SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
5
7
1
1
Tin văn hóa thể thao 12 Tháng Năm 2020 9:00:00 SA

ĐIỂM MỚI CỦA TIÊU CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

 

(Theo Quyết định 1280/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Danh hiệu “GIA ĐÌNH VĂN HÓA” gồm 3 tiêu chuẩn, trong đó tại Điểm g - Tiêu chuẩn 1, bổ sung 06 tiêu chí cụ thể như sau:

+  Hộ gia đình có ký hợp đồng thu gom rác theo quy định; định kỳ bỏ rác đúng nơi quy định (theo quy định của địa phương), không để rác bừa bãi trước cửa nhà, trên vỉa hè, lòng đường;

+ Hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giao chất thải đúng ngày, giờ thu gom (theo quy định của địa phương);

+ Các thành viên trong gia đình không xả rác, đổ nước thải, vứt xác động vật ra đường, xuống sông, kênh rạch; không thả vật nuôi chạy rong, phóng uế bừa bãi ra đường, nơi công cộng;

+  Thường xuyên tham gia cùng tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp thực hiện tổng vệ sinh xung quanh nhà, ngõ hẻm. Khuyến khích trồng cây xanh, treo cây kiểng tạo mảng xanh trong khuôn viên gia đình;

+ Hộ gia đình có đăng ký cam kết thực hiện tốt nội dung giữ gìn vệ sinh môi trường theo phát động của địa phương.

+ 100% thành viên hộ gia đình thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (5 không: gia đình không nghèo đói; gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; gia đình không có bạo lực; gia đình không vi phạm chính sách dân số; gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 Sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

2. Danh hiệu “KHU PHỐ VĂN HÓA” có 5 tiêu chuẩn, trong đó có điểm mới tại Tiêu chuẩn 3 về Môi trường cảnh quan sạch đẹp như sau:

- Tại Điểm a, bổ sung các tiêu chí cụ thể gồm:

+ Vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh đổi mới công nghệ sản xuất hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, không có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường;

+ Chất thải sản xuất, kinh doanh được xử lý theo quy định; tích cực tuyên truyền hưởng ứng không sử dụng sản phẩm, bao bì bằng nhựa, chất khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh.

- Tại Điểm đ, bổ sung các tiêu chí cụ thể gồm:

 + Có giải pháp ngăn chặn tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị;

 + Thường xuyên tổ chức hoạt động tháo, xóa quảng cáo, rao vặt tại khu phố.

- Tại Điểm g, bổ sung các tiêu chí cụ thể gồm:

+  Không có điểm mất vệ sinh môi trường; vận động 100% hộ gia đình (nóc gia) ký hợp đồng thu gom rác theo quy định;

+ Thực hiện tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn;

+ Vận động nhân dân không đổ rác, đổ nước thải, vứt xác động vật ra đường, xuống sông, kênh rạch; không thả vật nuôi chạy rong, phóng uế bừa bãi ra đường, nơi công cộng;

+ Vận động các hộ gia đình sinh sống, kinh doanh ở trên mặt tiền đường đảm bảo vệ sinh môi trường, tham gia tổng vệ sinh xung quanh nhà, ngõ hẻm.

* Về các trường hợp không xét tặng danh hiệu Khu phố văn hóa, bổ sung thêm trường hợp không xét là: Có điểm gây mất vệ sinh môi trường nghiêm trọng, kéo dài.

3. Danh hiệu “PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ” có 6 tiêu chuẩn, trong đó có những điểm mới như sau:

- Tại Tiêu chuẩn 4 về Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn

+ Điểm a: Điều chỉnh thành “90% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của pháp luật và quy ước cộng đồng”, cao hơn 10% với tỷ lệ quy định tại Quyết định 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 – 2021 (viết tắt là Quyết định 1396).

+ Bổ sung thêm Điểm g “Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh

- Tại Tiêu chuẩn 5 về Xây dựng phong trào văn hóa thể thao

+ Bổ sung nội dung ở Điểm c là “Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn văn nghệ và tham gia ít nhất 4 lần hội thi cấp Quận”

4. Danh hiệu “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VĂN HÓA” có 3 tiêu chuẩn

- Tại Điểm b, Tiêu chuẩn 1 điều chỉnh thành 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ”, cao hơn 10% so với Quyết định 1396.

- Tại Điểm a Tiêu chuẩn 2 điều chỉnh thành “100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội” thành 100%, cao hơn 10% so với Quyết định 1396.

- Bổ sung Điểm đ tại Tiêu chuẩn 2 “Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.”

- Tại Điểm b Tiêu chuẩn 3 điều chỉnh thành “Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức khiển trách trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật”, khác với Quyết định 1396 là “Cảnh cáo”

5. Danh hiệu “DOANH NGHIỆP VĂN HÓA” có 4 tiêu chuẩn

- Tại Điểm c, Tiêu chuẩn 2 điều chỉnh thành “90% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, cao hơn 10% so với Quyết định 1396.

- Tại Điểm đ, Tiêu chuẩn 2, bổ sung nội dung “thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại doanh nghiệp

- Bổ sung Điểm g, Tiêu chuẩn 2 “Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh”.

Phòng VH&TT Quận 8


Số lượt người xem: 762    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm