SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
1
8
5
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 15 Tháng Sáu 2023 8:50:00 SA

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Về kinh tế - thuế:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thúc đẩy phát triển thương mại theo hướng hiện đại gắn với triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng “Mùa mua sắm Shopping Season”, chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tăng cường triển khai đến doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển hệ thống phân phối hàng hóa trên địa bàn đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, sản xuất hàng gian, hàng giả.

Khai thác có hiệu quả các tài nguyên du lịch, điểm đến thu hút du khách trên địa bàn quận, sản phẩm du lịch “Quận 8 - Vùng đất của những câu chuyện”; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng “Trên bến dưới thuyền” với nhiều hoạt động đa dạng, thu hút du khách.

Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện các biện pháp để quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; đồng thời tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ nhà đất.

2. Về đầu tư công:

Quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, tập trung thẩm định nguồn gốc đất, các phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư; giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị của các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ việc đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn quận. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư về tiến độ xây dựng quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8. Rà soát những quy hoạch không phù hợp trên địa bàn để đề xuất xem xét điều chỉnh, có kế hoạch khai thác phù hợp, tránh lãng phí.

Đẩy nhanh thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàncác công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Về quản lý đô thị - đầu tư xây dựng - tài nguyên môi trường:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường; đặc biệt đối với các tuyến đường trọng điểm, tuyến đường văn minh đô thị của quận.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục rà soát bổ sung danh mục sắp xếp lại và xử lý tài sản công trên địa bàn Quận 8 theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

Duy trì công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường và công tác vớt rác trên kênh, rạch do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện. Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống rác thải nhựa; đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích, vận động người dân để tăng tỷ lệ người dân tham gia đăng ký và đóng tiền đổ rác theo quy định. Tuyên truyền, có giải pháp tổ chức xử lý đối với những loại rác thải lớn, cồng kềnh của các hộ dân. Tổ chức thực hiện công tác quét dọn vệ sinh, thu gom, vận chuyển, vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn.

4. Chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các họat động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: kỷ niệm 47 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2023); kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2023); kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023); kỷ niệm 78 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2023)…

Tiếp tục biên soạn và triển khai các nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cùng với những nhiệm vụ chính trị của quận bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo quản, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử.

Tập trung triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp hay về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị; xây dựng 05 tuyến đường văn minh, mỹ quan đô thị. Tiếp tục thực hiện công tác tham mưu đặt tên đường trên địa bàn.

5. Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục đào tạo:

Tổ chức tuyển sinh năm học 2023 - 2024; tổ chức Ngày Hội đến trường cho bé năm học 2023 - 2024. Tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện công tác sửa chữa trường, lớp trong hè; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo hướng tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường; tiếp tục phát triển mô hình “Trường tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập”.

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ sung, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2023-2024 đúng thời gian quy định.

6. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân:

Tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn, đặc biệt chú trọng nhóm người nguy cơ cao. Tập trung tăng cường phòng, chống bệnh cúm A (H5N1) trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. Triển khai các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở; phát huy có hiệu quả nội dung ký kết giữa Ủy ban nhân dân Quận 8 với Bệnh viên Chợ Rẫy.

7. Về công tác lao động, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo:

Triển khai Kế hoạch kiểm tra pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8; Tiếp tục theo dõi và giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu; triển khai các chương trình giáo dục nghề nghiệp có trọng điểm, gắn với các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố. Thường xuyên khảo sát, thu thập thông tin nắm bắt tình hình lao động của các doanh nghiệp.

Triển khai kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ bằng các chương trình cụ thể.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của thành phố. Tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp giới thiệu việc làm, vận động học nghề, thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế; tuyên truyền, vận động con em hộ nghèo trong độ tuổi lao động chưa có việc làm, nghề nghiệp chưa ổn định để liên hệ giới thiệu việc làm, học nghề… tập trung sự phối hợp giữa các ngành liên quan trong thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

8. Công tác cải cách hành chính:

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính, nâng tỷ lệ hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Tiếp tục thực hiện khảo sát đánh giá hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận theo các tiêu chí của Thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai tổ chức chính quyền đô thị đồng bộ với chương trình Chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Tập trung các giải pháp củng cố bộ máy chính quyền từ quận đến phường đủ sức quản lý và giải quyết công việc theo thẩm quyền; tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành ở cấp cơ sở. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính, là cơ sở đánh giá cán bộ.

9. Đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm; kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá án; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thường xuyên kiểm tra và đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống cháy, nổ, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ. Tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân tại Quận 8, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định. Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp, các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân phải giải quyết ngay, tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Tập trung thực hiện công tác tuyển chọn và gọi Công dân nhập ngũ năm 2024. Lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập xử lý tình huống A2 kết hợp với chuẩn bị hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự điểm cấp phường năm 2023 trong đó có 04 phường diễn tập điểm: Phường 2, 4, 6, 8. Huy động Trung đội dân quân cơ động huấn luyện và tham gia diễn tập có bắn đạn thật cùng Trung đoàn Gia Định theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh thành phố.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.


Số lượt người xem: 403    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm