SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
6
4
6
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 15 Tháng Hai 2021 9:25:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 01 NĂM 2021

A. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8:

Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo tổ chức tốt chăm lo Tết cho gia đình chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội và dân nghèo, các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2021; chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của quận ngay từ đầu năm.

Đối với công tác ban hành các văn bản, trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 542 quyết định hành chính, 28 kế hoạch, 211 công văn, 66 báo cáo, 28 thông báo về một số nội dung trọng tâm như: công tác tổ chức, chăm lo tết và triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021, tổ chức các hoạt động chính trị của quận; công tác tuyên truyển, phối hợp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV),...

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo điều hành các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội của quận, kịp thời tháo gỡ những vấn đề tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

B. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ:

I. VỀ KINH TẾ

Trong tháng, quận đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn bị tốt các nguồn hàng phục vụ tết năm 2021, đồng thời, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả; kiểm tra các điểm nóng kinh doanh gia súc, gia cầm; tổ chức tuyên truyền Chợ Hoa Xuân Quận 8. Kết quả đạt được như sau:

- Kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận, đồng thời đề nghị các Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm… Chú trọng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid-19) gây ra.

- Phối hợp với Ban Quản lý các chợ trên địa bàn quận tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền những nội dung khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid-19) gây ra đối với những tiểu thương, khách hàng mua sắm tại các chợ.

- Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã cấp mới 29 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 1,805 tỷ đồng (Trong đó: 02 hộ y tế, 11 hộ thương mại, 06 hộ dịch vụ, 05 hộ ăn uống, 05 hộ công nghiệp). Bên cạnh đó có 24 hộ hoàn tất thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế theo qui định, 09 hộ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 12 hộ tạm ngừng kinh doanh.

- Trong tháng, cấp mới 01 giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 03 Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, sửa đổi, bổ sung 03 giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; 02 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã cấp mới 18 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 59,29 tỷ đồng.

- Ban hành Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm 2021 trên địa bàn Quận 8.

- Tổ chức kiểm tra doanh nghiệp có sử dụng phương tiện đo và nhãn hàng hóa trên địa bàn Quận 8 trong năm 2021 theo kế hoạch.

- Tích cực chỉ đạo triển khai công tác cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tại các chợ, cửa hàng trên địa bàn...[1] Tăng cường kiểm tra nguồn gốc sản phẩm thịt heo tại các chợ, điểm kinh doanh tự phát... nhằm không để xảy ra hoạt động kinh doanh thịt heo, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không có kiểm dịch của cơ quan thú y.

- Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, nhãn hàng hóa, hàng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ([2]).

II. VỀ TÀI CHÍNH – THUẾ:

- Thực hiện thu tháng 01 năm 2021 tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 233,894/1.509 tỷ đồng, đạt 15,5% dự toán, tăng 39,4% so với cùng kỳ 2020; trong đó thuế công thương nghiệp là 79,458/700 tỷ đồng, đạt 11,35% kế hoạch, bằng 83,13% so với cùng kỳ 2020.

- Thực hiện chi tháng 01 năm 2021 là 84,959 tỷ đồng (chi thường xuyên), đạt 7,33% dự toán. Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm tỷ trọng 30%, sự nghiệp xã hội chiếm tỷ trọng 35%, sự nghiệp môi trường chiếm tỷ trọng 5,80%, sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng 6%, các lĩnh vực khác 23,20%.

III. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG CƠ BẢN – TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

Đề nghị Công ty Điện lực Chợ Lớn hỗ trợ di dời trụ điện để mở rộng mặt đường Bình Đông. Báo cáo thống kê số liệu cầu, đường bộ phục vụ cho công tác phân cấp năm 2021.

2. Xây dựng:

Từ đầu năm đến nay, giám sát 162 trường hợp, ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng không phép, tổng số tiền 150.000.000 đồng.

- Tình hình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU:

+ Trước khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 121 (Sai phép: 58; Không phép: 63).

+ Sau khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 68 (Sai phép: 20; Không phép: 48).

- Kết quả xử lý: đã thực hiện xong là 106/189 trường hợp. Trong đó: 76/121 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 30/68 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU. Không thay đổi so với tuần trước.

- Hiện nay còn 83 trường hợp đang tiếp tục thực hiện (Sai phép: 31; Không phép: 52).

3. Quản lý trật tự đô thị:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch liên tịch phối hợp triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng, lề đường. Phối hợp Đội cảnh sát giao thông An Lạc ra quân đẩy mạnh công tác lòng, lề đường tại đường Võ Văn Kiệt Phường 16 Quận 8. Ban hành 09 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tổng số tiền 15.250.000 đồng.

4. Phòng, chống thiên tai:

Tiếp tục thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Quận 8. Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Xây dựng cơ bản: Các dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thực hiện quyết toán [3]. Các dự án chi trả bồi thường [4]. Các dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất và đang dự thảo chính sách bồi thường [5]. Các dự án cấp bách theo chỉ đạo [6].

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn thực hiện năm 2020 là 288,769/302,233 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 95,55%. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 231,490/239,203 tỷ đồng, đạt 96,78% kế hoạch; vốn ngân sách thành phố phân cấp: 53,721/59,380 tỷ đồng, đạt 90,47% kế hoạch; vốn ngân sách quận: 3.556/3.650 tỷ đồng, đạt 97,45% kế hoạch.

Kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2021 là 337,867 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách tập trung thành phố là 210,990 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố phân cấp là 37,433 tỷ đồng; ngân sách quận 14,600 tỷ đồng và nguồn vốn thanh toán nợ vay theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND là 74,844 tỷ đồng, các chủ đầu tư đang triển khai thực hiện.

6. Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân, cấp thoát nước: Tỷ lệ sử dụng nước sạch tính đến thời điểm hiện nay đạt 100%.

7. Công tác tài nguyên:

- Niêm yết trên bản tin của Ủy ban nhân dân Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn Quận 8.

- Thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng các mặt bằng kho bãi trên địa bàn quận  đối với 163 mặt bằng, trong đó có 114 tổ chức và 49 cá nhân. Báo cáo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân thuộc khu chỉnh trang của Dự án Chung cư cao tầng An Sinh Phường 4 Quận 8 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 làm chủ đầu tư.

- Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch thu hồi đất Dự án Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây - Quận 8. Tiếp tục thẩm tra trước Dự thảo Chính sách và Phương án bồi thường của các hộ dân đối với các dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông Quận 8 và Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình Quận 8.

- Ban hành Quyết định thu hồi đất đối với 02 trường hợp bổ sung thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới) và 01 trường hợp Dự án Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây - Quận 8.

8. Công tác môi trường:

- Phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 đơn vị; kiểm tra kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường 01 dự án, cấp phép xả thải 03 đơn vị. Phối hợp Công an Quận 8 kiểm tra 04 đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị nhân dịp Tết Dương lịch ngày 01 tháng 01 năm 2021. Tổng khối lượng rác thu gom là 21 tấn. Triển khai tuyên truyền Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương. Triển khai thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông

a) Công tác quản lý văn hóa:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp [7].

- Xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố hỗ trợ tổ chức Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn Quận 8. Triển khai tổ chức các hoạt động Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền Quận 8” năm 2021; Hội thi ảnh nghệ thuật “Trên bến dưới thuyền Quận 8” lần thứ 8…

- Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020" trên địa bàn Quận 8.

- Xây dựng và triển khai các nội dung trọng tâm về xây dựng gia đình, hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược gia đình. Ban hành kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2021. Tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng cho 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các Chương trình, Đề án trên địa bàn Quận 8 giai đoạn (2016 – 2020) có 150 người tham dự.

- Tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố đình Hưng Phú Phường 9, Quận 8.

- Tiếp tục đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao sớm thực hiện biện pháp bảo vệ di tích Lò gốm cổ Hưng lợi Phường 16 Quận 8, hướng dẫn hỗ trợ Đình Phong Phú Phường 12 thực hiện hồ sơ sửa chữa Đình.

- Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021 trên địa bàn Quận 8. Theo dõi, đôn đốc các Ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng dân gian trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong tổ chức lễ hội.

b) Công tác quản lý Nhà nước về du lịch:

- Thực hiện Chương trình Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố nghĩa tình với thông điệp “Du lịch – Chấp cánh ước mơ” của Sở Du lịch Thành phố phát động, tổ chức cho 116 trẻ có hoàn cảnh khó khăn tham gia “Du lịch - Chấp cánh ước mơ” tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn do Sở Du lịch Thành phố tổ chức. Triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2021.

- Rà soát nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn Quận 8. Khảo sát xã hội học về du lịch trên địa bàn quận.

c) Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

- Triển khai Kế hoạch tổng kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trước, trong và sau Tết nguyên đán 2021. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngành nghề karaoke, quảng cáo. Đề nghị thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng pano cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại tại các vị trí cửa ngõ Quận 8.

2. Giáo dục và đào tạo:

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non 16 phường trên địa bàn. Báo cáo vụ việc một học sinh tại trường Tiểu học Âu Dương Lân Phường 3 bị đuối nước khi tham gia hoạt động ngoại khóa ngoài nhà trường.

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế của Bộ Y tế trên địa bàn 97 khu phố của 16 phường bằng hình thức loa phát thanh (với tần suất 02 lần mỗi ngày), xe loa lưu động đến các khu vực đông dân cư, chợ truyền thống…

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch tể và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố.

- Trong tháng, Sốt xuất huyết: 94 ca thông báo, tăng 06 ca so với tháng trước (giảm 64 ca so với cùng kỳ năm trước). Tay chân miệng: 16 ca thông báo, giảm 30 ca so với tháng trước (giảm 04 ca so với cùng kỳ năm trước).

- Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ, truyền thông tại ổ dịch nhằm cung cấp kiến thức về phòng chống dịch bệnh cho người dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng; đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao và đang xảy ra các loại dịch, bệnh truyền nhiễm.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường tuyên truyền đến tất cả người dân trên địa bàn quận về việc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”. Thực hiện nghiêm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và thực hiện tốt các nội dung Công văn số 3856/UBND-VX ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Lực lượng Công an quận và 16 phường tăng cường công tác rà soát, kiểm tra người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn quận. Hiện nay, chưa phát hiện trường hợp nào trên địa bàn.

Tính từ ngày 28/01/2021 (đợt 5 - Hải Dương, Quảng Ninh) đến nay: tổng số trường hợp cách ly tại Khu cách ly tập trung của Quận 8 là 33 trường hợp, trong đó: đã hoàn thành cách ly 03 trường hợp, đang cách ly 30 trường hợp (kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Sars-CoV-2 là 26 trường hợp; kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Sars-CoV-2 là 04 trường hợp). Tổng số trường hợp F2 trên địa bàn Quận 8 là 15 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đã hoàn thành theo dõi 07 trường hợp, còn 08 trường hợp.

Khẩn trương tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát về việc thực hiện các quy định theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên mọi lĩnh vực như trong hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí, tại chợ đầu mối, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, siêu thị, trên các phương tiện hành khách công cộng, nhà ga, bên tàu, bến cảng… các khu vực tập trung đông người.

Thành lập các “Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng”, gọi tắt là “Tổ COVID cộng đồng” ở tất cả các tổ dân phố trên địa bàn phường để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch chủ động tại cộng đồng theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập trung đông người khi không thật sự cần thiết và nếu có tập trung đông người (như hội, họp cần thiết…) thì phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế như đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách… không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác.

4. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Triển khai báo cáo lương thưởng tết 2021 đến các doanh nghiệp. Triển khai công tác chăm lo Tết cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, diện chính sách, có công cách mạng,…

- Phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi Quận thực hiện việc rà soát danh sách mừng thọ đến các cụ là người cao tuổi thuộc các độ tuổi được chúc thọ năm 2021.

- Đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 31 trường hợp không có nơi cư trú, 9 trường hợp có nơi cư trú ổn định; xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 26 trường hợp không nơi cư trú ổn định, 6 trường hợp có nơi cư trú. Tập trung 03 người xin ăn vào Trung tâm hỗ trợ Thành phố.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo.Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay: tiếp 21 lượt người, nhận 45 đơn (trong đó: Đơn không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 12 đơn (Mời, hoàn trả: 03 đơn, chuyển: 09 đơn; Đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 33 đơn)

- Tổng đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận phải giải quyết là 87 đơn (trong đó: 07 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 77 đơn kiến nghị, phản ánh), cụ thể: tháng 01/2021: 33 đơn + kỳ trước chuyển sang: 54 đơn, trong đó:

+ Đã giải quyết 19 đơn, (trong đó: 01 đơn khiếu nại, 00 đơn tố cáo, 18 đơn kiến nghị, phản ánh)

+ Đang giải quyết 68 đơn (trong đó: 06 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 59 đơn kiến nghị, phản ánh)

Tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (088.247.247) và Quận 8 (19007208):

+ Đường dây nóng của thành phố: đã tiếp nhận 26 ý kiến phản ánh, đã xử lý: 21/26 ý kiến.

+ Đường dây nóng Quận 8: tiếp nhận 01 cuộc gọi, đã xử lý 01/01 cuộc.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng

Trong tháng, tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai theo kế hoạch [8]. Tổ chức tập huấn Nghị định 130/2020-NĐ-CP về kê khai, thu nhập của cán bộ, công chức.

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp:

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn Quận 8; Công văn nâng cao chất lượng công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn Quận 8.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Công tác cải cách hành chính:

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021; Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện (lần 2); Nghị định quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức Chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Tiếp tục quán triệt đến thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ cũng như các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử; các vi phạm về đảm bảo thời giờ làm việc; vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm pháp luật khác.

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, lấy ý kiến hài lòng của người dân:

Khảo sát sự hài lòng của người dân: từ đầu năm đến nay: tổng số lượt đánh giá là 1.337 lượt/ 1.527 hồ sơ tiếp nhận (87,56%). Tổng số lượt đánh giá hài lòng là 1.336/1.337 (đạt 99,93%).

Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến: Từ đầu năm đến nay: Tiếp nhận 477 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 123 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 175 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 354/477 hồ sơ, đạt 74,21% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 175/339 hồ sơ đạt tỷ lệ 51,62%).

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức hội nghị bầu cử Trưởng Khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố theo nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa Quận 8 và Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8 thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8.    - Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan đơn vị hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Đề án vị trí việc làm của Quận 8.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 trên địa bàn Quận 8

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng xảy ra 17 vụ (giảm 14 vụ so với liền kề), khám phá 09/17 vụ (= 52,94%), bắt 09 đối tượng.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Trong tháng đã phát hiện 16 vụ (- 09 vụ so với thời gian liền kề), bắt 38 đối tượng (+ 20 đối tượng so với thời gian liền kề). Tang vật thu giữ: 19 gói và 58 tép heroin (trọng lượng 15,9640 gram); 131,3615 gram MTTH; 14 xe gắn máy; 22 ĐTDĐ; 1.020.000 đồng và 04 cân tiểu ly. Khởi tố 06 vụ 07 đối tượng; XPHC: 01 vụ 11 đối tượng.

- An toàn giao thông: Trong tháng xảy ra 01 vụ (tăng 01 vụ so với liền kề), làm 01 người chết (tăng 01 người so với liền kề)

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn:

Xảy ra 01 vụ cháy (không tăng giảm so với thời gian liền kề), không có thiệt hại về người, làm hư hỏng 04 căn nhà.

3. Quốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắt tình hình trên địa bàn. Tổ chức chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án huấn luyện phục vụ kiểm tra mô hình học cụ năm 2021.

- Xây dựng kế hoạch hiệp đồng sẵn sàn chiến đấu bảo vệ an toàn các cao điểm; Kế hoạch hiệp đồng phòng không trong sẵn sàn chiến đấu năm 2021. Triển khai Kế hoạch tổ chức trao lệnh gọi công dân nhập ngũ và đón quân nhân xuất ngũ năm 2021.

VIII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt được:   

Trong tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; tập trung triển khai tổ chức vận động chăm lo tết Nguyên đán năm 2021; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết và tăng cường phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân không kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường.

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: vẫn còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán sau 18 giờ và các ngày nghỉ, lễ.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 

Số lượt người xem: 259    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm