QUẬN 8 CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ MỚI
Sáng ngày 03/06/2020, đồng chí Phạm Quang Tú – QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận 8 đã đến trao quyết định nhân sự tại Phường 3 và Phường 9. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Tú đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Phường 3, Phường 9. Trong đó: đồng chí Dương Ngọc Châu – quyền Chủ tịch UBND Phường 3 được bầu giữ ...
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ 23/9/2019
Thực hiện Thông báo kết luận của Quận ủy và các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác cán bộ. Sáng ngày 23/9/2019, Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức lễ công bố và trao các quyết định liên quan đến công tác cán bộ, đối với 03 cá nhân, cụ thể: 1. Điều động và bổ nhiệm bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1 Quận 8 ...
THÔNG TIN NHÂN SỰ
Chiều ngày 16/9, tại Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã tổ chức họp công bố Quyết định điều động nhân sự đối với đồng chí Lê Ngọc Hải, Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Quận ủy đến nhận nhiệm vụ tại Phường 15 Quận 8. Đến tham dự có đồng chí Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức ...
Quận 8 Trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Quận ủy
Sáng 3/6, tại Quận ủy Quận 8, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Hậu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9 giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 8. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí ...
Quận 8 trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8
Chiều 01/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8, đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Vũ Thị Huỳnh Mai, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8. Đồng chí Vũ Thị Huỳnh Mai ...
  LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ 05/03/2018  (05/03)
  LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CHO CÁN BỘ  (29/01)
  LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ  (22/01)
  LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU  (31/07)
  LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ  (17/07)
  LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ  (03/07)
  Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8  (03/04)
  LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ  (06/05)
  Lễ công bố và trao Quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ ngày 26/11/2015  (27/11)
  Lễ công bố và trao Quyết định và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8  (20/11)
 
Tìm kiếm