SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
6
8
7
Tin tức sự kiện 22 Tháng Mười Một 2013 4:05:00 CH

Định hướng phát triển về Kinh tế giai đoạn 2011 - 2015

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để  phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển. Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chủ trương của Nhà nước.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận theo định hướng dịch vụ - thương mại và công nghiệp, nâng tỷ trọng dịch vụ - thương mại lên 93%, tỷ trọng công nghiệp còn khoảng 7%. Tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn quận giai đoạn 2009 - 2015 theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố và Kế hoạch số 1829/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 8.

1.1. Về phát triển doanh nghiệp:

- Khuyến khích thành lập mới các hợp tác xã trên địa bàn theo hướng dịch vụ như hợp tác xã cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, hợp tác xã kinh doanh chợ, vận tải, dịch vụ phục vụ nhu cầu về nhà ở, giữ trẻ, dịch vụ bữa ăn công nghiệp, dịch vụ phục vụ gia đình. Phát triển các hợp tác xã thương mại theo mô hình Co-op Mart của Saigonco-op, các hợp tác xã có thể thành lập các cửa hàng thực phẩm sạch, rau sạch trên địa bàn với số lượng dân cư nhất định, liên kết với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bán lẻ để làm đại lý tiêu thụ hàng hóa, chiếm lĩnh thị trường tại chỗ, vận động các hộ kinh doanh cá thể tham gia hợp tác xã và hỗ trợ các dịch vụ bán hàng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với cam kết quốc tế, quy định của WTO. Phát huy vai trò của Hội Doanh nghiệp trong việc mở rộng liên kết, thống nhất hành động giữa các doanh nhiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mọi nguồn vốn, chính sách hỗ trợ lãi xuất hoặc bảo lãnh vay vốn đối với dự án đầu tư áp dụng công nghệ cao, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, tăng cường kiểm soát việc chấp hành các tiêu chuẩn về chất lượng, trợ giúp trong hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

1.2. Về phát triển ngành:

- Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo các cam kết WTO trong lĩnh vực dịch vụ. Phát triển nhanh, bền vững các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ then chốt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ, xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng có chất lượng cao. Phát triển các ngành dịch vụ gắn với qui hoạch dân cư và qui hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giai đoạn 2010 - 2015, trong đó chú trọng phát triển các hoạt động dịch vụ công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: tư vấn kinh doanh, tư vấn pháp luật, dịch vụ xúc tiến thương mại, dịch vụ tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm, vận tải công cộng, dịch vụ cảng - kho bãi. Phấn đấu tốc độ phát triển ngành dịch vụ, thương mại giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 30% - 40%/năm.

- Tập trung nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, đối với chợ đang hoạt động, phù hợp với quy hoạch, sắp xếp khoa học khu vực kinh doanh để phát huy công suất sử dụng, vận động tiểu thương thực hiện phương thức mua bán văn minh hiện đại; đối với chợ hoạt động kém hiệu quả thì xem xét chuyển đổi, mở rộng công năng hoặc di dời sang chợ khác; đối với chợ Bình Điền, tác động chủ đầu tư hoàn tất việc xây dựng và đưa vào sử dụng đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh của chợ, tổ chức mô hình sàn giao dịch hàng hóa. Hình thành các chợ chuyên doanh phường 4, 5, 7, 16, phát huy vai trò đầu mối bán buôn đối với thị trường thành phố và các tỉnh phía Nam.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại trên cơ sở không gây ách tắc giao thông, đảm bảo quy chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan. Ưu tiên phát triển tại các khu vực đầu mối giao thông, khu mua sắm tập trung, khu dân cư mới.

- Tích cực thực hiện chủ trương khuyến khích xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng chú trọng phát triển những sản phẩm dịch vụ có lợi thể cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, khuyến khích phát triển dịch vụ xuất khẩu. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2015 dự kiến tăng bình quân 10%/năm.

- Đẩy mạnh phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh như: điện tử - tin học, cơ khí chính xác, hóa chất, chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghiệp phụ trợ. Khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng áp dụng công nghệ cao, ưu tiên ứng dụng công nghệ nguồn, công nghệ tiên tiến trong khu vực. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ đầu tư đổi mới máy móc thiết bị đạt 10 - 15%.

- Tăng cường nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác tiêu chuẩn hóa và sở hữu trí tuệ. Khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trên cơ sở tự nguyện và phát huy nội lực của các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu môi trường và lợi ích kinh tế. Dự kiến tốc độ phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 10-15%/năm.

 

(Xuân Hồng - VPUBNDQ8)


Số lượt người xem: 3045    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm