SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
2
6
0
8
8
Đề cương tuyên truyền 18 Tháng Năm 2023 9:15:00 SA

Tuyên truyền Luật Thanh tra năm 2022

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Luật có 8 Chương, 118 Điều, với các nội dung đáng lưu ý sau:

1. Chức năng của cơ quan thanh tra (Điều 5)

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. (Bổ sung thêm chức năng giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân).

2. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra (Điều 9)

a) Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm:

- Thanh tra Chính phủ;

- Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh);

- Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện);

- Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định.

b) Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực bao gồm:

- Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra Bộ);

- Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương (sau đây gọi chung là Thanh tra Tổng cục, Cục);

- Thanh tra Sở.

c) Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ.

d) Cơ quan thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan cơ yếu Chính phủ.

đ) Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

3. Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 không còn điều chỉnh đối với Ban Thanh tra nhân dân.

Thanh tra Quận 8 đề nghị các cơ quan đơn vị tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Thanh tra Quận 8 đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng nguyên văn Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 trên Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 (http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn) để các đơn vị cập nhật tuyên truyền (Đính kèm Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022)./.

 

Thanh tra Quận 8


Số lượt người xem: 263    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm