SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
6
0
4
6
Tin tức sự kiện 02 Tháng Mười 2013 4:00:00 CH

Kỳ 59: Học Bác làm công tác dân vận

Bác Hồ của chúng ta là một vị lãnh tụ tài ba, không chỉ tinh tường ở tài lãnh đạo chiến lược quân sự mà còn là người thực hiện công tác dân vận rất tài tình. Bác nói:

“Dễ mười lần không dân cũng chịu

Khó trăm lần dân liệu cũng xong”

Ngay từ buổi đầu Bác đã xác định lực lượng chính trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc chính là nhân dân, vì vậy mà cán bộ phải có trách nhiệm vận động, giải thích cho dân hiểu vì sao phải làm cách mạng, khi đã hiểu rồi thì dù có hy sinh mấy nhân dân cũng quyết tâm một lòng cùng Đảng đấu tranh giành độc lập, chính là giành tự do, hạnh phúc cho mỗi người.

Trong bài viết Dân vận đăng trên Báo Sự thật ngày 15/10/1949, Bác viết: “Tất cả cán bộ Chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”; Bác còn chỉ rõ “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc.”.

Để làm được dân vận, thì phải biết cách giải thích, tuyên truyền cho dân hiểu “Người tuyên truyền cần phải chịu khó, chịu khổ, khéo ở, siêng làm. Chớ tưởng rằng: Đi phớt qua địa phương, diễn thuyết một hai giờ đồng hồ mà có kết quả. Đến một địa phương nào, cần phải đi thăm các cụ phụ lão, các người phụ trách, rồi đi thăm các nhà đồng bào để gây cảm tình, và để hiểu biết tình hình địa phương. Đó là một việc cần cho tuyên truyền.

Hai là dân ở đó sinh hoạt thế nào, ta cũng phải sinh hoạt như họ… Thấy dân làm việc gì, bất kỳ to nhỏ, ta cũng ra tay làm giúp. Đó là cách gây tình cảm tốt nhất, nó sẽ giúp cho việc tuyên truyền kết quả gấp bội.

Thái độ phải mềm mỏng: Đối với các cụ già phải cung kính, với anh em phải khiêm tốn, với phụ nữ phải trang nghiêm, với nhi đồng phải thân yêu, với cả mọi người phải thành khẩn”.

Cuối cùng Bác khẳng định công việc dân vận là rất quan trọng: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 

Nhận thức tầm quan trọng trong công tác Dân vận, trong Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Đảng ta đã đề ra Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nghị quyết đã nêu rõ vị trí, vai trò trong công tác dân vận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng thời đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong thời gian tới.    

 

 

 

(Bác Hồ thăm hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 1954 - Ảnh tư liệu)

 

Đảng bộ quận 8 trong thời gian qua luôn nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhờ đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm đều đạt và vượt. Phong trào vận động nhân dân hiến đất làm đường, mở rộng hẻm thành công, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân; vận động nhân nhân thực hiện di dời đúng tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, cùng chính quyền địa phương bài trừ các tệ nạn xã hội; xây dựng khu phố văn hóa, phường văn hóa... Lãnh đạo địa phương từ quận đến phường ngày càng tích cực tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đi đến tận nơi để nghe dân nói, giải thích những điều người dân chưa rõ và vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên chưa tích cực thực hiện công tác dân vận, chưa xem công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của mình, một số cán bộ ít tham gia các phong trào địa phương, các tổ chức đoàn thể; công tác dân vận tại một số nơi rơi vào mệnh lệnh hành chính, làm cho người dân có khi vẫn chấp hành theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhưng chưa “tâm phục khẩu phục”. Nếu hiện tượng này lâu dần có thể gây mất lòng tin trong nhân dân, một khi lòng tin nơi nhân dân giảm dần mà ta không biết được thì hậu quả thật khôn lường.    

Để tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới, trách nhiệm của mỗi cấp ủy cơ sở đảng phải biết vận dụng tư tưởng của Bác về công tác dân vận, trước mắt, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cần:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới trong đảng bộ, chi bộ.

- Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, đưa nhiệm vụ công tác dân vận của tập thể, cá nhân vào nghị quyết của đảng bộ, chi bộ hàng tháng để thực hiện. Có những phong trào vận động nhân dân phù hợp.

- Giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về trách nhiệm làm công tác dân vận gắn với nhiệm vụ được phân công.

- Tăng cường sâu sát quần chúng, nắm dư luận, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng các giới và giải quyết đến nơi đến chốn những vấn đề bức xúc trong cuộc sống.

- Thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc nhân dân giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của dân tăng niềm tin trong nhân dân. 

Cuối cùng tất cả chúng ta phải nằm lòng điều đúc kết của Bác Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên muốn nhân dân đưa thuyền cách mạng vượt qua khó khăn, đi đến thành công phải biết vận động nhân dân./.

 

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY


Số lượt người xem: 2772    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm