SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
0
2
2
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 15 Tháng Mười Một 2021 8:55:00 CH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 NĂM 2021

I. VỀ KINH TẾ

1) Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại:

- Triển khai đến các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức đánh giá, giám sát việc thực hiện các tiêu chí đảm bảo hoạt động an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đến nay có 15/16 chợ truyền thống hoạt động trở lại (còn 01 chợ Hưng Phú chưa hoạt động trở lại), siêu thị và các cửa hàng tiện ích trên địa bàn quận đã mở cửa hoạt động trở lại đầy đủ.

-  Kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại chợ đầu mối, các siêu thị, cửa hàng tiện ích, các khu vực buôn bán khác... nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả; hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.

2) Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Bình chọn, tuyên dương doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn Quận 8 năm 2021, Hội đồng bình chọn Doanh nhân tiêu biểu Quận 8 đã đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 tuyên dương, khen thưởng và trao tặng kỷ niệm chương cho 12 doanh nhân tiêu biểu của quận trong năm 2021. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Quận 8 đã trao tặng 100 triệu đồng để chăm lo cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Chợ Hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Nhâm Dần - Năm 2022.

3) Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Tích cực chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tại các chợ, cửa hàng trên địa bàn...

- Trong tháng, Tổ kiểm tra, kiểm soát thị trường và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn quận đã phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính Thành phố tổ chức kiểm tra đối với 04 địa điểm kinh doanh; kết quả các đơn vị có thực hiện niêm yết giá các mặt hàng đang kinh doanh, chấp hành nghiêm việc niêm yết giá các mặt hàng bình ổn, giá bình ổn đúng với giá đăng ký; bán đúng giá niêm yết; lượng hàng hóa dồi dào; giá cả ổn định.

- Chỉ đạo kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam.

4) Công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ

Triển khai đến Ban Quản lý các chợ truyền thống và Ủy ban nhân dân 16 phường về việc ứng dụng phần mềm "Quản lý vùng xanh" vào công tác quản lý, thẩm định các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động theo Bộ tiêu chí được đính kèm tại Quyết định số 3585/QĐ-BCĐ và Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

II. VỀ TÀI CHÍNH – THUẾ:

- Tình hình thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước: 8,798 tỷ đồng, tiết kiệm thêm theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ: 7,868 tỷ đồng.

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2021 là 967,619/1.509 tỷ đồng, đạt 64,12% dự toán, giảm 15,48% so với cùng kỳ; trong đó thuế công thương nghiệp là 417,715/700 tỷ đồng, đạt 59,67% dự toán, giảm 16,26% so với cùng kỳ.

- Thực hiện chi 10 tháng đầu năm là 1.327,250 tỷ đồng, đạt 114,54% dự toán, bao gồm chi đầu tư 21,133 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,59% tổng chi, chi thường xuyên 1.306,117 tỷ đồng, đạt 112,71% dự toán, chiếm tỷ trọng 98,63% tổng chi; chi thường xuyên tăng cao so với dự toán do thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19.

Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm tỷ trọng 23,56%, sự nghiệp xã hội chiếm tỷ trọng 48,37%, sự nghiệp môi trường chiếm tỷ trọng 3,06%, sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng 3,30%, các lĩnh vực khác 21,71%.

III. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG CƠ BẢN – TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Công tác Quy hoạch:

- Ủy ban nhân dân Quận 8 đang kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi (Phường 8, 9, 10, 12, 14) theo các quy định mới của Luật đầu tư công (Luật số 39/2019-QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019). Tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính sớm xem xét hướng dẫn thực hiện việc đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 dự án Chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.

- Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương đầu tư lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đang kiến nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện các thủ tục pháp lý thực hiệc các dự án theo quy định hiện hành.

2. Xây dựng, hạ tầng:

- Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố và Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố; kết quả 01 năm thực hiện Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về việc chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 – 2025.

- Hướng dẫn thực hiện xác nhận các điều kiện đối với địa điểm không được đăng ký thường trú mới và xác nhận nơi cư trú của người sống, người làm nghề lưu động trên tàu thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển.

- Hướng dẫn thực hiện các Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Quận 8.

- Có văn bản đề nghị Ban Quản lý Khu Nam  cung cấp hồ sơ liên quan đến Dự án Trạm trộn bê tông và Bến cung ứng vật liệu xây dựng thuộc Khu chức năng số 15 - Khu đô thị mới Nam Thành phố tại Phường 7 do Công ty TNHH Minh Hòa làm chủ đầu tư và đề nghị Đội Thanh tra địa bàn rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng sai phép, sai quy hoạch trên địa bàn Quận 8.

- Trong tháng, đã thực hiện giám sát 31 trường hợp xây dựng, phát hiện 01 trường hợp có dấu hiệu vi phạm xây dựng tại Phường 4. Từ đầu năm đến nay: giám sát xây dựng 1056 trường hợp, ban hành 37 quyết định, với tổng số tiền 577.500.000 đồng (26 không phép, 11 khắc phục hậu quả).

3. Quản lý trật tự đô thị:

- Đề xuất Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ xem xét lắp đặt dải phân cách cứng tách biệt làn xe gắn máy tuyến đường Quản Trọng Linh (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh vào đến Cổng Trung tâm Thương mại Bình Điền) Phường 7.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường tại các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận (từ 5 giờ 00 đến 10 giờ 00) nhằm kịp thời kiểm tra, xử lý không để xảy ra tình trạng họp chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường và tập trung đông người gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; nhất là tại các khu vực địa bàn giáp ranh, đặc biệt là đối với các chợ tự phát trên địa bàn các phường, cụ thể như sau:  hẻm 119H Nguyễn Thị Tần Phường 2, tuyến đường Đào Cam Mộc Phường 4, tuyến đường Bùi Minh Trực - Hoàng Minh Đạo Phường 5, khu vực Bình Đăng Phường 6 (đối diện bến xe Quận 8), tuyến đường Bến Bình Đông Phường 14, tuyến đường Mai Hắc Đế Phường 15, khu vực ngã tư An Dương Vương - Võ Văn Kiệt Phường 16.  

- Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng thực hiện công tác phối hợp ra quân kiểm tra, xử lý tại khu vực giáp ranh giữa Phường 4 và xã Bình Hưng huyện Bình Chánh. Khu vực này người dân thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường để bày bán, kinh doanh gia cầm sống không rõ nguồn gốc, do đó cần thường xuyên chốt chặn nhằm đảm bảo tình trạng kinh doanh gia cầm sống không xảy ra và đảm bảo giữa 2 địa bàn giáp ranh không xuất hiện dịch cúm gia cầm và dịch Covid-19.

- Thành lập Ban chỉ đạo kiểm soát quản lý hoạt động vận chuyển kinh doanh tự phát nông sản, thực phẩm khu vực xung quanh chợ đầu mối Bình Điền. Thiết lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự tại chợ đầu mối Bình Điền. Tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh, buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến đường Quản Trọng Linh và khu vực đường Hoàng Đạo Thúy giáp ranh chợ Bình Điền.

- Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân Quận 8 xử phạt 89 trường hợp với tổng số tiền 133.500.000 đồng.

4 Xây dựng cơ bản:

Do tình hình dịch bệnh, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Quận 8 có giảm khối lượng thực hiện, một số dự án tạm ngưng thi công. Do đó khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn thực hiện 10 tháng đầu năm 2021 là 218,495/337,877 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 64,67%. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 191,813/285,834 tỷ đồng (kể cả dự án vốn vay), vốn ngân sách thành phố phân cấp: 19,680/37,443 tỷ đồng, vốn ngân sách quận: 7,001/14,600 tỷ đồng.

5. Công tác tài nguyên:

- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2020 cấp phường và cấp quận. Liên hệ đơn vị tư vấn hoàn thiện các bảng biểu thống kê đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố. Ban hành Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố về việc rà soát để sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố

6. Công tác môi trường:

Kiểm tra, giám sát việc cung ứng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt của các đơn vị thu gom vận chuyển trên địa bàn Quận 8. Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom và được Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích đưa đi xử lý bình quân đạt 335 tấn/ ngày.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông

- Biên soạn, thiết kế và in phát hành 20.000 tờ rơi tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế  - xã hội trên địa bàn quận đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 16 phường, cấp ủy chi bộ, Trưởng khu phố, Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố, hộ dân và tuyên truyền ở các Bản tin khu phố.

- Triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao; đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục, thể thao, sân vận động, phòng tập); đối với hoạt động thư viện, phòng đọc sách; nghệ thuật biểu diễn; địa điểm triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật; bảo tàng, di tích; đối với các cơ sở kinh doanh karaoke; các cơ sở kinh doanh vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ; các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (không kết nối mạng) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các mô hình tuyên truyền phù hợp với công nghệ thông tin 4.0, sử dụng quét mã QR xem tin.

- Thực hiện các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp xây dựng tuyến đường Văn minh - Mỹ quan đô thị, tuyến hẻm Xanh - Sạch - Đẹp.

- Phối hợp với Đoàn khảo sát Thành phố, thống nhất đưa công trình Đồn Bình Đông vào danh mục di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất không đưa danh sách Đình Bình Long vào danh mục di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2021 - 2025.

- Tập trung thực hiện hoàn chỉnh nội dung in ấn và phát hành quyển cẩm nang Du lịch Quận 8 bằng tiếng Anh và tiếng Hoa.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” trên địa bàn Quận 8.

- Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Đến nay đã tiêm cho 43.672/43.672 trẻ đạt 100%.

- Triển khai đến các cơ sở giáo dục thực hiện công tác kiểm định trong năm học 2021 - 2022.

- Với những học sinh chưa tiếp cận được với học trực tuyến, giáo viên tiếp tục tuyên truyền, động viên gia đình tạo điều kiện cho con tham gia. Bên cạnh đó, cử lực lượng điều phối viên để chuyển bài cho các em trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên đối với học sinh tự học trong sách giáo khoa, học các bài học trực tuyến trên truyền hình; kiểm tra bài làm của học sinh trực tiếp hoặc gián tiếp. Động viên cha mẹ học sinh hướng dẫn con tự học ở nhà

3. Công tác phòng, chống dịch COVID-19:

- Đến nay, trên địa bàn quận có 22.138 ca PCR, trong đó: Số ca tử vong: 433; Số ca điều trị khỏi: 21.281; Số ca đang điều trị: 424.

- Tình trạng nhập viện, khu thu dung có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, số ca nhập viện nhiều hơn số ca xuất viện. Tại 02 bệnh viện hiện đang chăm sóc và điều trị cho 591 trường hợp trong đó có 16 ca cấp cứu (02 ca thở oxy liều cao).

- Số ca F0 đủ điều kiện cách ly tại địa phương có chiều hướng gia tăng liên tục, đặc biệt là tại Phường 04, Phường 05, Phường 6, Phường 7, Phường 16 có hơn 100 trường hợp F0 tại cộng đồng. Hiện nay còn 1.342 F0 đang ở tại địa phương, trong đó: 138 F0 đã PCR và 1.204 trường hợp test nhanh.

- Quận 8 đã tiêm đạt 100% mũi 1 người 12 tuổi trở lên, đạt trên 100% mũi 2 người từ 18 tuổi trở lên.

- Nhằm kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, phù hợp với yêu cầu giai đoạn hiện nay theo phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt" của Chính phủ, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, Quận 8 đã triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời của Sở Y tế thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn quận.

- Quận 8 được đánh giá nhiều tuần liên tục đạt cấp độ 1 theo Công văn số 7629/SYT-NVY ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế.

- Thành lập mới 16 Trạm y tế lưu động và 16 Tiểu đội Dân quân y tế đóng tại 16 Trạm y tế trên địa bàn 16 phường. Các Trạm y tế lưu động hoạt động trên cơ sở trưng dụng một phần cơ sở hạ tầng của Trạm Y tế phường. Trung tâm Y tế quận đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho 16 Trạm y tế lưu động và 16 Tiểu đội Dân quân y tế.

- Nhận thức rõ nguy cơ tiềm ẩn tình hình dịch bệnh có thể phát sinh trở lại khi người dân, người lao động từ các tỉnh quay lại Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Quận đã chỉ đạo: Công an Quận 8 chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường chỉ đạo công an phường phối hợp chặt chẽ lực lượng an ninh cơ sở tại khu phồ, tổ dân phố nắm chắc tình hình người lao động từ các tỉnh quay lại Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc trên địa bàn để kịp thời xử lý nếu có phát hiện F0; thực hiện rà soát, nắm danh sách cụ thể các trường hợp chưa được tiêm ngừa đầy đủ thì thực hiện công tác tiêm ngừa theo quy định. Hiện quận có 2.312 cơ sở kinh doanh nhà ngăn phòng cho thuê với 22.768 phòng cho thuê và 47.467 nhân khẩu tạm trú. Qua rà soát, quận ghi nhận có 694 trường hợp từ các tỉnh thành khác về quận.

4. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Trong 10 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 4.822 người, đạt tỷ lệ 64,29% so với kế hoạch năm. Giải quyết việc làm mới lũy kế là 891 người.

-  Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường xử lý tình huống khó khăn vướng mắc khi thực hiện, lập hồ sơ hỗ trợ mai táng phí do dịch bệnh Covid-19 quy định tại Điều 14 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính Phủ.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức, chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 8; Phối hợp với Dự án Bảo vệ và ngăn ngừa lạm dụng trẻ em tại TP. HCM hỗ trợ khẩn cấp về sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt tại Phường 7 và 16;

- Khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025 và công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới 2021 - 2025.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Từ đầu năm đến nay, nhận 312 đơn (trong đó, hoàn trả 60 đơn, chuyển 110 đơn, giao các cơ quan tham mưu giải quyết 142 đơn). Đã giải quyết 164 đơn.

- Tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (08.88.247.247): từ ngày 01/01/2021 đến nay, đã tiếp nhận 322 ý kiến phản ánh, đã xử lý: 253/322 ý kiến.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai theo kế hoạch[2].

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp:

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3417/STP-HT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc chăm sóc, giám hộ trẻ em mồ côi không có người nuôi dưỡng do cha, mẹ người thân thân thích chết vì Covid-19 và quản lý di sản chưa xác định người thừa kế, người quản lý tài sản.

Triển khai thực hiện Công văn số 2081/UBND-TP về việc triển khai hướng dẫn thực hiện quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch phường ký chứng thực giấy tờ, văn bản trên địa bàn quận.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, đảm bảo phù hợp, an toàn, phòng, chống dịch COVID-19.

- Ban hành Kế hoạch tự kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Qua tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân 16 phường, qua đó phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

- Ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2021 - 2025.

- Đề nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi con dấu và bản chính giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Hội đồng nhân dân quận, phường theo quy định.

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản cấp trên về công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc thực hiện “Dân vận khéo”, “Dân vận của chính quyền” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị và 16 phường.

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và tình hình hoạt động của các cụm thi đua trên địa bàn quận năm 2021. Để ghi nhận thành tích và kịp thời động viên khen thưởng trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 8, quận đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (01 tập thể và 01 cá nhân), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (03 tập thể và 32 cá nhân), Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố (47 tập thể và 108 cá nhân).

- Hỗ trợ Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 8 tổ chức thành công Đại hội Giáo hội phật giáo Việt Nam Quận 8 nhiệm kỳ X (2021 - 2026).

- Khảo sát sự hài lòng của người dân: trong tháng, tổng số lượt đánh giá là 1.964 lượt/1.988 hồ sơ tiếp nhận (98,79%). Tổng số lượt đánh giá hài lòng là 1.964/1.964 (đạt 100%).

- Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến: trong tháng, tiếp nhận 323 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 00 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 232 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 323/323 hồ sơ, đạt 100% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 232/323 hồ sơ đạt tỷ lệ 71,83%).

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắt tình hình trên địa bàn; duy trì hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân: đã cấp được 187.246/196.101 (đạt tỷ lệ 95,48%) căn cước công dân có gắn chíp trên địa bàn quận.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng xảy ra 13 vụ, khám phá 10/13 vụ (= 76,9%), bắt 25 đối tượng.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Trong tháng phát hiện và xử lý 04 vụ (+ 01vụ so với liền kề), bắt 04 đối tượng. Thu giữ 3,8392 gram heroin; 23,4223 gram ma túy. Lập hồ sơ khởi tố 04 vụ 04 đối tượng.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông (+ 01 vụ so với liền kề), làm 01 người tử vong do chấn thương sọ não và 01 xe mô tô hư hỏng.

- Tình hình phòng cháy, chữa cháy: xử lý 01 tin báo cháy điện đường và 01 tin báo cháy do bất cẩn trong sử dụng cồn, không gây thiệt hại về người và tài sản.

VIII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt được:   

Tập trung thực hiện tốt các nội dung hoạt động tuyên truyền trọng tâm như tuyên truyền chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động tuyên truyền đa dạng về hình thức và nội dung; công tác phối kết hợp với các đơn vị quận, phường luôn chặt chẽ, đồng bộ. Nhất là thực hiện bản tin tuyên truyền hàng ngày về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 8, các nội dung tuyên truyền được đa dạng bằng nhiều hình thức phù hợp góp phần tác động tích cực đến nhân dân. Quận 8 tiếp tục được đánh giá đạt cấp độ 1.

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: Qua nắm bắt tình hình hoạt động tại các chợ, nhìn chung mãi lực còn thấp do ảnh hưởng của các chợ tự phát, số lượng tiểu thương ra chợ để kinh doanh còn ít. Công tác thu ngân sách, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn. Số F0 cộng đồng và nhập viện, vào các khu thu dung có chiều hướng tăng. Do tình hình dịch Covid -19 diễn biến rất phức tạp nên đã làm chậm tiến độ các dự án. Cụ thể: chưa thể tiến hành chi trả bồi thường cho những hộ dân đồng ý với Phương án bồi thường của Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông; Làm chậm tiến độ tiếp xúc, ghi nhận ý kiến đối với dự thảo Chính sách và Phương án bồi thường dự án Đường vào trung tâm y tế dự phòng; Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; Việc thực hiện cưỡng chế tạm hoãn do dịch bệnh diễn biến phức tạp (dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Quận 8; Dự án đường Bình Đăng Phường 6 Quận 8).

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 

 


Số lượt người xem: 261    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm