SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
5
1
1
Cải cách hành chính 15 Tháng Bảy 2011 4:25:00 CH

Quận 8 tăng cường rèn luyện đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức

Bốn nội dung cơ bản của công cuộc cải cách hành chính mà Chính phủ đề ra bao gồm: cải cách thể chế, cải cách bộ máy và chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ công chức và cải cách tài chính công.  Trong thực tế, bên cạnh cải cách thể chế được xem là cái gốc của mọi cuộc cải cách thì “cải cách” con người - cán bộ, công chức - được xem là yếu tố quyết định đối với sự thành, bại của công cuộc cải cách hành chính nói chung. Để công tác cải cách hành chính thực sự trở thành động lực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước, việc rèn luyện đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức là một việc làm rất cần thiết.

Do đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị thuộc Quận 8, làm nhiệm vụ là “công bộc, đầy tớ” trung thành của nhân dân. Đồng thời thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước và Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành công văn số 1463/UBND-NV ngày 13 tháng 7 năm 2011 về việc rèn luyện đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 các cơ quan đơn vị thuộc Quận 8 thường xuyên tăng cường công tác giáo dục, quán triệt đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, đặc biệt tập trung vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp công dân, tiếp xúc giải quyết thủ tục hành chính cho dân. Đồng thời, kiểm tra nhắc nhở và xử lý nghiêm khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu và hành vi thực hiện đạo đức công vụ chưa tốt , có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân khi thực hiện nhiệm vụ. Giao trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận tăng cường kiểm tra thời giờ làm việc và đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường; đề xuất  xử lý, kiểm điểm các đơn vị cá nhân nếu vi phạm.

(Thúy Oanh – Phòng Kinh tế Q8)

 


Số lượt người xem: 7133    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm