SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
5
1
6
Đề cương tuyên truyền 02 Tháng Mười Một 2022 11:25:00 SA

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Thực hiện Công văn số 5127/STP-PBGDPL ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp Thành phố về việc hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (Phiếu chuyển số 9341/PC-VP ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8). Phòng Tư pháp Quận 8 đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện như sau:

1. Vận động, tuyên truyền, tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi (đảm bảo nội dung, thời gian và hình thức thi theo Thể lệ số 3992/TL-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi).

2. Đẩy mạnh truyền thông về Cuộc thi trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc hình thức phù hợp khác; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi cho Phòng Tư pháp Quận 8 để theo dõi, tổng hơp gửi về Sở Tư pháp Thành phố theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường quan tâm, phối hợp thực hiện./.

(Đính kèm Công văn số 3991/BTC ngày 14 tháng 10 năm 2022Thể lệ số 3992/TL-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi).

 

Phòng Tư pháp Quận 8


Số lượt người xem: 384    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm