SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
5
8
4
4
Tin văn hóa thể thao 22 Tháng Sáu 2023 7:35:00 CH

Hội nghị Giao ban công tác thi đua, khen thưởng - Lần 3 Khối thi đua 2 - Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo Năm học 2022 - 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 5006/HD-SGDĐT ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn Công tác thi đua khen thưởng năm học 2022 – 2023 và Quyết định số 216/QĐ-KTĐ ngày 22 tháng 12 năm 2022 về ban hành Quy chế hoạt động của Khối thi đua 2, Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023, chiều ngày 21 tháng 6 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023 tại Trường Trung học cơ sở Chánh Hưng, Quận 8.

Đến tham dự Hội nghị:

-   Về phía các đơn vị Khối thi đua 2 có: Thầy Đoàn Bội Ngọc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4; Thầy Nguyễn Trọng Hiếu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11; Cô Vũ Ngọc Hằng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6; Cô Phạm Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh; Thầy Nguyễn Văn Đến - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận, cùng các thầy cô là Chuyên viên phụ trách thi đua trong Khối thi đua 2.

-  Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 có: Thầy Dương Văn Dân -Quận ủy viên - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thầy Nguyễn Quốc Hưng – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Cô Mao Thị Kim Liên – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; cùng các thầy cô là Chuyên viên, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8.

Khối thi đua 2 – Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo có 06 đơn vị gồm các Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, Quận 6, Quận 8, Quận 11, quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận. Trong năm học 2022 – 2023, các Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các chủ trương chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng, tạo sự lan tỏa thành phong trào thi đua yêu nước; chú trọng biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong năm học 2022 – 2023. Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, chính xác, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của tập thể và cá nhân; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Từ những thành tích đạt được của các đơn vị trong suốt năm học vừa qua, Khối thi đua 2 đã biểu quyết, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua 2 – Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023.

Thông qua hội nghị, Khối thi đua 2 đã triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023 – 2024 và đề xuất Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 là Trưởng Khối thi đua năm học 2023 – 2024.

 


Thầy Dương Văn Dân - Quận ủy viên - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 – Trưởng Khối thi đua 2 phát biểu tổng kết.

 

 

 

 

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua 2 và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu hoc, Trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8.

 

Nguyễn Hoàng Hải - Phòng GD&ĐT Q8


Số lượt người xem: 176    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm