SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
5
8
9
Thông tin chung 28 Tháng Mười Hai 2021 9:10:00 SA

Phát động tham gia sự kiện Ngày hội Văn hóa đọc năm 2021 trên không gian Internet (trực tuyến)

Căn cứ Kế hoạch số 3863/KH-UBND  ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc năm 2021;

Căn cứ Công văn số 3833/SVHTT-TCLSK ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động tham gia sự kiện Ngày hội Văn hóa đọc năm 2021 bằng hình thức online trực tuyến,

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tổ chức các hoạt động đẩy mạnh Văn hóa đọc trên địa bàn Quận 8 năm 2021,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường phát động công chức, viên chức, người lao động, học sinh tham gia sự kiện Ngày hội Văn hóa đọc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 trên không gian mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Địa chỉ truy cập trang web:

https://ngayhoivanhoadoc.hochiminhcity.gov.vn/

2. Thời gian khai mạc: Từ 09 giờ 00’ sáng ngày 27/12/2021 đến hết 24 giờ 00’ ngày 05/01/2022 (Sau khi kết thúc sự kiện, trang chủ sẽ được thành phố duy trì, nâng cấp, bổ sung tư liệu để trở thành cổng thông tin chính thức về Văn hóa đọc do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố quản lý và vận hành).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

 


Số lượt người xem: 880    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm