SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
1
7
8
Tuyển dụng công chức 17 Tháng Bảy 2024 2:54:48 SA
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thực hành vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức  (12/07/2024)
  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thực hành vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Quận 8 năm học 2024-2025
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 - Năm học 2024 - 2025  (10/07/2024)
Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2024 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 - Năm học 2024 - 2025. https://pgdquan8.hcm.edu.vn/tuyen-dung-nhan-su/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-qu/ctfull/42766/459290
Thông tin tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 năm 2024  (04/07/2024)
  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT THÚC KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 8 LẦN 2 NĂM HỌC 2023 - 2024  (19/02/2024)
  
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thì hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ...
Kết quả thi tuyển công chức năm 2023  (24/10/2023)
  
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2023 - 2024  (25/08/2023)
Đề nghị các ứng viên trúng tuyển đến trường nhận nhiệm sở và nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày 25/8/2023
LỊCH THỰC HÀNH ĐỂ KIỂM TRA KIẾN THỨC, KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN  (14/08/2023)
LỊCH THỰC HÀNH ĐỂ KIỂM TRA KIẾN THỨC, KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 1 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024  (11/08/2023)
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 1 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 8 năm 2023  (18/07/2023)
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ ...
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận 8 năm học 2023 - 2024  (08/07/2023)
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm