GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, GÓP PHẦN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT ĐỒNG THỜI ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN GIAO THÔNG THỦY CỦA RẠCH XÓM CỦI.
Dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 501/QĐ-SNN ngày 19 tháng 12 năm 2017, do Ban Quản ký dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư và được Ủy ban nhân dân Thành phố ...
QUẬN 8 KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI CHÁNH HƯNG - RẠCH SÔNG SÁNG TẠI PHƯỜNG 4 GÓP PHẦN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN
Dự án đầu tư xây dựng đường nối Chánh Hưng - Rạch sông Sáng, Quận 8 được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2016. Ranh giải tỏa thực hiện theo Bình đồ 1/500 được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố kiểm duyệt số 591218/XĐR - TNMT ngày 27 tháng 12 năm 2018 và Bình đồ 1/500 số 830720/XĐR - TNMT ...
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống ngập trên địa bàn Phường 16 Quận 8.
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống ngập trên địa bàn Phường 16 Quận 8. 1. Tên công trình: Xây dựng bờ kè chống ngập trên địa bàn Phường 16 2. Địa điểm: Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 4. Tổ chức tư vấn lập dự án dầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây ...
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào trường Tiểu học Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 (tên cũ đường vào trường Phạm Thế Hiển phường 6).
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào trường Tiểu học Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 (tên cũ đường vào trường Phạm Thế Hiển phường 6). 1. Tên công trình: Đường vào trường Tiểu học Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 (tên cũ đường vào trường Phạm Thế Hiển phường 6). 2. Địa điểm: Phường 6 Quận 8, thành phố ...
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 Quận 8.
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 Quận 8. 1. Tên công trình: Xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 2. Địa điểm: Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 4. Tổ chức tư vấn lập dự án dầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư ...
  Danh mục các dự án được thành phố đầu tư vào Quận 8 trong các năm 2013 – 2015  (18/01)
  Danh sách kêu gọi đầu tư xây dựng trường học  (14/12)
 
Tìm kiếm