SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
0
9
4
Thông báo 07 Tháng Tám 2019 8:30:00 SA

Thông báo Về nội dung thực hành xét tuyển viên chức Vòng 2 Năm học 2019 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo nội dung xét tuyển Vòng 2 (thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ) để người dự tuyển nghiên cứu và chuẩn bị, cụ thể như sau:

1. Những văn bản pháp lý người dự tuyển cần nghiên cứu để áp dụng khi thực hành:

- Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (áp dụng cho vị trí giáo viên tiểu học và trung học cơ sở);

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (áp dụng cho vị trí giáo viên tiểu học và trung học cơ sở);

- Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học (áp dụng cho vị trí giáo viên tiểu học);

- Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (áp dụng cho vị trí giáo viên trung học cơ sở);

- Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học (áp dụng cho vị trí giáo viên tiểu học);

- Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non (áp dụng cho vị trí giáo viên mầm non);

- Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (áp dụng cho vị trí giáo viên trung học cơ sở);

- Quyết định số 99-/TWĐTN-CTTN ngày 01 tháng 08 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa VIII, giai đoạn 2018 – 2023 (áp dụng cho vị trí giáo viên tổng phụ trách Đội);

- Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT (áp dụng cho vị trí nhân viên thư viện);

- Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin Công văn 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10 tháng  9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018-2019 (áp dụng cho vị trí nhân viên công nghệ thông tin);

- Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (áp dụng cho vị trí nhân viên văn thư);

2. Nội dung thực hành:

2.1. Đối với vị trí giáo viên:

Thực hành các nội dung:

-           Soạn giáo án;

-           Thực hiện hoạt động giảng dạy, giáo dục;

-           Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh;

-           Thực hiện công tác chủ nhiệm.

Phạm vi thực hiện:

+ Giáo viên mầm non: Bài thực hành trong chương trình dành cho lứa tuổi mẫu giáo (lớp mầm, lớp chồi, lớp lá), gồm các nội dung giảng dạy:

(1)    Giáo dục kỹ năng sống

(2)    Kể chuyện

(3)    Tạo hình

(4)    Làm quen với Toán

(5)    Làm quen với chữ viết (lớp lá)

(6)    Phát triển thể chất

+ Giáo viên tiểu học: Bài thực hành của giáo viên dạy nhiều môn và bộ môn trong phạm vi chương trình lớp 3 và lớp 4.

+ Giáo viên trung học cơ sở: Bài thực hành theo bộ môn trong phạm vi chương trình lớp 6.

+ Giáo viên Tổng phụ trách Đội: Thực hành các nội dung tương ứng theo cấp học và bộ môn nêu trên; đồng thời thực hành các kỹ năng sinh hoạt tập thể, quản trò và nghi thức Đội.

2.2. Đối với vị trí nhân viên:

Thực hành các nội dung:

Cách thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống hồ sơ, sổ sách và những công việc liên quan vị trí dự tuyển.

Phạm vi thực hiện:

+ Nhân viên thư viện:

- Lập chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư, củng cố và phát triển thư viện;

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới nhập, triển lãm trưng bày sách mới, tranh ảnh.

+ Nhân viên văn thư:

- Soạn thảo các loại văn bản hành chính như tờ trình, công văn, quyết định, biên bản, hợp đồng;

- Quản lý văn bản, quản lý con dấu.

+ Nhân viên công nghệ thông tin:

- Lập chương trình hoạt động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của đơn vị;

- Vận hành các hệ thống mạng, khắc phục các sự cố đơn giản./.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

 


Số lượt người xem: 202    
Xem theo ngày Xem theo ngày
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
Hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là một công tác chính trị quan trọng nhằm tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018, Trung tâm hòa giải, đối ...
Tìm hiểu chức năng lập Vi bằng của Thừa phát lại
Thông tin lập Vi bằng của Thừa phát lại
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
  Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (16/08)
  HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN  (16/08)
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm