SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
0
1
9
8
3
Thông báo 25 Tháng Mười Hai 2017 11:25:00 SA

Quận 8 triển khai xây dựng thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Công văn số 32054/SLĐTBXH-LĐ ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8: cập nhật thông tin pháp luật lao động mới như sau:

- Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Triển khai đến các doanh nghiệp thuộc Quận 8 việc xây dựng thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, với nội dung như sau:

+ Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) kể từ ngày 01/01/2018 : mức 3.980.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (vùng I).

+ Xây dựng Thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới, áp dụng từ 01/01/2018 (tham khảo mẫu đính kèm): căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng nêu trên, doanh nghiệp chủ động, thực hiện ngay việc rà soát để sửa đổi thang lương, bảng lương đang áp dụng đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Quá trình sửa đổi thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (hoặc Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở) và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. Doanh nghiệp gửi thang lương, bảng lương đã sửa đổi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện (nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp) để giám sát.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8 thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật lao động về xây dựng thang bảng lương năm 2018, đề xuất thời gian lưu bản tin trên vị trí trang đầu Bảng thông báo tại Cổng Thông tin điện tử Quận 8 là 90 ngày./.

Theo Phòng LĐTB và XH Q8 

 

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn Quận 8 về việc xây dựng Thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới là 3.980.000 đồng, áp dụng từ ngày 01/01/2018 (tham khảo mẫu đính kèm).

- Nghị Định 147/2017

- Các file Mẫu TBL 2018


Số lượt người xem: 1171    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Một số mức phạt đối với các hành vi trong phòng chống dịch COVID-19
Trích Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN, CHI PHÍ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI VÀ THÙ LAO HÒA GIẢI VIÊN TẠI TOÀ ÁN
A. LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN: (Trích Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa ngày 16/6/2020,có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) I. Nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Điều 3): 1. Các bên tham gia hòa giải, đối thoại (sau đây gọi là các bên) phải tự nguyện hòa giải, đối thoại. 2. Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận, thống ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Phòng Tư Pháp Quận 8
Tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn ...
  Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu  (05/01)
  Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020  (09/11)
  Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ  (28/10)
  MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  (15/10)
  Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp  (15/10)
  Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ  (15/10)
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm