SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
6
9
9
Quy hoạch & Kế hoạch – Hoạt động 22 Tháng Mười Một 2013 4:20:00 CH

Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2015

- Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, tập trung đầu tư mở rộng các tuyến cầu, đường huyết mạch, tạo sự lưu thông thuận lợi cho nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận 8 giai đoạn 2009 - 2011, định hướng đến năm 2015 – 2020. Xây dựng các kế hoạch cụ thể phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp trong từng thời gian. Xây dựng chính sách thu hút đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, hình thành các trục kinh doanh thương mại dịch vụ dọc các tuyến đường Dương Bá Trạc, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Bến Bình Đông, kết hợp hình thành các trung tâm thương mại – du lịch – dịch vụ. Khuyến khích xây dựng các khách sạn có qui mô ba sao trở lên, gắn với dịch vụ tại Cảng Sông Phú Định, chợ đầu mối Bình Điền, dọc hai tuyến Tàu Hủ - Kênh đôi, khu trung tâm thương mại dịch vụ Bình Đăng.

- Tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế “01 cửa liên thông” từ thành phố - quận – phường trong đăng ký kinh doanh, giảm tối đa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, tạo điều kiện đăng ký kinh doanh thuận lợi. Đồng thời, tăng cường phối hợp các cơ quan quản lý sau cấp phép, nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp với 2 nội dung: cung cấp thông tin kinh tế và huấn luyện đào tạo. Thành lập bộ phận thông tin kinh tế của quận, giúp doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm, ngành nghề đúng định hướng, đúng quy hoạch. Chủ động phối hợp với Sở Khoa học công nghệ giới thiệu một số thành tựu về khoa học - công nghệ phù hợp ngành nghề sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Phát huy vai trò của Hội doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hiệp hội ngành nghề, liên kết phát huy sức mạnh cạnh tranh, hỗ trợ tổ chức chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, bồi dưỡng kiến thức quản lý chủ doanh nghiệp, duy trì đối thoại giữa chính quyền quận và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, quản lý chặt việc kê khai và kế toán thuế, rà soát đối tượng thu, chú trọng khai thác nguồn thu mới, năng lực sản xuất tăng thêm, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện cho sản xuất - kinh doanh phát triển; chủ động phối hợp với các đoàn thể để tập trung xử lý các khoản thuế nợ đọng, kiểm tra chống thất thu; phát huy tốt vai trò của Hội đồng tư vấn thuế phường; phối hợp chặt chẽ, đối chiếu hồ sơ và các nghĩa vụ tài chính để tăng cường thu các khoản từ đất.

 - Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán và chấp hành ngân sách, đảm bảo tính cân đối tích cực trong quản lý điều hành ngân sách. Điều hành chi ngân sách theo dự toán, sử dụng dự phòng ngân sách đúng quy định. Từng đơn vị chủ động sử dụng kinh phí được giao để giải quyết những phát sinh. Vận động nhân dân đóng góp các quỹ xã hội, nâng cấp sửa chữa hạ tầng theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý và sử dụng. Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, bán đấu giá nhà đất tạo nguồn vốn chi đầu tư phát triển.

(Xuân Hồng - VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 4976    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm