SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
8
9
9
9
3
Các địa chỉ cần biết 21 Tháng Mười 2010 11:15:00 SA

Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

 

 

Ủy ban nhân dân phường 1

 p1.q8@tphcm.gov.vn

183 Dương Bá Trạc

3.856.9060

 

 

Ủy ban nhân dân phường 2

 p2.q8@tphcm.gov.vn

103/48A Đặng Chất

3.850.4568

 

 

Ủy ban nhân dân phường 3

 p3.q8@tphcm.gov.vn

210-212 Âu Dương Lân

3.856.9009

 

 

Ủy ban nhân dân phường 4

 p4.q8@tphcm.gov.vn

93 Đào Cam Mộc

3.850.8318

 

 

Ủy ban nhân dân phường 5

 p5.q8@tphcm.gov.vn

39 Đường 1107

3.850.4533

 

 

Ủy ban nhân dân phường 6

 p6.q8@tphcm.gov.vn

1094 Tạ Quang Bửu

3.850.4898

 

 

Ủy ban nhân dân phường 7

 p7.q8@tphcm.gov.vn

3028 Phạm Thế Hiển

3.850.2671

 

 

Ủy ban nhân dân phường 8

 p8.q8@tphcm.gov.vn

218 - 220 Hưng Phú

3.855.4019

 

 

Ủy ban nhân dân phường 9

 p9.q8@tphcm.gov.vn

625 Hưng Phú

3.954.3781

3.954.3782

3.954.3783

 

 

Ủy ban nhân dân phường 10

 p10.q8@tphcm.gov.vn

985 Ba Đình

3.855.5667

 

 

Ủy ban nhân dân phường 11

 p11.q8@tphcm.gov.vn

13 Ưu Long

3.855.1196

 

 

Ủy ban nhân dân phường 12

 p12.q8@tphcm.gov.vn

942 Nguyễn Duy

3.855.7655

 

 

Ủy ban nhân dân phường 13

 p13.q8@tphcm.gov.vn

383-385 Bến Bình Đông 

3.951.6131

 

 

Ủy ban nhân dân phường 14

 p14.q8@tphcm.gov.vn

50 Hoàng Sĩ Khải

3.855.2899

 

 

Ủy ban nhân dân phường 15

 p15.q8@tphcm.gov.vn

184 Bến Nguyễn Duy

3.855.5565

 

 

Ủy ban nhân dân phường 16

 p16.q8@tphcm.gov.vn

450 Bến Phú Định

3.980.3669

 

 

 

 

 

 

(Cập nhật ngày 23/10/2013)

 

 

 

 


Số lượt người xem: 75765    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm