SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
3
7
8
5
7
Thông tin cần biết 23 Tháng Năm 2019 2:41:14 CH
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2019  (23/05/2019)
1. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. 2. ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4 NĂM 2019  (22/05/2019)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) năm 2019; kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2019). Thực hiện tuyên truyền tổng ...
Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2019  (20/04/2019)
(Kèm theo Thông báo số 15/TB-NS ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8) Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ 2 NĂM 2019  (10/04/2019)
1. Tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, khảo sát thị trường, kết nối doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn cấp bách của doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức kiểm ra về môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Xây dựng và triển ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ 1 NĂM 2019  (09/04/2019)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Thực hiện Quyết định số 6069/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 31 ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2019  (09/03/2019)
1. Tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, khảo sát thị trường, kết nối doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn cấp bách của doanh nghiệp. Tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn. 2. Triển khai thực hiện điều ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 NĂM 2019  (08/03/2019)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt chăm lo Tết cho gia đình chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội và dân nghèo, các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), tổ chức trao lệnh gọi ...
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019  (27/02/2019)
Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2019  (10/02/2019)
1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung theo dõi chặt chẽ đảm bảo hành hóa lưu thông, phân phối trên thị trường đạt chất lượng đúng quy định rõ nguồn gốc không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng gián đoạn nguồn hàng; hỗ trợ kết kết nối các doanh nghiệp sản xuất phân phối hàng thiết yếu phục vụ tết với các ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 01 NĂM 2019  (09/02/2019)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, quận thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trong giai đoạn trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; chỉ đạo triển khai tổ chức sự kiện du lịch Hội Hoa Xuân Quận 8; tổ chức ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm