SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
6
3
9
Tư vấn & Tìm hiểu pháp luật 21 Tháng Tám 2020 1:15:00 CH

Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Tờ gấp có các văn bản pháp luật là Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2020. Thông tư 06/2019/TT-BXD có điểm mới tại Khoản 10, Điều 1 là: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư kiểm tra hồ sơ và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư”.

Để cung cấp thêm kiến thức pháp luật cho thành viên Ban quản trị nhà chung cư và cư dân trên địa bàn Quận 8 cũng như Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp họ hiểu rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình và cư dân có thể biết được cách thức thành lập ban quản trị nhà chung cư, thẩm quyền giải quyết tranh chấp xảy ra tại chung cư để bảo vệ quyền lợi cho mình; Phòng Tư pháp đã thực hiện tài liệu tuyên truyền “Tìm hiểu một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư” tuyên truyền rộng rãi trong dân bằng hình thức infographic giúp người dân sẽ dễ dàng nắm được những quy định pháp luật.

 

 

Phòng Tư Pháp Quận 8


Số lượt người xem: 1194    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm