SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
6
9
3
4
7
0

Tiêu đề 1

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương 

Tiêu đề

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Đơn vị

Quận 

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và- Xã hội 

Cơ sở pháp lý

* Bộ Luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002, 2006, 2007.
* Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.
* Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
* Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
* Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 114/2002 ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền  lương.
* Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
* Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
* Công văn số 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23/02/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
* Công văn số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ- LĐLĐTP ngày 07/3/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp
* Công văn số 7336/ SLĐTBXH-LĐ ngày 08/12/2008 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu.
 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).
Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần số lượng hồ sơ

  * Thành phần hồ sơ:
   + Công văn đề nghị đăng ký.
   + Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng                          
   + Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương;
   + Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.  
  * Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời gian giải quyết

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng

Cá nhân; tổ chức

Kết quả

Văn bản xác nhận

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

* Yêu cầu về ý kiến của Ban chấp hành công đoàn:
* Đối với doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn: Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tổ chức họp thảo luận về hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng và có y kiến tham gia bằng văn bản gửi giám đốc doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương theo quy định.
* Đối với các doanh nghiệp đã đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn nhưng chưa thành lâp Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp phải liên hệ Liên đoàn lao động Quận, Huyện, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nơi công ty có trụ sở chính để được hướng dẫn thành lập.
* Đối với doanh nghiệp đã có Ban chấp hành công đoàn lâm thời nhưng chưa khắc dấu, doanh nghiệp liên hệ Công đoàn cấp trên cơ sở để được xác nhận chữ ký của Chủ tịch Công đoàn cơ sở lâm thời trong văn bản thể hiện ý kiến về thang lương, bảng lương.
* Đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định: doanh nghiệp phải liên hệ Liên đoàn lao động Quận, Huyện, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nơi công ty có trụ sở chính để được xác nhận doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn.   

Lệ phí

Không có

Ngày

03/05/2012 

DVCURL

 

CapDo

Cấp độ 2 

Key

 

STT

Tệp đính kèm
Đề nghị được đăng ký hệ thống Thang lương, bảng lương.doc    
Hệ thống Thang lương, bảng lương.doc    
PhuCapLuong.doc    
Đã tạo vào thời điểm 03/05/2012 8:59 SA  bởi Lưu Ngọc Thanh 
Được sửa tại 26/04/2014 4:24 CH  bởi Lưu Ngọc Thanh