SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
7
1
2
3
3
Cải cách hành chính 11 Tháng Hai 2011 4:40:00 CH

Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2010 và triển khai chương trình năm 2011

Ngày 10/02/2011, trong không khí đầu năm mới, Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2010 và triển khai chương trình năm 2011 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q8 Võ Thị Hiền. Tham dự Hội nghị, có ông Trịnh Sỹ Trang – Phó Trưởng Phòng CCHC Sở Nội vụ TP.

 

Trong năm 2010, công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường quan tâm. Kết quả thực hiện cơ chế hành chính “một cửa, một cửa liên thông” ở các cơ quan, đơn vị thuộc quận và phường ngày một cải tiến, đổi mới về phương thức, quy trình, thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức, công dân và cơ bản đã tạo được thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, hồ sơ được công khai hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn, tỷ lệ đúng hẹn cao và giảm đáng kể phiền hà cho dân trong việc đi lại nhiều lần. 

Những nét nổi bật trong công tác CCHC trên địa bàn quận năm 2010 so với năm 2009:      - Tổ chức thực hiện phiên bản mới áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thay cho TCVN ISO 9001:2000 theo Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đầu tháng 12 năm 2010 được Văn phòng Chứng nhận chất lượng đánh giá đạt kết quả và được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong thời gian 03 năm cho Ủy ban nhân dân quận 8.

- Mở rộng 21 đầu công việc trên 09 lĩnh vực tại 11 cơ quan, đơn vị (so với năm 2009 là trên 07 lĩnh vực và 05 cơ quan chuyên môn thực hiện). Hiện nay, có 16/16 phường thực hiện quy trình ISO 9001:2000 cho việc tiếp nhận hồ sơ hành chính của 09 đầu công việc so với đầu năm 2009 mỗi phường chỉ thực hiện từ 05 – 07 đầu việc.

- Ủy ban nhân dân quận đã triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông mở rộng lên 09 phường trên 02 đầu việc (gồm 04 quy trình). Bên cạnh đó, đối với các quy trình trên lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thực hiện một cửa liên thông đều thực hiện rút ngắn thời gian 03 ngày so với thời gian quy định, đó là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và tổ chức khi liên hệ xin cấp phép xây dựng, giảm trường hợp xây dựng bất hợp pháp. Đồng thời trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan chuyên môn được nâng lên.

- Tổ chức tiến hành rà soát đối với các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận 8 và Ủy ban nhân dân phường ban hành theo hướng dẫn của thành phố. Công tác tiếp công dân, công tác đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được lãnh đạo quận – phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức. Tổ Tiếp công dân thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chấn chỉnh như xây dựng phong cách tiếp công dân, sổ tiếp công dân, xử lý vụ việc, nội quy tiếp công dân…; do đó, đã góp phần hạn chế việc khiếu kiện đông người và vượt cấp; việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện dứt điểm và đúng luật, đã hạn chế đơn thư tồn đọng. Điển hình là việc thực hiện thắng lợi công tác di dời, giải tỏa 905/905 căn nhà trên thuộc dự án Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây phường 9, 10, 11 (giai đoạn 1) đảm bảo đúng thời gian theo quy định, không xảy ra khiếu kiện đông người.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra thời giờ làm việc theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, đã góp phần từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và đảm bảo ngày giờ công của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận.

Hội nghị cũng nghiêm túc kiểm điểm những khó khăn, tồn tại; những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC năm 2010 và đề ra Chương trình công tác CCHC năm 2011. Với những kết quả đạt được trong công tác CCHC năm 2010 nói riêng và giai đoạn 2001-2010 nói chung, UBNDTP đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân. Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch UBND Q8 đã tặng Giấy khen cho 31 tập thể và 38 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác CCHC năm 2010.

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q8 Võ Thị Hiền nhiệt liệt biểu dương những thành tích đáng trân trọng mà các cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 16 phường đã đạt được trong năm qua và chỉ đạo:

Mục tiêu tổng quát của công tác CCHC năm 2011 của quận là triển khai có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực quận 8 giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và thực hiện chương trình CCHC gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị. Với mục tiêu trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch UBND 16 phường cần quán triệt sâu sắc phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2011 không những tại hội nghị mà phải biến thành hành động cụ thể. Ngoài những nội dung công tác đã đề cập trung chương trình công tác năm 2011, các cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 16 phường cần tập trung thực hiện một số vấn đề như sau:

- Ban chỉ đạo CCHC quận, nhất là Thường trực Ban chỉ đạo, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ nhằm kịp thời khen thưởng những đơn vị và cá nhân làm tốt và chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc.

- Phải gắn công tác CCHC với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chủ trương chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý công sản.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa liên thông trên 02 đầu việc gồm 04 quy trình giữa các cơ quan chuyên môn thuộc quận và 09 phường (phường 1, 2, 5, 9, 11, 13, 14, 15 và 16); đến tháng 6/2011 tổ chức sơ kết và phấn đấu đến cuối năm 2011 sẽ triển khai đại trà mô hình này đến 16/16 phường.

- Gắn công tác CCHC với việc xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền từ quận đến phường.

- Tiếp tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở làm việc, bổ sung thêm trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm phục vụ cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch hành chính ngày càng tốt hơn.

(Nguyễn Văn Khánh – VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 5995    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm