SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
3
9
3
Giới thiệu tổng quát 17 Tháng Bảy 2024 3:32:17 SA
Ủy ban nhân dân Quận 8 (Office of District 8 People's Committee)  (02/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54311355 - Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn
Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 (Office of District 8 People's Committee )  (02/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn


Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 (The Department of Education and Training of District 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314332

Email: giaoduc.q8@tphcm.gov.vn

Address: 04 Duong Quan Dong Street, Ward 5, District 8

Telephone number : (84-8)-54314332

Email: giaoduc.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Tư Pháp Quận 8 (District 8 Justice Division)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314354

Email: tuphap.q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (028)-54314354

Email: tuphap.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 (DIVISION OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (028).54315291

Email:tnmt.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (028).54315291; Fax: (028).54315290

Email: tnmt.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Quản Lý Đô Thị Quận 8 (DIVISION OF URBAN MANAGEMENT OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54315282

Email: qldt.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54315282

Email: qldt.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Kinh Tế Quận 8 (DIVISION OF ECONOMIC OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314323

Email: kinhte.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)- 54314364

Email: kinhte.q8@tphcm.gov.vn
Thanh tra Quận 8 (INSPECTORATE OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314357

Email: thanhtra.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314357

Email: thanhtra.q8@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (District 8 Construction Investment Project Management Board)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8) 22137223; Fax: 5.4314.369

Email: bqlda.q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8) 22137223 Fax: 5.4314.369

Email: bqlda.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Nội vụ Quận 8 (Division of Home Affairs of District 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314348

Email: noivu.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 (Division of Culture and Information of District 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314337

Email: vhtttt.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314337

Email: vhtttt.q8@tphcm.gov.vn
Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 (DISTRICT 8 CULTURE - SPORTS CENTER)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 6 Dương Quang Đông, Phường 5 Quận 8

Điện thoại: (028)-38501587

Email: ttvhtt.q8@tphcm.gov.vnAddress: No. 6 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (028)-38501587

Email: ttvhtt.q8@tphcm.gov.vn
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (District 8 Compensation and Site Clearance Board)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54315253

Email: bbtgpmb.q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314354

Email: bbtgpmb.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (District 8 Department of Labor - Invalids and Social Affairs)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314306-54314307-54314308-54314379

Email: ldtbxh.q8@tphcm.gov.vn

Address: No.04 Duong Quang Dong street, 5 ward, district 8

Tel: (84-8)-54314306-54314307-54314308-54314379

Email: ldtbxh.q8@tphcm.gov.vn
Đội quản lý trật tự đô thị (URBAN ORDER MANAGEMENT TEAM OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (028)-5.4314.339

Email: dqlttdt.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (028)-5.4314.339

Email: dqlttđt.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Y tế Quận 8 (Division of Culture and Information of District 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314371

Email: yte.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314371

Email: yte.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (DIVISION OF FINANCE – PLANNING OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314329

Email: tckh.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314329

Email: tckh.q8@tphcm.gov.vn
Chi Cục Thống Kê  (25/07/2010)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8) 54314321

Email: thongke.q8@tphcm.gov.vn
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm