SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
2
8
8
5
Công khai ngân sách 17 Tháng Bảy 2024 2:06:58 SA
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách bổ sung năm 2024  (16/07/2024)
  
Quyết định số 3396/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách bổ sung năm 2024
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách bổ sung năm 2024  (24/05/2024)
  
Thông báo về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 1 năm 2024  (15/04/2024)
  
Thông báo về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023  (12/01/2024)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân ...
Quyết định về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2023  (12/01/2024)
  
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách bổ sung năm 2023  (31/12/2023)
  
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách điều chỉnh tăng năm 2023  (30/12/2023)
  
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách bổ sung năm 2023  (30/12/2023)
  
NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024  (29/12/2023)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7059/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8) Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; Căn cứ Công văn số 6082/UBND-KT ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về nguyên ...
Thông báo về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2023  (25/10/2023)
  
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH QUẬN 8

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm