kinh doanh quán ăn).

b) Lĩnh vực thể dục, thể thao:

Phong trào thể thao quần chúng được quan tâm và tiếp tục phát triển theo chiều rộng, tính đến naytrên địa bàn Quận 8 có 65 điểm luyện tập thể dục thể thao, số gia đình thể thao là 11.070 gia đình, đạt 11% trên tổng số hộ dân hiện có trên địa bàn. Các hộ “Gia đình thể thao” phát triển nhanh ở hầu hết các khu phố. Các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian tiếp tục được khai thác và đưa vào tổ chức trong các hoạt động lễ, hội của địa phương. Hàng năm, 100% các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học và Ủy ban nhân dân 16 phường đều tổ chức các hoạt động thể thao... thu hút đông đảo cán bộ, công chức, các em học sinh và các tầng lớp nhân dân đến tham gia, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức khỏe thể chất cho người dân, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội tại địa phương…tạo thành phong trào quần chúng rộng khắp. Đến nay, ước tính năm 2020 tổng số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn quận đạt tỷ lệ trên 33%. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ viên chức, Huấn luyện viên, công tác viên, giáo viên phụ trách thể dục thể thao trường học; tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và học sinh với số lượng: 1.554 em.

2. Giáo dục và đào tạo:

Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục. Đảm bảo đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang (dự phòng), xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho các nhóm, lớp, các phòng chức năng, phòng làm việc tại các cơ sở giáo dục. Đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn. Xây dựng kế hoạch và phương án đón trẻ đi học trở lại, phương án cách ly khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở...tại nhóm, lớp. Phối hợp với phụ huynh của trẻ giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của trẻ. Tránh tập trung trẻ toàn trường vào cùng một thời điểm.

Ban hành Kế hoạch triển khai tập huấn đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với giáo viên dạy lớp 1 chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021.

Tổ chức xây dựng các phương án và làm việc, dạy học trực tuyến theo chỉ đạo nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chấn chỉnh, giám sát, xử lý nghiêm hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

- Tình hình hoạt động các cơ sở giáo dục về trường, lớp, nhóm lớp:

Tổ chức tổng kết năm học 2019 – 2020, tuyên dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2019-2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới.

Thực hiện chương trình Sữa học đường cho học sinh lứa tuổi mẫu giáo và lớp Một trường tiểu học trên địa bàn Quận 8.

- Tổ chức Lễ Khai mạc ‘‘Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2020”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

- Diễn biến tình hình dịch bệnh; công tác triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh:

Chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới (nCoV) trên địa bàn Quận 8; Kế hoạch ứng phó của Quận 8 với dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quận 8 về phòng, chống dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

- Số người mắc bệnh: 06 người (Giai đoạn 1: 05 người; Giai đoạn 2: 01 người).

- Số người tử vong: 00 người.

- Số người khỏi bệnh: 06 người.

- Tổng số trường hợp được đưa đến Khu cách ly kiểm dịch tập trung của Quận 8: 172 trường hợp (Giai đoạn 1: 92 trường hợp; Giai đoạn 2: 43 trường hợp; Giai đoạn 3: 17 trường hợp; Giai đoạn 4: 20 trường hợp)

- Qua 04 đợt, Quận 8 đã nhắc nhở 5.318 trường hợp, xử phạt 368 trường hợp với tổng số tiền phạt là 159.400.000 đồng. Đã chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tổng cộng 36.709.000.000 đồng.

Từ đầu năm đến nay, số ca thông báo sốt xuất huyết là 573 ca, giảm 1.076 ca thông báo so với cùng kỳ, số ca thông báo tay chân miệng là 194 ca, giảm 268 ca thông báo so với cùng kỳ.

Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch tể và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố.

Tiếp tục tăng cường truyền thông nguy cơ, truyền thông tại ổ dịch nhằm cung cấp kiến thức về phòng, chống dịch bệnh cho người dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng như: tờ rơi, phát thanh lưu động, hệ thống loa phát thanh phường, … đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao.

Tổng số trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại bệnh theo quản lý đạt: 96,22% (4.831/5.021). Tổng số trẻ sinh ra của toàn quận là 2356 trẻ, trong đó số trẻ nữ là 1.234, số trẻ nam là 1.122, tỷ số giới tính khi sinh là 109 trẻ trai/100 trẻ gái. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 125 trẻ/ 2.356 trẻ chiếm tỷ lệ 5%.

4. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm:

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường các thực hiện biện pháp khẩn cấp trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc thịt heo, sản phẩm thịt heo của tiểu thương tại các chợ, điểm kinh doanh tự phát; các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể; chuẩn bị các phương án, biện pháp xử lý khi phát sinh dịch bệnh tả heo trên địa bàn. Không để xảy ra hoạt động giết mổ trái phép gia súc trên địa bàn, kiểm soát quản lý chặt chẽ việc chăn nuôi heo nhỏ lẻ của người dân phải đảm bảo vệ sinh thú y.

Tổ chức kiểm tra công tác An toàn thực phẩm chợ Bình Điền.

Chỉ đạo tổ chức các đợt kiểm tra công tác y tế trường học, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại 100% bếp ăn tập thể trong trường học trên địa bàn Quận 8; nhìn chung, các trường tuân thủ việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, đảm bảo 100% đơn vị trường học lấy các nguồn thực phẩm được cung cấp từ các cơ sở có tham gia Chuỗi thực phẩm an toàn đã được công nhận của thành phố (bao gồm chuỗi thực phẩm rau củ quả, thịt, trứng các loại).

5. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Về lao động, việc làm:

Tổ chức Sàn Giao dịch việc làm năm 2020; trong năm, giới thiệu việc làm cho 9.051 lao động (đạt 100,57%).

Thực hiện thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc dự án phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2020.

Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020, đảm bảo hiệu quả thiết thực và các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, an sinh xã hội:

Tổ chức các đoàn thăm và tặng quà cho bà Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, các gia đình chính sách có công, hộ nghèo, cụ 100 tuổi, đảng viên 90 tuổi trên địa bàn Quận 8 nhân Tết Nguyên đán 2020.

Rà soát thông tin bảo hiểm y tế của diện chính sách có công chuẩn bị chuyển giao về quận quản lý; rà soát nhu cầu sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách có công với cách mạng; triển khai rà soát các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với Người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Phối hợp với Hội người cao tuổi thực hiện mừng thọ trao đến 3.171 cụ là người cao tuổi thuộc các độ tuổi được chúc thọ năm 2020;

- Về chương trình giảm nghèo bền vững:

Tổ chức chăm lo tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo [13]. Năm 2020, có 28 hộ khó khăn đặc biệt (giảm 03 hộ so với năm 2019). Giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 cho Ủy ban nhân dân 16 phường.

Đầu năm hộ nghèo có 709 hộ, chiếm tỷ lệ 0,65% so với tổng số hộ dân; sau kiểm tra hiệu quả hộ nghèo còn lại là 275 hộ, chiếm tỷ lệ 0,26% so với tổng số hộ dân, giảm 443 hộ so với đầu năm (giảm 0,41%).

Hộ cận nghèo có 1.385 hộ, chiếm tỷ lệ 1,28%; sau kiểm tra hiệu quả hộ cận nghèo còn lại là 1.105 hộ, chiếm tỷ lệ 1,03%.

Triển khai các phường rà soát nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện ký hợp đồng ủy thác nguồn vốn Xóa đói giảm nghèo để cho vay giải quyết việc làm năm 2020.

Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và 16 phường khảo sát nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, sửa chữa chống dột cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn quận. Đã hỗ trợ xây dựng 23 căn nhà tình thương với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng, sửa chữa chống dột 16 căn với số tiền 559.000.000đ.

Đã giải ngân cho 255 hộ vay mới, với tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng; dư nợ trong dân 1.853 hộ, với tổng số tiền trên 43,3 tỷ đồng. Tổng số hộ nợ quá hạn là 23 hộ, với số tiền 134 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,32%.

- Công tác cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội:

Tổng hợp, rà soát người sau cai nghiện; đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; tự nguyện tại cộng đồng; bắt buộc tại cộng đồng nếu tiếp tục tái nghiện lập hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Đối với người nghiện không nơi cư trú: hoàn tất hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 462 trường hợp;đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 453 trường hợp (phân bổ Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức 376 , Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa 45, Cơ sở cai nghiện ma túy Bố lá 31).

Đối với người nghiện có nơi cư trú: hoàn tất hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 204 trường hợp; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 194 trường hợp, đã đưa 10 người nghiện ma túy thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tập trung 19 người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định vào Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chính sách cho vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Đưa 06 trường hợp Người tâm thần đặc biệt nặng vào Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần Thủ Đức.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Trong năm, tiếp 234 lượt người, tổng số đơn đã nhận là 361 đơn, trong đó:

+ Đơn không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 232 đơn (Mời, hoàn trả: 52 đơn, chuyển: 180 đơn)

+ Đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 129 đơn

- Tổng đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận phải giải quyết là 155 đơn, trong đó:

+ Đã giải quyết 116 đơn, đạt 74,83% (trong đó: 03 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 112 đơn kiến nghị phản ánh)

+ Đang giải quyết 39 đơn, đạt 25,17% (trong đó: 04 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 34 đơn kiến nghị phản ánh)

Tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (088.247.247) và Quận 8 (19007208):

+ Đường dây nóng của thành phố: trong năm đã tiếp nhận 215 ý kiến phản ánh, đã xử lý: 205/215 ý kiến.

+ Đường dây nóng Quận 8: Tính từ đầu năm đến nay tiếp nhận 36 cuộc gọi. Đã xử lý 36 cuộc, còn tồn 00 cuộc.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng

Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai theo kế hoạch [14]. Theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra [15]. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Tổ chức tập huấn một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 cho lãnh đạo và cán bộ, công chức trên địa bàn quận.

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp:

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật trên địa bàn Quận 8 năm 2020; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 8 năm 2020; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận 8 năm 2020; Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực môi trường trên địa bàn Quận 8 năm 2020; Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11 trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ” giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức 08 lớp tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật với 864 lượt người tham dự [16]. Triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020); Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Quận 8 thông tin đến các cơ quan, đơn vị quận và Ủy ban nhân dân 16 phường.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

Trong năm, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 146 quyết định liên quan đến thành lập, củng cố, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác và 499 quyết định liên quan đến công tác nhân sự các cơ quan, đơn vị quận, phường.

Hoàn thành chuyển giao Bệnh viện Quận 8 và Trung tâm Y tế Quận 8 về Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2020; tổ chức lại Trung tâm Văn hóa Quận 8 và Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8 thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8.

Thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp được điều động vào cơ quan hành chính nhà nước nhưng chưa thực hiện tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp phường thành công chức cấp quận trở lên

- Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai phần mềm đánh giá mức độ hài lòng tại Ủy ban nhân dân 16 phường. Sắp xếp kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận 8 theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, thống kê thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân Quận 8; xây dựng và mở rộng Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

Phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong các phong trào thi đua của quận và khen thưởng đột xuất trong phong trào phòng, chống tội phạm.

- Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến 3, 4: tiếp nhận 5.514 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 1.301 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 1.666 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 4.213/5.514 hồ sơ đạt 76,4% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 1.657/3.845 hồ sơ đạt tỷ lệ 43,09%).

- Tỷ lệ tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện đánh giá hài lòng: Tổng số lượt đánh giá là 15.872 lượt/17.029 hồ sơ tiếp nhận (93,21%), tỷ lệ lượt đánh giá “hài lòng” là 15.862/15.872 lượt (đạt 99,94%)

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 với sự tham dự của 200 đại biểu. Qua đó, khen thưởng 56 tập thể và 103 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019; Khen thưởng đột xuất 04 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác phòng chống tội phạm.

- Công tác tôn giáo, dân tộc: Tình hình tôn giáo, hoạt động tôn giáo cơ bản tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, các buổi sinh hoạt tôn giáo và các ngày lễ trọng và lễ hội truyền thống của tôn giáo thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; đại hội, hội nghị của tôn giáo được tổ chức trang nghiêm, đúng Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo, đúng pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo tốt hơn. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trong những tháng đầu năm 2020 nên Ủy ban nhân dân Quận 8 tăng cường vận động các cơ sở tôn giáo và các cơ sở thờ tự trên địa bàn quận không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; dừng tổ chức các đại hội, hội nghị, lễ hội tôn giáo thường niên; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phương và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở tôn giáo được chính quyền quan tâm cấp phép xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo khang trang, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Nhà nước và Giáo hội. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo tích cực hoạt động từ thiện, xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng với chính quyền.

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 175 vụ (giảm 06 vụ = 3,31% so với cùng kỳ). Đã điều tra khám phá 131/175 vụ (= 74,86%), bắt 204 đối tượng; tài sản thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đồng.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: đã phát hiện 114 vụ, bắt 188 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 13 vụ = 12,87% và giảm 18 đối tượng = 8,74% so với cùng kỳ năm 2019), tang vật thu giữ: 7.566,7392g ma túy tổng hợp; 164 gói và 68 tép heroin (114,3979g); 02 xe ô tô; 88 xe mô tô; 143 điện thoại di động; 21 cân điện tử; 479.622.000 đồng và một số tang vật khác. Lập hồ sơ khởi tố 106 vụ, 136 đối tượng và xử phạt hành chính 08 vụ, 52 đối tượng. Tổng số người nghiện hiện đang quản lý: 1.070 người.

Công tác đấu tranh, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại Phường 12, 14: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các tổ chức, đường dây tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy nhằm đấu tranh chuyển hóa dứt điểm 02 địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại Phường 12, 14. Qua đó đã phát hiện 17 vụ, 25 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tập trung, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh chuyển hóa dứt điểm 02 địa bàn này; đã xử lý 05 đối tượng, hiện còn 04 đối tượng nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy (giảm 55,56% so với năm 2019), chuyển hóa 01 tụ điểm tại Tổ 85 Khu phố 5 Phường 12 và không để phát sinh địa điểm phức tạp mới. Kết quả, tại địa bàn Phường 12 chuyển hóa cơ bản 99%, địa bàn Phường 14 chuyển hóa cơ bản 95%; hiện tiếp tục đấu tranh chuyển hóa tại hẻm 904 Nguyễn Duy Phường 12 với 02 đối tượng; hẻm 126 Hoài Thanh và ngã tư quốc tế Phường 14 với 02 đối tượng.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 05 vụ (giảm 04 vụ = 44,44% so với cùng kỳ năm 2019), làm chết 04 người (không tăng giảm), bị thương 02 người (giảm 07 người = 77,78% so với cùng kỳ năm 2019), hư hỏng 07 xe các loại.

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn:

- Cháy, nổ: xảy ra 07 vụ cháy (giảm 16 vụ = 69,57% so với cùng kỳ), không có người chết, 04 người bị thương nhẹ, tổng tài sản thiệt hại khoảng 12.050.000 đồng; nguyên nhân cháy: do chập điện, ma sát thiết bị sử dụng điện gây cháy. Tiếp nhận 50 tin cháy. Không xảy ra nổ.

- Cứu nạn – cứu hộ: Tiếp nhận, xử lý 18 vụ (không tăng giảm so với cùng kỳ năm 2019), nguyên nhân: tự tử, ngáo đá tâm thần gây rối; cây xanh ngã đổ do gió lốc,...

- Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy:

Tổ chức kiểm tra chuyên đề an toàn phòng cháy chữa cháy; qua đó đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 76 cơ sở với tổng số tiền 83.350.000 đồng.

3. Quốc phòng - an ninh:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm theo quy định. Phối hợp với lực lượng Công an nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra từ 22.00 - 06.00 ngày hôm sau, bảo đảm an ninh trật tự khu vực trước cổng trường học; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xây dựng triển khai các Kế hoạch bảo vệ an toàn cao điểm và các sự kiện chính trị, các ngày lễ Tết trong năm 2020; Ban hành quyết định giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên và kế hoạch huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự; kế hoạch tập huấn cán bộ và huấn luyện đơn vị; tổ chức hội nghị hiệp đồng và huy động quân nhân dự bị tham gia tập trung huấn luyện năm 2020.

Tổ chức thành công lễ giao quân năm 2020 đã giao 201/195 công dân, đạt 103,1% chỉ tiêu giao quân ở 2 cấp.

Tổ chức phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2021: 13.049 công dân; Tổ chức xét duyệt cấp phường. Kết quả: 16/16 phường, đủ điều kiện sức khỏe 3.767/13.049 thanh niên.

VII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt được:   

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 đạt được một số kết quả như: tổ chức thành công Hội Hoa Xuân phục vụ tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Corona (Covid - 19); tập trung tuyên truyền, rà soát các đối tượng gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, qua đó, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn. Phối hợp tốt với các phường trong việc sắp xếp trật tự lòng lề đường; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức giám sát địa bàn, chủ động trong công tác xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, thi hành quyết định. Thực hiện xong việc tiếp xúc công bố Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan kịp thời, phong phú,...Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thành phố và Ủy ban nhân dân quận về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid-19) gây ra. Hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường, thực hiện các biện pháp quản lý cơ sở kinh doanh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kiên quyết triệt xóa các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa không đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự, kinh doanh không phép, các chủ cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội đã dần dần chuyển đổi ngành nghề khác góp phần giữ vững môi trường cạnh tranh văn hóa lành mạnh.

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid-19) gây ra nên khoảng 50% - 70% tiểu thương tại các chợ tạm ngưng kinh doanh; mãi lực chợ giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019 đã ảnh hưởng đến hoạt động thu chi đối với các hợp tác xã tham gia quản lý chợ trên địa bàn quận. Tiến độ các dự án trọng điểm chậm so với kế hoạch do phải điều chỉnh lại hệ số điều chỉnh giá theo đơn giá đất mới do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

C. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN 8 NĂM 2020:

1. Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 75%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 25%:

Trong năm 2020, Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 75,3%; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 24,7%.

Kết quả: Đạt

2. Thu ngân sách nhà nước đạt 100% dự toán:

Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước 1.439,175/1.577 tỷ đồng, đạt 91,26% dự toán, bằng 87,18% so với cùng kỳ.

Kết quả: Không đạt

3. Số khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa: 89

Năm 2020, có 92/97 khu phố đăng ký đạt Khu phố văn hóa

Kết quả: Đạt

4. Số phường đạt chuẩn Phường văn minh đô thị: 9

Năm 2020, có 12/16 phường đăng ký đạt Phường văn minh đô thị

Kết quả: Đạt

5. Tỷ lệ hộ nghèo: Hoàn thành cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí 2019

Cuối năm 2020, Quận 8 còn 275 hộ nghèo/107.476 hộ dân (chiếm 0,26%) với 952 nhân khẩu (giảm 434 hộ nghèo, 1.859 nhân khẩu so với năm 2019)

Kết quả: Đạt

6. Số lao động được tạo việc làm trong năm: 9.000 người/năm (chỉ tiêu thành phố giao 8.900 người/năm)

Năm 2020, đã giải quyết việc làm cho 9.051 lao động, đạt 100,57%.

Kết quả: Đạt

7. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Tính đến hết 31/12/2020: Tổng số người tham gia BHYT là 261.191/269.209 người, đạt tỷ lệ 97,02%.

Kết quả: không đạt

8. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương: đạt 92%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: đạt 100%; hiệu suất đào tạo tiểu học đạt 99%, trung học cơ sở: đạt 97%. Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: mầm non 88%, tiểu học 99%, trung học cơ sở 87%.

Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương: đạt 92,4%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: đạt 100%; hiệu suất đào tạo tiểu học đạt 99,21%, trung học cơ sở: đạt 97,66%. Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: mầm non 88%, tiểu học 99,15%, trung học cơ sở 87,61%.

Kết quả: đạt

9. Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch vốn năm 2020 trên địa bàn quận, tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%.

Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn thực hiện đến 31/12/2020 là 285,597/300,267 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 95,11%.

Kết quả: đạt

10. Tỷ lệ hộ dân, tổ chức đăng ký đổ rác: 100%

Năm 2020, Tỷ lệ hộ dân, tổ chức đăng ký đổ rác đạt 100% đối với các hộ dân có người ở.

Kết quả: đạt

11. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và đưa đi xử lý: 100%

Năm 2020, Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và đưa đi xử lý đạt 100%

Kết quả: đạt

12. Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và đưa đi xử lý: 100%

Năm 2020, Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và đưa đi xử lý đạt 100%

Kết quả: đạt

13. Tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường được thu gom và đưa đi xử lý: 100%

Năm 2020, Tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường được thu gom và đưa đi xử lý đạt 100%

Kết quả: đạt

14. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom và đưa đi xử lý: 100% 

Năm 2020, Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom và đưa đi xử lý đạt 100%

Kết quả: đạt

15. Hoàn thành 03 công trình chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII gồm: Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống sân vận động Trung tâm Thể dục Thể tao Quận 8; Xây mới trường Mầm non Tuổi Thơ Phường 5 và sửa chữa Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8.

- Cải tạo nâng cấp hệ thống sân vận động của Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8:

Công trình Cải tạo nâng cấp hệ thống sân vận động của Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8 đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt dự án tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018, với quy mô thiết kế nâng nền toàn bộ khu vực sân thể thao; làm mới sân bóng đá, đường chạy thẳng, đường chạy vòng, các sân thể thao; cải tạo khu vực khán đài có mái che sức chứa 1.200 chỗ ngồi; làm mới hệ thống chiếu sáng, bảng điểm và cung cấp trang thiết bị thể dục thể thao. Công trình được khởi công vào ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Tiến độ: đã bàn giao đưa vào sử dụng.

- Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ, Phường 5, Quận 8:

Công trình Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt dự án tại Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 với quy mô thiết kế 20 phòng học và các phòng chức năng. Công trình đã được khởi công xây dựng vào ngày 21 tháng 6 năm 2019.

Tiến độ: đã bàn giao đưa vào sử dụng.

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục và cung cấp lắp đặt thiết bị phục vụ Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 8:

Công trình Cải tạo, sửa chữa các hạng mục và cung cấp lắp đặt thiết bị phục vụ Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 8 đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt dự án tại Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 với quy mô sơn dầu, sơn nước toàn bộ công trình; di dời cột cờ đến vị trí mới; cải tạo nền tầng hầm; cải tạo hệ thống chiếu sáng; lắp đặt mới hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp lắp đặt trang thiết bị. Công trình được khởi công vào ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Tiến độ: đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả: đạt

16. Phấn đấu xây dựng 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh mỹ quan đô thị gồm: đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tùng Thiện Vương, Phạm Hùng và Tạ Quang Bửu (Phường 5).

Kết quả: đạt

17. Phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định 100% các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng.

Từ đầu năm đến nay, giám sát 1.657 trường hợp, ban hành 41 quyết định với tổng số tiền là 797.500.000 đồng.

100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng.

Kết quả: đạt

18. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở 2 cấp quận và phường.

Năm 2020, quận đã tổ chức Lễ giao nhận quân và đạt 103,1% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở 2 cấp quận và phường (201/195)

Kết quả: Đạt

19. Kéo giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự; khám phá các vụ án hình sự đạt trên 75%. Hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại Phường 12 và Phường 14 không để phát sinh điểm mới.

Xảy ra 175 vụ (giảm 06 vụ, giảm 3,31%); khám phá 131/175 vụ (bằng 75%)

Cơ bản hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại Phường 12 và Phường 14 không để phát sinh điểm mới.

Kết quả: đạt

20. Kéo giảm 5% tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí: số vụ , số người chết, số người bị thương.

Xảy ra 05 vụ (- 04 vụ, giảm 44,44%), làm chết 04 người (= người), bị thương 02 người (- 07 người, giảm 77,78%).

Kết quả: đạt

21. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý; công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến 3, 4; Tỷ lệ tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện đánh giá hài lòng trên 95%.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý: Đưa vào vận hành phần mềm quản lý hồ sơ cai nghiện cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8. Trang bị bàn ghế và hệ thống Micro hội nghị tại Phòng họp số 3. Hướng dẫn thực hiện chứng thư số cho các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường. Thay đổi giao diện và nâng cấp chức năng phần mềm lịch công tác của Ủy ban nhân dân quận; phần mềm quản lý hồ sơ bồi thường; Đề án thực hiện “Xây dựng đô thị thông minh” trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Hội nghị truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu thuộc Quận 8: Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến 3, 4: tiếp nhận 5.514 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 1.301 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 1.666 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 4.213/5.514 hồ sơ đạt 76,4% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 1.657/3.845 hồ sơ đạt tỷ lệ 43,09%).

- Tỷ lệ tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện đánh giá hài lòng: Tổng số lượt đánh giá là 15.872 lượt/17.029 hồ sơ tiếp nhận (93,21%), tỷ lệ lượt đánh giá “hài lòng” là 15.862/15.872 lượt (đạt 99,94%)

Kết quả: đạt

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 

Số lượt người xem: 294    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm