SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
2
4
9
Quy hoạch & Kế hoạch – Hoạt động 22 Tháng Mười Một 2013 4:25:00 CH

Các giải pháp nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu trên 3 mặt: cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo chức danh; thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy định. Cải tiến lề lối, tác phong làm việc theo hướng sát cơ sở, giảm hội họp và các hoạt động mang tính hình thức.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo qui chế. Tăng cường công tác dân vận của Chính quyền. Tổ chức thực hiện Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

(Xuân Hồng - VPUBNDQ8)


Số lượt người xem: 6325    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm