SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
5
6
6
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 05 Tháng Sáu 2024 3:50:00 CH

NGÀY HỘI “SỐNG XANH VÌ MÔI TRƯỜNG” QUẬN 8 - NĂM 2024

Nhằm tiếp nối và phát huy kết quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thúc đẩy hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến mọi tổ chức và cá nhân trong cộng đồng dân cư Quận 8; đồng thời tăng cường sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và dân cư đối với công tác bảo vệ môi trường và định hướng cho các kế hoạch bảo vệ môi trường trong tương lai.

Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8, Quận đoàn 8 tổ chức Ngày hội “Sống xanh vì Môi trường” Quận 8 - năm 2024 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 vào lúc 7 giờ 30 ngày 09 tháng 6 năm 2024.

Sau phần Lễ phát động của Ngày hội “Sống xanh vì môi trường” Quận 8 - năm 2024, các hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2024, bao gồm:

1. Tại sân khấu lớn Hội thi tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy thành các sản phẩm có ích trong cuộc sống hàng ngày do Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 và Quận Đoàn 8 tổ chức với 16 đội dự thi.

2. Tại Khu vực sảnh Trung tâm Văn hóa - Thể thao Q8

+ Hoạt động “Đổi rác thải tái chế lấy quà” do Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phối hợp Quận Đoàn 8 Phụ trách.

+ Hoạt động “Đổi Chất thải nguy hại hộ gia đình lấy cây xanh” do Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phối hợp Quận Đoàn 8 Phụ trách.

+ Hoạt động Chương trình “Trang phục cũ - Vòng đời mới” - “Giảm thiểu rác thải thời trang” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 phụ trách.

3. Tại khu vực sân Trung tâm Văn hóa - thể thao Quận 8: Khu vực Hội chợ bán các sản phẩm thân thiện môi trường và các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, sử dụng nhiều lần do Phòng Kinh tế Quận 8 Phụ trách.

Đồng thời thông qua Ngày hội, Ủy ban nhân dân Quận 8 kêu gọi các đơn vị, ban ngành, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp và cộng đồng cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành động bảo vệ môi trường. Cụ thể là:

Một là, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương và tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia tiếp cận với các thông tin và kỹ thuật phòng tránh khô hạn và hoang mạc.

Hai là, Tăng cường bổ sung nguồn kinh phí, nguồn nhân lực, các phương tiện dự báo thời tiết, khí tượng thuỷ văn của Trung ương và địa phương trong việc chống sa mạc hóa và hạn hán.

Ba là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân.

Bốn là, thực hiện phân loại các chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt đúng qui định; không vứt rác và xả nước thải ra vỉa hè, lòng lề đường phố, kênh, rạch và nơi công cộng.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8


Số lượt người xem: 46    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ THANH TRA, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực từ 1/8/2024
Ngày 29/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh ...
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 1) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 2) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 3)
  Tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật và Người cao tuổi khó khăn về tài chính trên địa bàn Phường 14  (31/05)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Phòng cháy, chữa cháy  (29/05)
  Một số điểm nổi bật trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023  (24/05)
  Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014  (09/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2023  (06/05)
  NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CĂN CƯỚC 2023  (06/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2023  (06/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm