SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
9
4
5
4
Cải cách hành chính 13 Tháng Giêng 2012 4:00:00 SA

Quận 8 đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính

Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có công văn số 2794/UBND-VP ngày 08/12/2011 yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc quận, Chi cục Thuế Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai Bộ Thủ tục hành chính và các văn bản thực thi của Ủy ban nhân dân thành phố, thường xuyên cập nhật và niêm yết bổ sung những văn bản mới của Trung ương và thành phố liên quan đến thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận và phường; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, tăng cường việc xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận và phường có phẩm chất, trình độ năng lực, nhằm giải quyết tốt các thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn quận theo thẩm quyền quy định; thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức đang công tác tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận và phường về thái độ, phong cách, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; kiên quyết xử lý đối với cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính.

(Thùy Trang – VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 6416    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm