SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
0
2
0
7
1
Các địa chỉ cần biết 08 Tháng Mười Hai 2014 8:05:00 SA

Phòng ban Quản lý nhà nước Quận 8

Phòng ban Quản lý nhà nước

Tên đơn vị

Số điện thoại

Email

Ủy ban nhân dân

54.311.355

q8@tphcm.gov.vn

Văn phòng Ủy ban nhân dân

54.311.355

q8@tphcm.gov.vn

Phòng Quản Lý Đô Thị

54.315.282

54.315.299

qldt.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

54.314.329

tckh.q8@tphcm.gov.vn

Thanh tra

54.314.357

thanhtra.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

54.314.332

giaoduc.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Nội vụ

54.314.348

noivu.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Văn hoá và Thông tin

54.314.337

vhtttt.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Tư Pháp

54.314.354

tuphap.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Kinh Tế

54.314.323

kinhte.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Tài nguyên - Môi trường

54.315.291

tnmt.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Y tế

54.314.371

yte.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

54.314.307

54.314.379

ldtbxh.q8@tphcm.gov.vn

Ban Bồi thường giải phóng mặt  bằng

54.315.253

bbtgpmb.q8@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình

22.137.223

bqlda.q8@tphcm.gov.vn

Đội quản lý trật tự đô thị

54.314.359

dqlttdt.q8@tphcm.gov.vn

Chi Cục Thống Kê

54.314.321

thongke.q8@tphcm.gov.vn

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

54.315.289

Đang cập nhật

 

 

 

 


Số lượt người xem: 8026    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm