SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
9
0
5
6
4
Cải cách hành chính 25 Tháng Hai 2011 4:20:00 CH

Tập huấn việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Sáng ngày 23/02 và 24/02/2011 TT.UBND Quận 8 đã có buổi tập huấn cho các cơ quan chuyên môn thuộc quận, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và Ủy ban nhân dân 16 phường.

Thông qua tập huấn, giúp cho cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ về việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, từng cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường xác định vai trò, trách nhiệm của mình để phục vụ tổ chức và công dân ngày càng tốt hơn; đồng thời, chuẩn bị xây dựng các nội dung, quy trình để chuyển đổi từ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 sang áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

 

(Ảnh: Cán bộ, công chức tham gia buổi tập huấn)

(Trần Ngọc Thanh Phong – Phòng Kinh tế)

 


Số lượt người xem: 6042    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm