SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
6
4
9
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 15 Tháng Sáu 2021 9:45:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 5 NĂM 2021

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8:

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời đến cử tri. Chuẩn bị kỹ các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các địa điểm bầu cử, có phương án tổ chức cho cử tri bỏ phiếu tại nhà, bệnh viện, cơ sở cách ly tập trung,…, đặc biệt là đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử trong tình hình dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân Quận 8 tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, quyết liệt kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp để giải quyết các công việc, nội dung quan trọng như: họp Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19; họp Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban bầu cử quận, phường; họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021; họp nghe báo cáo về kiến nghị thu hồi các mặt bằng; về nghĩa vụ đầu tư xây dựng trường mầm non tại các dự án xây dựng các Khu nhà ở trên địa bàn Quận 8; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tiếp xúc, giải quyết đơn của công dân; giao ban trật tự đô thị - trật tự xây dựng định kỳ hàng tuần,…

Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 01 chỉ thị, 33 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 381 quyết định hành chính, 34 kế hoạch, 297 công văn, 70 báo cáo, 26 thông báo.

Ủy ban nhân dân Quận 8 luôn chỉ đạo điều hành kịp thời, nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội của quận, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời tháo gỡ những vấn đề tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. VỀ KINH TẾ

1. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại:

- Kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận, đồng thời đề nghị các Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã hiện đang kinh doanh, khai thác và tổ chức quản lý chợ nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm… Triển khai các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Y tế Quận 8, các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân 16 phường, siêu thị, nhà hàng và Ban Quản lý các chợ trên địa bàn quận triển khai Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"; Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành "Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh".

- Đề nghị các chợ truyền thống duy trì và thực hiện nghiêm túc tham gia việc tổ chức chốt chặn tại các chốt kiểm soát dịch bệnh theo Quyết định số 2616/QĐ-BCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quận 8 về phòng, chống dịch Covid-19; bố trí khu vực để làm địa điểm cách ly tạm thời tại chợ; tổ chức giãn cách mật độ mua sắm theo hướng mua từng nhóm, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02 mét và hạn chế tối đa việc tập trung đông người; rà soát, củng cố các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm kinh doanh, đồng thời triển khai xây dựng phương án (kế hoạch) ứng phó khẩn cấp xử lý tình huống khi có phát sinh ca bệnh tại chợ.

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Đội Quản lý Trật tự đô thị Quận 8 và các đơn vị kiểm tra trật tự lòng lề đường đối với các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ.

- Thực hiện lấy mẫu test nhanh nhằm giám sát chất lượng an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đang được chế biến, kinh doanh tại chợ Lò Than Phường 6 Quận 8. Qua test nhanh 08 mẫu sản phẩm thực phẩm (bao gồm 04 mẫu hàn the, 04 mẫu formol), kết quả 08/08 mẫu đều âm tính, chưa phát hiện vi phạm.

2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Phối hợp Thanh tra Sở Tài chính kiểm tra 04 cửa hàng bình ổn và 01 cửa hàng tiện lợi (Phường 4, 16). Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có thực hiện niêm yết giá các mặt hàng đang kinh doanh, bán đúng giá niêm yết, lượng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định.

- Kiểm tra 01 cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Phường 4). Tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng đã thực hiện tốt việc niêm yết giá các sản phẩm gas; giá niêm yết đúng với thông báo của nhà phân phối; 02 nhà thuốc (Phường 16), tại thời điểm kiểm tra các nhà thuốc có thực hiện niêm yết giá; bán đúng giá niêm yết; mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay kháng khuẩn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

3. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Trong tháng 5, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã cấp mới 98 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 5,919 tỷ đồng (Trong đó: 15 hộ y tế, 00 hộ văn hóa, 45 hộ thương mại, 11 hộ dịch vụ, 15 hộ ăn uống, 12 hộ  công nghiệp). Bên cạnh đó có 64 hộ chấm dứt đăng ký kinh doanh, mã số thuế theo quy định, 49 hộ tạm ngừng kinh doanh, 12 hộ thay đổi nội dung kinh doanh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã cấp mới 95 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 926 tỷ đồng; có 12 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 48 doanh nghiệp tạm ngưng; 11 doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Trong tháng, Quận 8 đã tiếp nhận và giải quyết 01 hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Cấp 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Triển khai đến các đơn vị và Ủy ban nhân 16 phường về các nội dung trọng tâm tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về xúc tiến thương mại trên địa bàn Quận 8 năm 2021.

- Xây dựng Dự thảo Kế hoạch Chợ Hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" - Tết Nhâm Dần năm 2022 và Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2021.

- Thực hiện đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố về ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp.

4. Các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ:

- Triển khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, tuyên truyền, nâng cao nhận thực xã hội về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, cụ thể: triển khai 17 băng rôn tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố và hệ thống loa phát thanh 16 phường.

II. VỀ TÀI CHÍNH – THUẾ:

- Thực hiện 5 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước là 728,960/1.509 tỷ đồng, đạt 48,31% dự toán, tăng 43,49% so với cùng kỳ; trong đó thuế công thương nghiệp là 311,597/700 tỷ đồng, đạt 44,51% kế hoạch, tăng 25,98%  so với cùng kỳ.

Thực hiện chi 5 tháng đầu năm 2021 là 391,461 tỷ đồng, đạt 33,78% dự toán, bao gồm chi đầu tư 19,467 tỷ đồng (trong đó chuyển nguồn chi đầu tư từ năm trước 11,132 tỷ đồng, chi trong năm 8,335 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 4,97% tổng chi, chi thường xuyên 371,994 tỷ đồng, đạt 32,1% dự toán, chiếm tỷ trọng 95,03% tổng chi.

Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm tỷ trọng 41,11%, sự nghiệp xã hội chiếm tỷ trọng 15,62%, sự nghiệp môi trường chiếm tỷ trọng 5,48%, sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng 7,40%, các lĩnh vực khác 30,39%.

III. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG CƠ BẢN - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

- Rà soát nhu cầu sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn Quận 8 năm 2021.

- Thực hiện sửa chữa một số tuyến cầu, đường và lắp đặt biển báo cấm ôtô, ôtô tải trên địa bàn Quận 8.

- Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 đi thực địa 02 dự án: đường Nối Chánh Hưng - Rạch Sông Xáng và Dự án đường Bình Đăng.

- Chỉ đạo rà soát, chuẩn bị nội dung làm việc Sở Xây dựng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các dự án do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích làm chủ đầu tư (theo Kết luận thanh tra số 40 của Thanh tra thành phố)

2. Xây dựng:

Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng và trật tự đô thị; Từ đầu năm đến nay: giám sát xây dựng 924 trường hợp, ban hành 29 quyết định, với tổng số tiền 477.500.000 đồng (20 xây dựng không phép, 09 khắc phục hậu quả)

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU:

- Trước khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 124 (Sai phép: 58; Không phép: 66).

- Sau khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 92 (Sai phép: 24; Không phép: 68).

- Kết quả xử lý: đã thực hiện xong là 122/216 trường hợp. Trong đó: 81/124 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 41/92 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU.

- Hiện nay còn 94 trường hợp đang tiếp tục thực hiện (Sai phép: 41; Không phép: 53).

3. Quản lý trật tự đô thị:

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường. Kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trọng điểm của quận; Từ đầu năm đến nay, đã xử phạt 90 trường hợp, với tổng số tiền 139.500.000 đồng.

4. Phòng, chống thiên tai:

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn Quận 8. Ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Quận 8.

5. Xây dựng cơ bản:

- Thực hiện dự án chi trả bồi thường [1]. Các dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất và đang dự thảo chính sách bồi thường [2]. Các dự án đang giải quyết [3].

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn thực hiện 5 tháng đầu năm 2021 là 139,795/337,877 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 41,37%.

6. Công tác tài nguyên:

- Ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 04 đơn vị.

- Công tác thẩm tra cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất (cấp lần đầu): Đã giải quyết 93/93 lượt hồ sơ (trễ hạn: 00 lượt).

7. Công tác môi trường:

- Tiếp nhận cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước đối với 01 đơn vị. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường 02 dự án.

- Tổ chức 41 buổi tuyên tuyền về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 8.Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính về thực hiện thu mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 8.

- Phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên môi trường (NREC) thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh triển khai quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn Quận 8.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông

a) Công tác thông tin, truyền thông:

- Tổ chức đặt tràng hoa và thắp hương tại Bia Tưởng niệm Phường 3; Đài Liệt sĩ, Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng Phường 7 nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021).

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp [4]. Triển khai Kế hoạch tổ chức hội thi trang trí xe loa tuyên truyền lưu động, trang trí các điểm bầu cử chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi tuyên truyền “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động của Sở Văn hóa - Thể thao.

b) Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa:

- Hoạt động quản lý nhà nước về gia đình: Xây dựng và triển khai các nội dung trọng tâm về xây dựng gia đình văn hóa, hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược gia đình.

- Công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, quản lý văn hóa vật thể và phi vật thể:

Tiếp tục phối hợp Trung tâm bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát đo lại hiện trạng di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi Phường 16 Quận 8 để phục vụ công tác đề xuất chủ trương đầu tư công trình phục hồi, tôn tạo di tích Lò gốm cổ Hưng Lợi. Hướng dẫn hỗ trợ Đình Phong Phú Phường 12 thực hiện hồ sơ sửa chữa di tích.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu về di sản, di tích trên website Quận 8; rà soát, bổ sung nguồn tên đường của Thành phố và Quận 8; ban hành công văn tăng cường công tác an ninh, công tác phòng cháy chữa cháy,phòng, chống, dịch Covid-19 tại các di tích, công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích và các công trình tượng, tượng đài trên địa bàn Quận 8 và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Quận 8.

- Công tác quản lý Nhà nước về du lịch:

Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển du lịch năm 2021. Trong đó tập trung các nội dung: Báo cáo tổng hợp tài nguyên đề xuất khảo sát phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng Quận 8; họp giao ban Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Quận 8 - Quý 2 năm 2021, qua đó triển khai xây dựng website du lịch, thực hiện các ấn phẩm giới thiệu về Du lịch, thực hiện khảo sát Xã hội học về lĩnh vực du lịch đối với cộng đồng dân cư trên địa bàn; tiếp tục rà soát, thống kê các điểm đến có tiềm năng phát triển du lịch bao gồm: cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành; cơ sở kinh doanh ẩm thực (nhà hàng, quán ăn), điểm mua sắm, siêu thị, cơ sở chăm sóc sức khỏe, thể thao và các điểm tham quan du lịch trên địa bàn Quận 8…

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Phối hợp Sở Du lịch thành phố xây dựng hệ thống quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên hệ thống GIS.

c) Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa:

- Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời năm 2021 trên địa bàn Quận 8.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai Công văn số 1345/UBND-VX ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả có 22 cơ sở kinh doanh karaoke, 22 cơ sở massage, 01 cơ sở chiếu phim HD, 05 điểm kinh doanh có dịch vụ hát với nhau, 107 cơ sở kinh doanh internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (game online), thực hiện tạm ngưng hoạt động, đạt tỷ lệ 100%.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cơ sở in, phát hành thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Kết quả, tổ chức kiểm tra 04 lượt cơ sở kinh doanh in ấn, phát hành xuất bản phẩm, các cơ sở chấp hành đúng quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh.

d) Các hoạt động thể thao:

 - Tổ chức Liên hoan Thể dục dưỡng sinh Quận 8 mở rộng lần 9 năm 2021 có 29 đội trong và ngoài quận với hơn 450 vận động viên tham gia.

- Tham dự giải Vovinam Cúp các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2021 tại Bà Rịa Vũng Tàu.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Triển khai Công văn số 1294/SGDĐT-VP ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020 - 2021.

- Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về tạm ngưng các hoạt động dạy – học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 8, trên cơ sở đó chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm đảm bảo khung thời gian học theo quy định.

- Phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn tổ chức cho giáo viên học trực tuyến Bồi dưỡng thường xuyên Modul 1 và Modul 2.

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học học sinh lớp 5 cho 3.909 học sinh. Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 – 2021 (3.597 học sinh).

- Ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022; Chỉ thị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Quận 8. Niêm yết công khai kết quả phân tuyến tuyển sinh của học sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 8.

- Ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022. Tạm hoãn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 do tình hình dịch COVID-19.

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

* Dịch bệnh COVID-19:

+ Quận 8 có 06 trường hợp nhiễm COVID-19: BN6900 (Phường 3), BN6908 (Phường 6), BN7100 (Phường 12), BN7416 (Phường 4), BN7775 (Phường 1), BN7960 (Phường 16).

+ Tổng số trường hợp cách ly tập trung: 176 trường hợp, trong đó: hoàn thành cách ly 63 trường hợp (35 của Quận 8 và 28 của Nhà Bè), đang cách ly 113 trường hợp (17 trường hợp đang cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung HUFLIT Hóc Môn; 11 trường hợp đang cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; 14 trường hợp đang cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 70 trường hợp tại Khu cách ly Quận 8 (69 F1 và 01 F2); 01 trường hợp do bị bệnh đang cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố). Trong đó: 17 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Sars-CoV-2, 54 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Sars-2, 42 trường hợp đang chờ kết quả (các trường hợp F1 chuyển cách ly ở HUFLIT, ký túc xá Đại học sư phạm và ký túc xá Đại học Quốc gia).

+ Tổng số trường hợp F2 trên địa bàn Quận 8 là 429 trường hợp. Trong đó: 311 trường hợp đã kết thúc cách ly tại nhà, 01 trường hợp F2 ở khu cách ly tập trung của quận, 117 trường hợp đang cách ly tại nhà (73 F2 liên quan đến F1 của Phường 1, Phường 4 và Phường 16).

+ Tổ kiểm tra của quận và phường đã kiểm tra 150 cơ sở kinh doanh ăn uống và dịch vụ khác. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở trên địa bàn quận đều chấp hành nghiêm việc tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên vẫn còn một số ít cơ sở vẫn lén lút hoạt động, đã lập biên bản, xử lý 08 cơ sở (đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở với tổng số tiền 45.000.000 đồng; còn 06 cơ sở đang lập thủ tục xử phạt với tổng số tiền 105.000.000 đồng).

+ Đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở 948 trường hợp và xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng 78 trường hợp với tổng số tiền phạt là 156.000.000 đồng

+ Quận 8 đã tiêm ngừa Vắc xin COVID-19 cho 946 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên của Bệnh viện và Trung tâm Y tế Quận 8; Cán bộ, chiến sĩ Công an Quận 8; Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

+ Triển khai việc thành lập Tổ An toàn COVID-19 đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Đến nay đã thành lập 10 Tổ tại trụ sở: Ủy ban nhân dân Quận 8 (16 người), Bảo hiểm xã hội Quận 8 (05 người), Công an Quận 8 (35 người), Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 (04 người), Chi cục thi hành án Quận 8 (05 người), Ủy ban nhân dân Phường 2 (05 người), Ủy ban nhân dân Phường 3 (05 người), Ủy ban nhân dân Phường 7 (10 người), Ủy ban nhân dân Phường 11 (10 người), Ủy ban nhân dân Phường 14 (10 người).

+ Tuyên truyền tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên Cổng thông tin 1022.

+ Thành lập 20 chốt kiểm soát tại chợ đầu mối Bình Điền, các chợ truyền thống và các siêu thị trên bàn quận.

- Từ đầu năm đến nay, số ca thông báo Sốt xuất huyết là 156 ca (tăng 24 ca so với cùng kỳ), số ca thông báo Tay chân miệng là 140 ca (tăng 103 ca so với cùng kỳ).

4. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Lao động, việc làm: Trong tháng 5 năm 2021, đã giải quyết việc làm cho 642 người (trong đó: 381 Nữ); Việc làm mới: 11 người (trong đó: 05 nữ). Tiếp nhận và giải quyết hòa giải 03 đơn tranh chấp lao động giữa doanh nghiệp và người lao động.

- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: Triển khai thực hiện các chế độ đối với người có công với cách mạng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Tổ chức đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và các chiến sĩ tham gia giải phóng trên địa bàn Quận 8 có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021); 135 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021).

- Về chương trình giảm nghèo bền vững: Tổ chức tập huấn công tác nhập tin, xử lý phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 cho chuyên trách giảm nghèo 16 phường. Phối hợp đoàn kiểm tra, giám sát của thành phố giám sát công tác khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Phường 6 và 9.

- Về Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới: Ban hành Kế hoạch triển khai công tác trẻ em - Bình đẳng giới năm 2021.

- Về cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội: Tiếp nhận 34 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221 (trong đó: 31 hồ sơ không có nơi cư trú; 03 hồ sơ có nơi cư trú).

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Trong tháng tiếp 21 lượt người, nhận 40 đơn (trong đó: Đơn không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 18 đơn (Mời, hoàn trả: 02 đơn, chuyển: 16 đơn; Đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 22 đơn).

Từ đầu năm đến nay, tiếp 99 lượt người, nhận 169 đơn (trong đó, hoàn trả 09 đơn, chuyển 63 đơn, giao các cơ quan tham mưu giải quyết 97 đơn). Đã giải quyết 110 đơn.

Tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (08.88.247.247): đã tiếp nhận 129 ý kiến phản ánh, đã xử lý: 103/129 ý kiến.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai theo kế hoạch [5].

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp:

Phối hợp Ban Giám hiệu Trường PTTH Ngô Gia Tự, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố tổ chức buổi trợ giúp pháp lý lưu động.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 99,62%).

- Trong tháng, đã ban hành 10 quyết định liên quan đến thành lập, củng cố, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác; 37 quyết định liên quan đến công tác nhân sự các cơ quan, đơn vị quận, phường và triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và phân bổ chỉ tiêu biên chế cho khối giáo dục và đào tạo Quận 8, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8.

- Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2020: bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho Thanh tra thành phố thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

- Khảo sát sự hài lòng của người dân: trong tháng 5, tổng số lượt đánh giá là 2.507 lượt/2.608 hồ sơ tiếp nhận (96,13%). Tổng số lượt đánh giá hài lòng là 2.506/2.507 (đạt 99,96%).

- Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến: trong tháng 5: Tiếp nhận 719 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 196 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 197 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 523/719 hồ sơ, đạt 72,74% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 195/509 hồ sơ đạt tỷ lệ 38,31%).

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 17 vụ (không tăng, giảm so với tháng liền kề), khám phá 12/17 vụ (= 70,59%), bắt 20 đối tượng.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Đã phát hiện 06 vụ tàng trữ, mua bán trái phép ma túy (- 08 vụ  so với tháng liền kề), bắt 11 đối tượng (- 27 đối tượng)

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Chưa ghi nhận vụ việc liên quan (không tăng, giảm so với liền kề).

- Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: Xảy ra 01 vụ cháy (không tăng, giảm với tháng liền kề), bị thương: 01 người; nguyên nhân cháy: chập thiết bị điện trong nhà.

2. Quốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắt tình hình trên địa bàn; duy trì hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tổ chức huy động quân nhân dự bị tham gia tập huấn cán bộ đơn vị Đại đội 2 Tiểu đoàn bộ binh quận năm 2021.

- Tổ chức đăng ký nghĩa vụ lần đầu, thành lập tổ kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2021. Kết quả đã đăng ký 1.746/1.746 công dân đạt 100% theo lệnh gọi.

VIII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng, quận đã tập trung chuẩn bị, đảm bảo tiến độ, hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh đã diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện “mục tiêu kép” của thành phố và quận. Trước tình hình trên, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng chống dịch, quận đã kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, quyết liệt triển khai các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 

Số lượt người xem: 273    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm