Bỏ qua nội dung chính

UBND QUẬN 8

UBND QUẬN 8
Thủ tục hành chính
Kiến thức quản lý tài chính
Tư vấn pháp luật
Bầu cử 2011
Bầu cử
Đoàn Hội Đội
  
UBND QUẬN 8 > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Hình ảnh Tập hợp Trang web Hình ảnh Tập hợp Trang web  Thư viện hệ thống này được tạo ra bởi tính năng Xuất bản tài nguyên nhằm lưu trữ hình ảnh để sử dụng trong khắp tập hợp trang web.  5 11 năm trước
Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  1 11 năm trước
pages pages    179 16 tháng trước
Sự kiện nổi bật 2015 Sự kiện nổi bật 2015  Sự kiện nổi bật 2015  0 9 năm trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 14 năm trước
Tài liệu Tập hợp Trang web Tài liệu Tập hợp Trang web  Thư viện hệ thống này được tạo ra bởi tính năng Xuất bản tài nguyên nhằm lưu trữ tài liệu để sử dụng trong khắp tập hợp trang web.  0 11 năm trước
ThuVienViDeo ThuVienViDeo    1 12 năm trước
Thư viện Kiểu Thư viện Kiểu  Danh sách hệ thống này đã được tạo bởi tính năng Xuất bản tài nguyên để lưu kiểu XSL tuỳ chỉnh và xếp tầng các tờ tính.  73 12 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

bando bando    61 11 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    25365 3 giờ trước
hinhanhdaidien hinhanhdaidien    4 9 năm trước
hinhbaucu hinhbaucu    3 11 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    1 2 năm trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    5 12 tháng trước
TVVIDEO TVVIDEO    3 10 năm trước
ThuVienVideo1 ThuVienVideo1    1 6 năm trước
thuvienhinhanh2 thuvienhinhanh2    0 10 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    25 16 tháng trước
Thư viện video Thư viện video    23 10 năm trước
video_baucu video_baucu    2 13 năm trước

  Danh sách

2021_HoiDap 2021_HoiDap    1589 2 năm trước
Báo cáo Nội dung và Cấu trúc Báo cáo Nội dung và Cấu trúc  Dùng danh sách các báo cáo để chỉnh sửa các truy vấn xuất hiện trong các giao diện của Công cụ tạo Nội dung và Cấu trúc  7 11 năm trước
CauHinh CauHinh    1 11 năm trước
CoquanbanhanhVBPL-duthao CoquanbanhanhVBPL-duthao    1 11 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    6 11 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    60 10 năm trước
danhmuckenhtin danhmuckenhtin    10 10 năm trước
DanhSachThuTuc2 DanhSachThuTuc2    3 11 năm trước
doantncs doantncs    0 11 năm trước
DSVBPL-duthao DSVBPL-duthao    2 11 năm trước
Đơn vị Đơn vị    2 11 năm trước
GopY_PhapLuat GopY_PhapLuat    1 13 tháng trước
GopY-VBDT GopY-VBDT  Góp ý Văn bản dự thảo  0 17 tháng trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
hoidap hoidap    0 3 năm trước
HoiDap_DoanhNghiep HoiDap_DoanhNghiep    1 2 phút trước
HoiDap_DoanhNghiep_ver2 HoiDap_DoanhNghiep_ver2    2 2 năm trước
hoidongdoi hoidongdoi    0 11 năm trước
hoitnvn hoitnvn    0 11 năm trước
Hoithidantabietsuta Hoithidantabietsuta    57 11 năm trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    102 6 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 14 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 11 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 11 năm trước
LichLamViec LichLamViec    1 11 năm trước
LienHeDB LienHeDB    7 14 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 14 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    6 10 năm trước
Lĩnh vực 2 Lĩnh vực 2    1 11 năm trước
linhvucVBPL-duthao linhvucVBPL-duthao    2 11 năm trước
loaiVBPL-duthao loaiVBPL-duthao    1 11 năm trước
mattrantoquoc mattrantoquoc    9 12 năm trước
Nội dung Có thể dùng lại được Nội dung Có thể dùng lại được  Khoản mục trong danh sách này chứa HTML hoặc nội dung văn bản có thể được chèn vào trang web. Nếu khoản mục có cập nhật tự động được chọn, nội dung sẽ được chèn vào trang web như là tham chiếu chỉ đọc, và nội dung sẽ cập nhật nếu khoản mục bị thay đổi. Nếu khoản mục không có cập nhật tự động được chọn, nội dung sẽ được chèn vào như việc sao lưu trong trang web, và nội dung sẽ không cập nhật nếu khoản mục bị thay đổi.  0 11 năm trước
NguoiTimViec NguoiTimViec    1 11 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    10 9 tháng trước
Sự kiện nổi bật Sự kiện nổi bật  Sự kiện nổi bật   0 9 năm trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 11 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 11 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 14 năm trước
Tác vụ Quy trình Tác vụ Quy trình   Thư viện hệ thống này được tạo ra bởi tính năng Phát hành nhằm lưu trữ tác vụ quy trình đã được tạo ra trong trang web này.  0 13 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 14 năm trước
test test  test  0 9 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 14 năm trước
thutuchanhchinh2 thutuchanhchinh2    1 2 phút trước
VB-du-thao VB-du-thao  Văn bản dự thảo  2 9 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    6 11 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    329 9 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    13 9 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    10 11 năm trước
VBPL-DB-duthao VBPL-DB-duthao    0 11 năm trước
ViecCanNguoi ViecCanNguoi    3 7 năm trước
XslDungChung XslDungChung  XslDungChung  1 9 năm trước
YkienPhanHoi2022 YkienPhanHoi2022    0 2 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 14 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử  8 năm trước
Sharepoint Site Bầu cử 2011  8 năm trước
Sharepoint Site Central Search  13 năm trước
Sharepoint Site Dân ta phải biết sử ta  41 phút trước
Sharepoint Site Đoàn Hội Đội  9 giờ trước
Sharepoint Site Giới thiệu  7 phút trước
Sharepoint Site Kiến thức quản lý tài chính  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Lao động - việc làm  Lao động, việc làm, các chính sách liên quan 8 năm trước
Sharepoint Site Quy hoạch & Phát triển  2 giờ trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site TTCNTT  8 năm trước
Sharepoint Site Tư vấn pháp luật  8 năm trước
Sharepoint Site Thông tin cần biết  14 phút trước
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  28 giờ trước
Sharepoint Site Văn hóa thông tin  8 năm trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0