SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
3
9
7
1
Tin văn hóa thể thao 15 Tháng Tư 2020 2:30:00 CH

MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

 Ngày 03 tháng 2 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Nghị định có 9 Chương và 124 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. Nghị này bãi bỏ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và Điều 2 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Chương I có 5 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, Đối tượng bị xử phạt, Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức.

Chương II gồm 10 Điều, từ Điều 5 đến Điều 14 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Chương III gồm 7 mục, 42 Điều, từ Điều 15 đến Điều 56 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, internet, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Chương IV gồm 4 mục, 17 Điều, từ Điều 57 đến Điều 73 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Chương V gồm 4 mục 33 Điều, từ Điều 74 đến Điều 106 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Chương VI gồm 06 Điều từ Điều 107 đến Điều 112 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao dịch điện tử, hình thức xử phạtvà biện pháp khắc phục hậu quả.

Chương VII quy định xử phạt vi phạm hành chính về giải quyết tranh chấp,hình thức và mức xử phạt trong cung ứng dịch vụ (Điều 113).

Chương VIII có 8 Điều, từ Điều 114 đến Điều 121 quy định thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.

Chương IX có 3 Điều từ Điều 122 đến Điều 124, quy định về điều khoản thi hành.

* Một số điểm mới đáng chú ý của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 gồm:

1. Về mức phạt tiền: Chính phủ quy định mức phạt tiền trong các lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin cụ thể như sau: Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: bưu chính và giao dịch điện tử đối với cá nhân là 40.000.000 đồng. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

2. Phân quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; bưu chính, giao dịch điện tử cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã còn có thể áp dụng các hình thức như: Phạt cảnh cáo; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 115 Nghị định này và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Tăng mức phạt tiền trong các lĩnh vực như:

- Phạt tiền tối đa đến 1.000.000 đồng đối với người chơi không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Gấp đôi mức phạt so với Nghị định 174/2013/NĐ-CP (Khoản 2 Điều 106).

- Phạt tiền tối đa đến 3.000.000 đối với cá nhân mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trên mạng internet (Khoản 3 Điều 106).

- Phạt tiền tối đa đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, bờ tường, cây xanh, nơi công cộng (Khoản 1 Điều 94).

- Phạt tiền đến 20.000.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật (điểm q Khoản 3 Điều 102).

4. Bổ sung lĩnh vực giao dịch điện tử cho tất cả các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong chương VIII.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8


Số lượt người xem: 745    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm