SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
3
7
8
2
3
4
Các địa chỉ cần biết 29 Tháng Năm 2023 12:13:08 CH
Đơn vị - Đoàn thể Quận 8  (10/10/2016)
Các địa chỉ cần biết - Quận 8 TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI Đơn vị sự nghiệp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng bbtgpmb.q8@tphcm.gov.vn Số 4 đường 1011 Phường 5 54315253 Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình bqlda.q8@tphcm.gov.vn Số 4 đường ...
Phòng ban Quản lý nhà nước Quận 8  (08/12/2014)
Phòng ban Quản lý nhà nước Tên đơn vị Số điện thoại Email Ủy ban nhân dân 54.311.355 q8@tphcm.gov.vn Văn phòng Ủy ban nhân dân 54.311.355 q8@tphcm.gov.vn Phòng Quản Lý Đô Thị 54.315.282 54.315.299 qldt.q8@tphcm.gov.vn ...
Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8  (21/10/2010)
Đơn vị Địa chỉ Điện thoại Ủy ban nhân dân phường 1 p1.q8@tphcm.gov.vn 183 Dương Bá Trạc 3.856.9060 Ủy ban nhân dân phường 2 p2.q8@tphcm.gov.vn 103/48A Đặng ...
Tra cứu điện thoại khẩn - Thành phố  (01/10/2010)
Niên giám điện thoại Điện thoại khẩn Công an cứu nạn 113 Cứu hỏa 114 Cấp cứu y tế 115 Cấp cứu tai nạn Trung tâm cấp cứu Sài Gòn 38296485 – 38290898 Quận 1 38299684 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm