SITEMAP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN 8

1.    THÔNG TIN CHUNG

a)    Giới thiệu chung

    i.        Điều kiện tự nhiên

   ii.        Địa danh - Di tích

b)    Sơ đồ tổ chức

c)    Phòng ban QLNN

d)    Bản đồ hành chính

2.    TIN TỨC SỰ KIỆN

a)    Thông tin về Đảng bộ

b)    Hoạt động khối phường

c)    Hoạt động Mặt trận - Đoàn thể

d)    Chính trị

e)    Kinh tế

f)     Văn hóa - Xã hội

g)    An ninh - Quốc phòng

h)    Đô thị - Môi trường - Nhà đất

3.    CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

a)   Thông tin chỉ đạo điều hành

b)    Xử lý, phản hồi kiến nghị

c)    Khen thưởng - Xử phạt

d)    Lịch công tác

4.    THÔNG TIN CẦN BIẾT

a)    Danh bạ

b)    Thông báo

c)    Tuyển dụng công chức

d)    Báo cáo thống kê

5.    THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

a)    Đề cương tuyên truyền

b)    Chế độ - Chính sách

c)    Tìm hiểu Pháp luật

d)    Kiến thức quản lý tài chính

 6.    QUY HOẠCH & PHÁT TRIỂN

a)    Chiến lược - Định hướng

b)    Kế hoạch - Hoạt động

c)    Quy hoạch Xây dựng & Đô thị

d)    Quy hoạch & Kế hoạch sử dụng đất

e)    Quy hoạch Thu gom, tái chế, xử lý chất thải

f)     Các khu vực có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường

 7.    DỰ ÁN, HẠNG MỤC

a)    Dự án mời gọi đầu tư

b)    Dự án đang triển khai

c)    Dự án đã hoàn tất

d)    Đấu thầu, mua sắm công

 i.     Đấu thầu

 ii.    Mua sắm công

8.    HỆ THỐNG VĂN BẢN

a)    Văn bản thành phố

b)    Văn bản quận

c)    Công báo

9.    DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

a)    Thủ tục hành chính

 i.        Bộ TTHC đề án 30

ii.        TTHC quận

b)    Dịch vụ công trực tuyến

c)    Hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến

d)    Tra cứu hồ sơ

10. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GÓP Ý

a)   Góp ý Pháp luật

b)   Góp ý văn bản Dự thảo

c)   Góp ý quy định hành chính

d)   Dự thảo văn bản Pháp luật

11. TƯ VẤN PHÁP LUẬT

12. HỎI - ĐÁP

13. Ý KIẾN - PHẢN HỒI

14. ĐOÀN HỘI ĐỘI

15. MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN 8

16. VĂN HÓA & THÔNG TIN QUẬN 8

17. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

18. GÓC THƯ GIÃN

19. LIÊN HỆ

 

 

 

 

Tìm kiếm