SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
5
5
1
Cải cách hành chính 10 Tháng Năm 2011 5:20:00 CH

Đề án cải cách hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in số, biểu mẫu hộ tịch

Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”, được ban hành theo Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đề án đã xác định mục tiêu trước mắt là cắt giảm những sổ, biểu mẫu hộ tịch không cần thiết bằng cách gộp chung và bỏ một số sổ, biểu mẫu hộ tịch nhằm đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính. Về lâu dài là xây dựng lộ trình đăng ký hộ tịch qua internet - cơ quan đăng ký hộ tịch lưu trữ hồ sơ gốc qua mạng và sổ hộ tịch; sau khi đăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chỉ nhận bản sao các giấy tờ hộ tịch (bỏ việc cấp bản chính), người dân có thể yêu cầu được cấp bản sao ở bất kỳ trung tâm đăng ký hộ tịch nào.

Đề án bao gồm các nội dung chính sau:

1. Giảm số lượng sổ, biểu mẫu hộ tịch đang phát hành, cụ thể:

- Giảm số lượng sổ hộ tịch từ 16 sổ còn 05 sổ (giảm 68,7%),

- Giảm số lượng biểu mẫu hộ tịch: đối với những biểu mẫu có giá trị chứng minh sự kiện hộ tịch thì giảm biểu mẫu bản chính từ 34 xuống 18 biểu mẫu (giảm 47,1%), giảm biểu mẫu bản sao từ 32 xuống 20 biểu mẫu (giảm 37,5%); giảm số lượng biểu mẫu tờ khai đăng ký hộ tịch từ 25 biểu mẫu còn 04 biểu mẫu (giảm 84%); giảm số lượng biểu mẫu hộ tịch từ 16 biểu mẫu còn 09 biểu mẫu (giảm 43,7%).

2. Chuyển tất cả các bản sao in màu, có hoa văn hiện hành sang đen trắng.

3. Phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch:

- Bộ Tư pháp in, phát hành 05 sổ hộ tịch được dùng chung cho đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 158/2005/NĐ-CP. In, phát hành 05 biểu mẫu bản chính (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử) (Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài; Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài).

- Các biểu mẫu được đăng tải trên trang “Thủ tục hành chính” Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.vn) gồm:

+ 46 biểu mẫu hộ tịch đen trắng (gồm các biểu mẫu bản chính còn lại và tất cả các biểu mẫu bản sao) cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được quyền tự truy cập để in và sử dụng miễn phí.

+ Trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch không có điều kiện tự in các biểu mẫu hộ tịch nêu trên, thì cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm cung cấp miễn phí cho người đó.

Đề án được thể hiện theo lộ trình gồm 03 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2010 đến hết năm 2011): thống nhất sử dụng biểu mẫu mới (thay thế các biểu mẫu hộ tịch hiện hành).

- Giai đoạn 2 (từ năm 2012 đến hết năm 2014): Xây dựng Đề án triển khai việc ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về hộ tịch.Vận hành thí điểm đăng ký hộ tịch qua mạng Internet tại một số tỉnh, thành phố, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch qua mạng ở các địa phương đã triển khai nối mạng.

- Giai đoạn 3 (từ năm 2015 trở đi): Đánh giá và mở rộng đăng ký hộ tịch qua mạng Internet.

(Nguyễn Văn Dũng – Phòng Tư pháp Q8)

 


Số lượt người xem: 9143    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm