SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
4
8
0
Đấu thầu 17 Tháng Bảy 2024 3:53:40 SA
Thông báo bán đấu giá mặt bằng số 32 Nguyễn Quyền Phường 11 Quận 8  (11/09/2015)
Mặt bằng số 32 Nguyễn Quyền Phường 11 Quận 8 được bán đấu giá quyền sử dụng đất như sau: - Khu đất diện tích: 74,1 m²; trong đó: diện tích phạm lộ giới: 9,9 m2, diện tích không phạm lộ giới: 64,2 m2. - Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Theo Công văn số 651/QLĐT-QH ngày 23/7/2014 của Phòng Quản lý đô thị Quận 8 với mục đích sử dụng đất là đất ở. - ...
Đấu thầu “Tư vấn lập hạng mục đầu tư” thuộc hạng mục “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại Quận 8”  (02/01/2014)
Ngày 25/6/2013, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành quyết định số 295/QĐ-VP Về phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu “Tư vấn lập hạng mục đầu tư” thuộc hạng mục “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại quận 8” với nội dung như sau: 1. Tên gói thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư. 2. Hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông ...
Đấu thầu “Kiểm toán Quỹ Xóa đói giảm nghèo các cấp năm 2009, năm 2010 và năm 2011”  (02/01/2014)
Ngày 13/12/2013, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành quyết định số 6611/QĐ-UBND về duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Kiểm toán Quỹ Xóa đói giảm nghèo các cấp năm 2009, năm 2010 và năm 2011” với nội dung như sau: 1. Tên gói thầu: “Kiểm toán Quỹ Xóa đói giảm nghèo các cấp năm 2009, năm 2010 và năm 2011”. 2. Giá gói thầu: 360.000.000 (ba trăm ...
Thông báo bán đấu giá nhà đất số 2843 Phạm Thế Hiển Phường 7 và 212 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8  (10/09/2013)
1. Căn cứ Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đất số 2843 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 được bán đấu giá quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất như sau: - Diện tích: 108,1 m2, trong đó diện tích phạm lộ giới: 32,4 m2, diện tích không phạm lộ giới: 75,7 m2. - ...
Thông báo bán đấu giá nhà đất số 371 đường Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8  (08/08/2013)
Căn cứ Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đất số 371 đường Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8 được bán đấu giá quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất như sau: - Diện tích: 70,3 m2, trong đó diện tích phạm lộ giới: 32 m2, diện tích không phạm lộ giới: 38,3 m2. - ...
Thông báo bán đấu giá nhà đất số 219/19 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8  (08/08/2013)
Căn cứ Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đất số 219/19 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 được bán đấu giá quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất như sau: - Diện tích: 95,7 m2, trong đó diện tích phạm lộ giới: 6,2 m2, diện tích không phạm lộ giới: 89,5 m2. - ...
Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ của Quận 8  (18/07/2013)
Ngày 08/7/2013 Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND để phát mãi 11 lô hàng là tài sản tịch thu sung công quỹ của Quận 8, cụ thể như sau: 1. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm: Stt Tên lô hàng Giá khởi điểm (đồng) 1 532 kg vải Simili khổ 1,4m 4.851.000 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm