SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
9
1
4
1
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 14 Tháng Ba 2023 8:50:00 SA

Triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn có mã số QCVN 47:2022/BTNMT, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các tổ chức chính trị xã hội Quận 8, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8, Công an Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện theo Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trường (thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8) để tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Quét mã QR để tải tài liệu)

 


Số lượt người xem: 210    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm