Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện
Đây là nội dung quan trọng của Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Định kỳ, trước ngày 10 tháng đầu quý, Ủy ban nhân dân xã căn cứ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền quyết định, hóa đơn thanh toán tiền điện các ...
Nội dung cơ bản Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó quy định trường hợp giảm thời hạn cai nghiện đối với học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ảnh minh họa Cụ thể, học viên đã chấp hành một nửa thời hạn quyết định áp dụng ...
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày 4/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo Nghị định này, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng. Nghị định cũng quy định cụ thể các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối ...
Những câu hỏi thường gặp về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bắt đầu ngày 05/11/2013 Trung tâm Y tế dự phòng quận 8 thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế phường 9 (địa chỉ số 625A Hưng Phú, phường 9, quận 8) và Trạm y tế phường 16 (địa chỉ số 6B Bến Phú Định, phường 16, quận 8). Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, Trung tâm Y ...
Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
1. Đối tượng vay vốn: các hộ gia đình có học sinh, sinh viên mới trúng tuyển hoặc đang theo học tại các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn đột xuất, bộ đội xuất ngũ. - Chủ hộ là người đại diện cho hộ gia đình trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ NHCSXH, là cha ...
Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mức thu học phí mới
Ngày 05 tháng 8 năm 2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - ...
 
Tìm kiếm