SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
5
8
2
2
Dự án đang triển khai 04 Tháng Tám 2015 2:10:00 CH

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào trường Tiểu học Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 (tên cũ đường vào trường Phạm Thế Hiển phường 6).

 

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào trường Tiểu học Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 (tên cũ đường vào trường Phạm Thế Hiển phường 6).

 

 

1. Tên công trình: Đường vào trường Tiểu học Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 (tên cũ đường vào trường Phạm Thế Hiển phường 6).

2. Địa điểm: Phường 6 Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8

4. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quỳnh Thanh.

5. Mục tiêu dầu tư xây dựng: Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như việc vận chuyển hàng hóa lưu thông qua lại trên tuyến. Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Chỉnh trang lại bộ mặt đô thị, khắc phục tình trạng xuống cấp và nâng cao khả năng chịu tải của nền, mặt đường phục vụ cho nhu cầu đô thị hóa đang phát triển.

Toàn bộ hệ thống quanh khu vực quanh trường tiểu học thường xuyên ngập nước, xây dựng tuyến đường số 1, số 3 giúpgiải quyết được tình trạng úng ngập nước khu vực này.

6. Loại và cấp công trình: đường phân khu vực, cấp III

7. Tổng mức đầu tư:    13.487.518.942 đồng

(Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm mười tám ngàn, chín trăm bốn mươi hai đồng)

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tập trung

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014-2016

 Thanh-VP.UBNDQ8


Số lượt người xem: 2174    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm