SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
5
4
6
7
Thông báo 25 Tháng Mười Hai 2017 11:25:00 SA

Quận 8 triển khai xây dựng thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Công văn số 32054/SLĐTBXH-LĐ ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8: cập nhật thông tin pháp luật lao động mới như sau:

- Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Triển khai đến các doanh nghiệp thuộc Quận 8 việc xây dựng thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, với nội dung như sau:

+ Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) kể từ ngày 01/01/2018 : mức 3.980.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (vùng I).

+ Xây dựng Thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới, áp dụng từ 01/01/2018 (tham khảo mẫu đính kèm): căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng nêu trên, doanh nghiệp chủ động, thực hiện ngay việc rà soát để sửa đổi thang lương, bảng lương đang áp dụng đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Quá trình sửa đổi thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (hoặc Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở) và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. Doanh nghiệp gửi thang lương, bảng lương đã sửa đổi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện (nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp) để giám sát.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8 thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật lao động về xây dựng thang bảng lương năm 2018, đề xuất thời gian lưu bản tin trên vị trí trang đầu Bảng thông báo tại Cổng Thông tin điện tử Quận 8 là 90 ngày./.

Theo Phòng LĐTB và XH Q8 

 

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn Quận 8 về việc xây dựng Thang bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng mới là 3.980.000 đồng, áp dụng từ ngày 01/01/2018 (tham khảo mẫu đính kèm).

- Nghị Định 147/2017

- Các file Mẫu TBL 2018


Số lượt người xem: 1409    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm