SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
5
3
8
Quy hoạch & Kế hoạch – Hoạt động 22 Tháng Mười Một 2013 4:25:00 CH

Các giải pháp quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015

- Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt qui hoạch chung của quận đến năm 2025, các qui hoạch chi tiết 1/2000 làm cơ sở quy hoạch ngành, đưa công tác quản lý Nhà nước về đô thị, quản lý nhà đất đi vào nề nếp. Thực hiện tốt phân cấp của thành phố về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý chất lượng, khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình hạ tầng đô thị.

- Thực hiện đúng quy định công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư và xây dựng. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong khâu đền bù giải tỏa, tái định cư, đảm bảo tiến độ thi công các dự án. Xây dựng cơ chế phát triển hạ tầng đô thị bằng nhiều nguồn vốn, theo hướng khuyến khích sự tham gia các khu vực ngoài Nhà nước.

-  Nâng cao năng lực hoạt động của Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình, các chủ đầu tư trong việc lựa chọn các nhà tư vấn có năng lực trong khâu lập dự án, dự toán, thiết kế, thi công và giám sát công trình. Tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư. Tăng cường xử phạt các chủ đầu tư không chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện các biện pháp xử phạt vi phạm về môi trường.

- Tranh thủ nguồn vốn ngân sách tập trung của thành phố để hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm, tạo tiền đề cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận. Xây dựng cơ chế ưu đãi kêu gọi đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tiếp tục phối hợp với các ngành của thành phố về xử lý kho bãi sử dụng không đúng mục đích để chuyển đổi quy hoạch, công năng tạo quỹ nhà tái định cư.

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý qui hoạch, xây dựng, môi trường.

 

(Xuân Hồng - VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 3789    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm