SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
4
8
4
Quy hoạch & Kế hoạch – Hoạt động 17 Tháng Bảy 2024 3:54:12 SA
Thông tin liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân tại Phường 13 Quận 8  (19/01/2021)
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 thông tin một số nội dung cơ bản liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân tại Phường 13 Quận 8. I. Tên Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân. II. Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8. III. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành ...
Các giải pháp nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015  (22/11/2013)
- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu trên 3 mặt: cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo chức danh; thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy định. Cải tiến lề ...
Các giải pháp phát triển văn hoá – xã hội giai đoạn 2011 - 2015  (22/11/2013)
* Về giáo dục – đào tạo: - Thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn quận từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các bậc học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo, tuyên dương, bồi dưởng học sinh giỏi. Tăng cường công khai, ...
Các giải pháp quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015  (22/11/2013)
- Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt qui hoạch chung của quận đến năm 2025, các qui hoạch chi tiết 1/2000 làm cơ sở quy hoạch ngành, đưa công tác quản lý Nhà nước về đô thị, quản lý nhà đất đi vào nề nếp. Thực hiện tốt phân cấp của thành phố về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý chất lượng, khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình ...
Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2015  (22/11/2013)
- Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, tập trung đầu tư mở rộng các tuyến cầu, đường huyết mạch, tạo sự lưu thông thuận lợi cho nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận 8 giai đoạn 2009 - 2011, định ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm