SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
4
8
3
3
0
Thông tin báo cáo thống kê 20 Tháng Sáu 2021 2:38:24 SA
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2019  (15/11/2019)
A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: 1. Các phiên họp, hội nghị của Ủy ban nhân dân Quận 8: Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động: lễ đăng ký xây dựng phường văn minh đô thị Phường 6, 16; Họp mặt Kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tuyên dương “Doanh nhân tiêu biểu” ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  (15/10/2019)
A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Thực hiện Quyết định số 6069/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 8 NĂM 2019  (15/09/2019)
A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: 1. Các phiên họp, hội nghị của Ủy ban nhân dân Quận 8: Trong tháng 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh 2/9, Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em năm 2019, chủ đề “Trẻ em với vấn đề về ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7 NĂM 2019  (17/07/2019)
A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Thực hiện Quyết định số 6069/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 31 ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 5 NĂM 2019  (15/06/2019)
  
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Trong tháng 5, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động: Tổ chức Hội nghị “Phổ biến Luật Du lịch và Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch cùng với triển khai Đề án hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020”, Lễ ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4 NĂM 2019  (22/05/2019)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) năm 2019; kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2019). Thực hiện tuyên truyền tổng ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ 1 NĂM 2019  (09/04/2019)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Thực hiện Quyết định số 6069/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 31 ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 NĂM 2019  (08/03/2019)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt chăm lo Tết cho gia đình chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội và dân nghèo, các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), tổ chức trao lệnh gọi ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 01 NĂM 2019  (09/02/2019)
I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ: 1. Lĩnh vực kinh tế: Trong tháng, quận thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trong giai đoạn trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; chỉ đạo triển khai tổ chức sự kiện du lịch Hội Hoa Xuân Quận 8; tổ chức ...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2018  (30/01/2019)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8: Thực hiện Quyết định số 6667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác năm 2018, Nghị quyết của Quận ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận 8, Ủy ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm