CÔNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 “DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA"
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
5
2
3
TRIỀU TRẦN (1225 - 1400) 20 Tháng Mười 2011 5:00:00 SA

I. KHÁI QUÁT GIAI ĐOẠN NHÀ TRẦN

Nhà Lý suy vong, quyền lực rơi hết vào tay Trần Thủ Độ. Sau khi ép Lý Chiêu Hoàng (7 tuổi) nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (8 tuổi) thì thời đại của nhà Trần chính thức bắt đầu năm 1225, tuy Trần Cảnh (Trần Thái  Tông) làm Vua nhưng quyền lực và người đặt nền móng cho sự ra đời chính thức của Nhà Trần là Trần Thủ Độ. Trong 175 năm trị vì, nhà Trần đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thành công vào các năm 1258, 12851288.

Nhà Trần bắt đầu khi vua Trần Thái Tông lên ngôi năm 1225 và chấm dứt khi vua Trần Thiếu Đế, khi đó mới có 5 tuổi bị ép thoái vị vào năm 1400 để nhường ngôi cho ông ngoại là Hồ Quý Ly tức Lê Quý Ly – Triều trần tồn tại 175 năm và trải qua 12 đời vua:

1. Trần Thái Tông (1225 - 1258)                                         

2. Trần Thánh Tông ( Trần Hoảng 1258 - 1278)

3. Trần Nhân Tông (1279 - 1293)

4.Trần Anh Tông (Trần Thuyên) (1293 - 1314)

5. Trần Minh Tông (Trần Mạnh) (1314 - 1329)

6. Trần Hiến Tông (Trần Vượng) (1329 - 1341)

7. Trần Dụ Tông (Trần Hạo) (1341 - 1369)

8. Trần Nghệ Tông (1370 - 1372)

9. Trần Duệ Tông (1372 - 1377)

10. Trần Phế Đế (1377 – 1388)

11. Trần Thuận Tông (1388 - 1398)

12. Trần Thiếu Đế (1398 - 1400)

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8.

 

Tài liệu tham khảo:

- Lịch sử Việt Nam tập 3, tác giả Hội đồng khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh –Viện khoa học xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh ,NXB Trẻ, năm 2007.

- Tiến trình Lịch sử Việt Nam, tác giả Nguyễn Quang Ngọc, NXB Giáo dục,  năm 2009.

- Thế thứ các triều vua Việt Nam, tác giả Nguyễn Khắc Thuần ,NXB Giáo dục, năm 2010.

- Tóm tắt các niên biểu sử Việt Nam, tác giả Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức, NXB Văn hóa – thông tin, năm 2008.

- Hỏi đáp lịch sử Việt Nam tập 2-3, Tác giả Nhóm Nhân văn trẻ,  NXB Trẻ, năm 2008.

- Hồn Việt số 32 tháng 2-2010.

- Các nhân vật lịch sử của NXB Giáo dục.

 


Số lượt người xem: 15883    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm