SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
0
8
6
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 03 Tháng Giêng 2023 1:40:00 CH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2022

A. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

- Trong năm 2022, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định của Thành phố, Quận ủy trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; trong đó tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Ủy ban nhân dân quận đã ban hành và triển khai 04 Chỉ thị, 345 kế hoạch và 2.646 công văn, 9.132 quyết định, 506 báo cáo, 27 biên bản, 654 thông báo, 351 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

- Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/QU ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Quận ủy Quận 8 về làm việc với các cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị về Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận đã cử thành viên chủ trì, tham gia các đoàn công tác để làm việc với Đảng ủy các cơ quan, đơn vị, 16 phường nhằm chỉ đạo định hướng các nội dung, công việc trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm 2022; nhất là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của cơ sở đối với quận.

- Theo đó, đã xác định nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8 để triển khai, đảm bảo tiến độ nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh Quận 8 năm 2022 với những nhiệm vụ, nội dung công việc cụ thể và 19 chỉ tiêu chủ yếu phải thực hiện và nhiều nội dung quan trọng khác.

- Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường căn cứ các Chỉ thị, Kế hoạch, Quyết định trên, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo cho Ủy ban nhân dân Quận 8.

Duy trì nề nếp các phiên họp định kỳ hàng tháng đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý, 6 tháng, 9 tháng đầu năm, qua đó đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao, phù hợp với tình hình trong từng giai đoạn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị phòng ban, 16 phường chủ động trong công việc được giao.

B. TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2022:

I. VỀ KINH TẾ:

Ủy ban nhân dân Quận 8 tiếp tục triển khai Kế hoạch số 242/KH-UBND về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn Quận 8 sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 trên địa bàn Quận 8. Tổ chức nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, từng bước phục hồi kinh tế quận. Chỉ đạo các đơn vị tập trung nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ cho sản xuất, kinh doanh trong tình hình giá cả nguyên vật liệu, xăng dầu, giá vàng có nhiều biến động, tác động đến giá của nhiều mặt hàng; tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả...

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm phục hồi kinh tế trên các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của quận. Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và số vốn đăng ký kinh doanh; tính từ đầu năm 2022 đến nay, quận đã cấp mới 1.151 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 95,733 tỷ đồng (tăng 71,5% số hộ đăng ký mới so với cùng kỳ)[1]. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã cấp mới 1.350 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 5.403,49 tỷ đồng (tăng 51,7% số doanh nghiệp đăng ký mới so với cùng kỳ)[2].

Trong năm 2022, kinh tế Quận 8 đang dần khôi phục, dự ước cả năm 2022: tỷ trọng dịch vụ - thương mại 78,99%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 21,01%. Trong đó giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại ước thực hiện năm 2022 tăng 62,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 23,2%), giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện năm 2022 tăng 34,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 16,3%).

1. Các hoạt động hỗ trợ, đồng hành doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Kịp thời nắm bắt khó khăn về tình trạng thiếu hụt lao động sau đại dịch Covid-19 của doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức Hội nghị ký kết liên tịch hỗ trợ nguồn lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn quận([3]), kết hợp tổ chức 03 đợt khảo sát trực tuyến qua hình thức quét mã QR để rà soát, thống kê, tiếp cận nguồn lao động có nhu cầu tìm việc làm; xây dựng nhóm Zalo “Góc tuyển dụng” để cung cấp thông tin cho người lao động liên hệ trực tiếp, nhanh chóng với nhà tuyển dụng. Qua triển khai các giải pháp, một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn quận đã thu hút nguồn lao động trở lại làm việc tương đối ổn định so với thời điểm trước dịch như: Công ty 3Q Vina, Công ty nhựa Chợ Lớn, Công ty TNHH San Hà, Công ty may Hữu Nghị… từ đầu năm đến nay đã giới thiệu và giải quyết việc làm 7.705 người lao động (trong đó nữ 3.603), góp phần đảm bảo nguồn lao động cho các doanh nghiệp phục vụ sản xuất để phát triển kinh tế.

- Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 4.711 hộ kinh doanh theo với tổng số tiền 13,785 tỷ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp Quận 8 thông qua các hoạt động như: “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình” và “Ngày hội vì sức khỏe người lao động” Quận 8([4]). Hưởng ứng 02 đợt Khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm “Shopping Season”, các doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết giảm giá sản phẩm, tặng quà khuyến mãi, Ủy ban nhân dân 16 phường đã tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình Khuyến mại bằng các hình thức: giảm giá, bán hàng kèm quà tặng… để thu hút người dân tham gia. Phối hợp Saigon Co.op và Satrafoods tổ chức 12 chuyến bán hàng lưu động tại các Phường 3, 4, 6, 7, 8 11 và 14 với các sản phẩm thuộc Chương trình bình ổn giá của thành phố, đã thu hút đông đảo người dân đến mua sắm.

- Xây dựng Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 về thực hiện cẩm nang doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã biên tập và ra mắt Cẩm nang doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Quận 8, đã cung cấp thông tin, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ nổi bật, tiêu biểu của 54 doanh nghiệp.

Tổ chức 02 Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8, qua đó đã lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp liên quan các lĩnh vực như: thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, khoa học công nghệ và ngân hàng… Đồng thời, thường xuyên đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch COVID -19, tính đến thời điểm hiện nay, các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn đã giải ngân 1.080 tỷ đồng/1.350 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch([5]), qua đó cho thấy sự nỗ lực của các đơn vị đã hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn trong hoạt động phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo thường xuyên rà soát, xử lý 5.991 trường hợp hộ kinh doanh ngưng kinh doanh, hiện các phòng, ban đang tiếp tục xử lý theo quy định; chỉ đạo Phòng Kinh tế Quận 8 tham mưu xử lý 5.335 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ trụ sở đăng ký; đồng thời đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xử lý 359 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ trụ sở đăng ký theo quy định.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật như Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản chính sách liên quan với sự tham gia của 58 người là giám đốc, kế toán, ban kiểm soát của các hợp tác xã và cán bộ quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể tại quận, 16 phường. Tổ chức 04 lớp tập huấn chuyên đề [6].

- Thường xuyên quan tâm, động viên những doanh nghiệp đã nỗ lực, mạnh dạn đổi mới, ổn định và không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác chăm lo, đảm bảo an sinh đối với người lao động; tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tuyên dương doanh nhân tiêu biểu Quận 8 năm 2022, tuyên dương 18 doanh nhân tiêu biểu của quận năm 2022, tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên tại nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Dược Phẩm An Thiên và Nhà máy của Công ty cổ phần GONSA.

- Triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế kết hợp với thủ tục kê khai thuế lần đầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận 8. Tính từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến nay, tổng số tờ khai thuế lần đầu 346 hồ sơ.

2. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Tăng cường thực hiện phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tại các chợ, cửa hàng... Kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết.

- Chỉ đạo Tổ Kiểm tra, kiểm soát thị trường Quận 8 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết giá. Thực hiện kiểm tra 87 lượt([7])Đội Quản lý thị trường số 6 đã thực hiện kiểm tra 49 vụ, trong đó có 15 vụ không vi phạm, 34 vụ vi phạm với 50 hành vi([8]), qua kiểm tra nhìn chung các tổ chức, cá nhân đảm bảo cơ bản việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Một số điểm giữ xe chưa thực hiện việc niêm yết số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời liên hệ, thông báo về việc thu tiền cao hơn giá niêm yết hoặc các phản ánh kiến nghị khác, tổ kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu quản lý bãi giữ xe khẩn trương khắc phục; việc niêm yết giá của các tiểu thương kinh doanh tại chợ được thực hiện tốt, ước đạt trên 85%.

- Kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất, khí đốt tại 16 công ty trên địa bàn Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 30 hộ kinh doanh tiểu thương tại Chợ Bình Điền (tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện sai phạm, hoạt động đúng theo giấy phép kinh doanh).

- Trong năm 2022, xảy ra tình trạng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn kinh doanh gián đoạn, hết hàng, ngưng kinh doanh, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; hiện nay 13/13 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quận đang hoạt động, cung cấp cho người dân trên địa bàn, có thực hiện việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

- Nắm bắt tình hình và triển khai các công tác đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Công an Quận 8 và Ủy ban nhân dân Phường 5, 12 phối hợp nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ngân hàng nhà nước liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Qua đó, tình hình an ninh trật tự ổn định, chưa có phát sinh vụ việc phức tạp.

3. Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chợ và siêu thị, cửa hàng tiện lợi:

- Hệ thống chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận đã cơ bản hoạt động trở lại ổn định, tuân thủ tốt các quy định. Quận 8 đã tạo điều kiện hỗ trợ phát triển mới, đa dạng hệ thống phân phối, trong năm đã phát triển mới 14 cửa hàng tiện lợi. Tính đến nay đã có 16/16 chợ, 03 siêu thị và 131 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền đã đi vào hoạt động ổn định trong điều kiện bình thường mới. Hàng hóa tại các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích đảm bảo nguồn cung ứng, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Mãi lực mua sắm nhìn chung tương đối ổn định; các chợ, siêu thị đảm bảo cung ứng hàng hóa, có niêm yết giá theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ, đề nghị các Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã nhắc nhở tiểu thương chú ý thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm… Các tiểu thương được phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch theo quy định; phối hợp Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố thực hiện khảo sát mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 120 tiểu thương tại chợ Rạch Ông.

- Tiếp tục duy trì mô hình “Chợ trực tuyến” tại 05 chợ ([9]), với 82 gian hàng tham gia với 700 mặt hàng tại mỗi chợ truyền thống được bày bán trên hệ thống trực tuyến thông qua ứng dụng Utop.

Triển khai đến 16 chợ truyền thống ký cam kết giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần tại chợ truyền thống, tính đến nay, đã vận động 632/1.072 thương nhân (đạt 59%) cam kết sử dụng túi ni lông tự hủy hoặc các sản phẩm nhựa dùng một lần.

3. Công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo:

- Ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về triển khai Chương trình Chuyển đổi số và Đề án “Xây dựng đô thị thông minh” trên địa bàn Quận 8 năm 2022. Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 về phát triển Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Quận 8 năm 2022.

- Phối hợp Trung tâm hỗ trợ hội nhập Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số trong quá trình hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm hỗ trợ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh về chuyển đổi số để hội nhập quốc tế (có hơn 100 người tham dự).

- Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/1963 – 18/5/2022) tại trường Trung học cơ sở Lê Lai([10]).

- Tổ chức cho cán bộ kinh tế và lãnh đạo 16 phường tham quan Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố; phối hợp Ban Tuyên giáo Quận 8, Tổ Khoa giáo Quận 8 tổ chức tham quan nhà máy sản xuất nước khoáng Hoàn Lưu (Satori) nhằm tiếp cận công nghệ mới, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức hội nghị giới thiệu về Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp nhằm thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8 về quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đổi mới sáng tạo trong khu vực công([11]). Giới thiệu về giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm thông tin đến cán bộ công chức về các nội dung đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để cán bộ công chức có thêm kiến thức về đổi mới sáng tạo và đăng ký các giải thưởng về đổi mới sáng tạo do Thành phố triển khai; qua đó, Ủy ban nhân dân Phường 4 đăng ký dự thi mô hình “Xe chữa cháy mini lưu động”.

- Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 8 tổ chức Hội thảo “Kinh doanh thời 4.0” cho các đối tượng chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh là nữ giới; đến tham dự có trên 40 người là đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân Quận 8 tiếp tục triển khai thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí hồ sơ không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quận 8 và 16 phường, giúp người dân có thể chọn lựa nhiều hình thức thanh toán, giao dịch dễ dàng hơn, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số. Trong năm, số lượt thanh toán điện tử đạt 935 lượt, với số tiền là 310.403.000 đồng, chiếm 48,5% tổng thu phí, lệ phí.

- Phối hợp Ngân hàng Vietinbank và ngân hàng BIDV thực hiện triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bằng cách mở rộng và chấp nhận thanh toán qua máy POS, qua phương tiện thanh toán điện tử tại chợ Rạch Ông và Chợ Phạm Thế Hiển, tính đến thời điểm hiện tại có trên 80% số thương nhân tại chợ và hộ kinh doanh khu vực xung quanh chợ đều đồng tình và phối hợp thực hiện mở tài khoản.

4. Công tác quản lý nhà nước về điện:

- Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai kế hoạch tiết kiệm điện trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2021 - 2025 đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường để phối hợp triển khai thực hiện. Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất” tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp với Công ty Điện lực Chợ Lớn kiểm tra việc sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân. Qua công tác kiểm tra, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực điện lực với tổng số tiền phạt là 19.000.000 đồng. Duy trì công tác phối hợp Công ty Điện lực Chợ Lớn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân 16 phường trong việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền lợi ích về sử dụng điện tiết kiệm và các giải pháp tiết kiệm điện bằng các hình thức tuyên truyền như: phát thanh tuyên truyền tiết kiệm điện trong hộ gia đình phát trên hệ thống loa phát thanh của các phường; phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện([12]).

II. VỀ TÀI CHÍNH - THUẾ:

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt nhiều kết  quả khả quan, ước thực hiện là 1.886,150/1.384 tỷ đồng, đạt 136,28% dự toán, tăng 49,26% so với cùng kỳ; trong đó thuế công thương nghiệp là 631/702 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, tăng 18,03% so với cùng kỳ.

- Ước thực hiện chi năm 2022 là 1.272/1.127 tỷ đồng (chi thường xuyên), đạt 112,85% dự toán, giảm 32,04% so với cùng kỳ.

III. VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH - ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch Chương trình hành động số 10-CTr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình hành động số 13-Ctr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về Chỉnh trang đô thị tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Công tác lập và trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn Quận 8 được chú trọng thực hiện. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8  về việc triển khai thực hiện công tác lập và trình thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn Quận 8; Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố đã phê duyệt đề cương dự toán 06 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn Quận 8 với tổng kinh phí dự kiến là 11.941.703.000 đồng([13]). Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có công văn gửi Sở Tài chính đề xuất kinh phí sự nghiệp năm 2022 đối với 06 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đồng thời gửi văn bản Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố đề nghị thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp tục thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đăng ký nhu cầu sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn Quận 8 năm 2022. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các trường hợp xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình (công trình phải tháo dỡ hoàn toàn). Thực hiện lập danh mục các nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý và Danh mục các nhà, đất không thuộc phạm vi sắp xếp lại; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất rà soát, đối chiếu số lượng, địa chỉ, diện tích, hiện trạng sử dụng của nhà, đất, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

- Chỉ đạo rà soát, thống kê cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân chưa được cấp, rà soát các trường hợp đất công bị người dân lấn chiếm sử dụng lâu dài. Công tác cấp giấy phép xây dựng được thực hiện thường xuyên, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng được tăng cường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/QU ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 về phong trào vận động nhân dân “Hiến đất làm đường, mở rộng hẻm” trên địa bàn 16 phường Quận 8.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận đến Ủy ban nhân dân 16 phường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 và Hợp tác xã thu gom rác Phường 2 và Phường 3.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/QU ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Quận ủy Quận 8 và Kế hoạch ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thực hiện Thông báo số 603-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố.

- Công tác cấp thông tin quy hoạch: Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 1228/1233 hồ sơ.

2. Xây dựng:

- Công tác cấp phép xây dựng: Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 1.520 hồ sơ (đã cấp phép: 962 hồ sơ CPXD trực tuyến, đã có thư trả lời: 558 hồ sơ, 04 hồ sơ đang giải quyết).

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân quận tập trung chỉ đạo, thường xuyên tổ chức họp giao ban trật tự xây dựng 16 phường và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng kéo dài:

+ Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU đến cuối năm 2021: Còn tồn 101 trường hợp (Sai phép: 48; Không phép: 53). Quận đã giải quyết, xử lý 83 trường hợp (Sai phép: 34; Không phép: 49). Đến nay còn 18 trường hợp (Sai phép: 14; Không phép: 04).

+ Từ ngày 01/01/2022 đến nay, trên địa bàn Quận phát sinh 27 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (bao gồm: 11  không phép, 16 sai phép). Đã xử lý 16 trường hợp (Sai phép: 08; Không phép: 08). Còn 11 trường hợp (Sai phép: 08; Không phép: 03).

+ Tính chung kết quả xử lý đến nay là 234/263 trường hợp. Trong đó: 117/127 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 117/136 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU.

+ Tổng cộng còn tồn: số 29 trường hợp (Sai phép: 22; Không phép: 07) đang tiếp tục thực hiện.

- Từ đầu năm đến nay đã giám sát xây dựng 1.120 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt 09 trường hợp xây dựng không phép với số tiền là 130.000.000 đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/QU ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 về phong trào vận động nhân dân “Hiến đất làm đường, mở rộng hẻm” trên địa bàn 16 phường Quận 8.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Công ty Điện lực Chợ Lớn và các đơn vị liên quan thực hiện công tác ngầm hóa lưới điện trên địa bàn. Thực hiện công tác ngầm hóa lưới điện, viễn thông tuyến đường Nguyễn Văn Của trong năm 2022 phục vụ công tác tổ chức Chợ Hoa Xuân 2023.

3. Quản lý trật tự đô thị:

- Ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quân 8 về việc thực hiện công tác quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8 năm 2022; Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 về kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực: vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đang kinh doanh; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền; Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông tuyến đường Quản Trọng Linh Phường 7, Quận 8.

- Ban hành Công văn số 684/UBND-ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2022 gửi Sở Xây dựng về việc đề nghị hỗ trợ giải quyết các vướng mắc khó khăn liên quan đến chung cư do Công ty Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái làm chủ đầu tư tại Phường 4.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Qua đó, thường xuyên cử lực lượng tuần tra nhắc nhở, xử phạt nghiêm minh, lập các chốt ở các tuyến đường, khu vực phức tạp, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Đội Quản lý trật tự đô thị với Ủy ban nhân dân 16 phường, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân trên các tuyến đường trọng điểm đăng ký văn minh đô thị, các khu vực đăng ký xóa, chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè và nhất là đối với những tuyến đường vẫn còn tình trạng buôn bán lấn chiếm tương đối phức tạp như: tuyến đường Tạ Quang Bửu (đoạn qua địa bàn Phường 5); Tuyến đường Phạm Thế Hiển (từ Phường 1 đến Phường 7);  Tuyến đường Phạm Hùng (Phường 4, Phường 5); Tuyến đường đường Hưng Phú (Phường 8, Phường 9 và Phường 10), Tùng Thiện Vương (Phường 11, Phường 12 và Phường 13).

- Tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường tại các khu vực kinh doanh buôn bán tự phát và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận, nhằm kịp thời kiểm tra, xử lý không để xảy ra tình trạng họp chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường và tập trung đông người gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; nhất là tại các khu vực địa bàn giáp ranh, đặc biệt là đối với các chợ tự phát trên địa bàn các phường[14].

- Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng thực hiện công tác phối hợp ra quân kiểm tra, xử lý tại khu vực giáp ranh giữa Phường 4 và xã Bình Hưng huyện Bình Chánh. Thực hiện kiểm soát quản lý hoạt động vận chuyển kinh doanh tự phát nông sản, thực phẩm khu vực xung quanh chợ đầu mối Bình Điền.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, các trường học, cơ sở đào tạo giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phụ huynh và học sinh các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh không mua hàng hóa trước cổng trường gây ùn tắc giao thông. Các trường phổ thông sắp xếp giờ vào học, giờ ra về các lớp lệch nhau nhằm giảm lượng ùn tắc giao thông trước cổng trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, Công an Quận 8, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 chủ động phối hợp, thực hiện Kế hoạch liên tịch số 349/CA-QS-GD ngày 25 tháng 11 năm 2021 về đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường học trên địa bàn Quận 8. Kết quả 100% các cơ sở giáo dục triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trước và sau giờ tan học. Các thông tin về an toàn giao thông được các cơ sở triển khai với nhiều hình thức.

Từ đầu năm đến nay, ban hành 245 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tổng số tiền 427.500.000 đồng.

4. Xây dựng cơ bản:

- Có 09 dự án đã có chính sách và phương án bồi thường ([15]); 09 dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất ([16]); 05 dự án chờ ban hành thông báo thu hồi đất ([17]); 01 dự án tồn động đang giải quyết ([18]).

- Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố; Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố. Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương của Thành phố.

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn ước thực hiện năm 2022 là 578,365/639,626 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 90,42% (trong đó kế hoạch vốn năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 3,113 tỷ đồng) đạt tỉ lệ 77,50%. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 576,218/630,078 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu: 5,134/9,548 tỷ đồng.

5. Công tác tài nguyên:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/QU ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Quận ủy Quận 8 và Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thực hiện Thông báo số 603-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố. Đề xuất hướng sử dụng đối với 299/299 khu đất, đạt 100%. Ngoài ra, đã hoàn thành công tác đo đạc, xác định ranh mốc với 186/186 khu đất (92 khu chưa qua sử dụng và 94 khu đất do Hợp tác xã quản lý), đạt 100%. Tiến hành làm việc với các đơn vị và bổ sung báo cáo 7 dự án, 6 tổ chức vào danh mục 14 dự án chậm triển khai thi công, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

- Niêm yết công khai, triển khai Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 8.

- Thực hiện Kết luận Thanh tra số 1133/KL-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành các Quyết định số 48/QĐ-KPHQ và Quyết định số 49/QĐ-KPHQ ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Quyết định số 163/QĐ-CCXP và Quyết định số 164/QĐ-CCXP ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Hợp tác xã Tiêu dùng Phường 14.

- Chỉ đạo rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý, làm rõ nguồn gốc diện tích khu đất Di tích khảo cổ học Lò Gốm Hưng Lợi; chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 và Ủy ban nhân dân Phường 16 tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong khu đất di tích Lò Gốm Hưng Lợi; tuyên truyền mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tập kết, xả rác không đúng quy định.

- Công tác giá đất, công tác thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất: đã tổ chức họp lấy ý kiến thông qua hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đối với 07 Dự án([19]). Thực hiện biên bản bàn giao khu đất tại số 24/2 Bông Sao, Phường 5, Quận 8 cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng công viên theo quy hoạch. Thực hiện mở rộng đường Bến Phú Định phía trước dự án khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside, Phường 16, Quận 8.

- Công tác ban hành Thông báo, Quyết định thu hồi đất của các dự án:

+ Ban hành Thông báo thu hồi, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất đối với 05 trường hợp do có sai lệch về thông tin chủ sử dụng đất và ban hành Thông báo thu hồi đất bổ sung đối với 14 trường hợp phát sinh của Dự án nâng cấp đường Cao Lỗ, Phường 4.

+ Ban hành Thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều Rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8; 82 trường hợp cần thu hồi đất thuộc Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước); 241 trường hợp thuộc ranh Dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè.

+ Ban hành 97 Quyết định thu hồi đất, 01 Quyết định phê duyệt chính sách, 97 quyết định phê duyệt Phương án bồi thường đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình; đang thực hiện thu hồi, hủy bỏ hiệu lực thông báo thu hồi đất một số trường hợp bị loại ra khỏi ranh thu hồi đất của Dự án.

+ Ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt chính sách bồi thường, Phương án bồi thường đối với các trường hợp thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường nối Chánh Hưng - Rạch Sông Sáng, Phường 4.

+ Chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo dõi, đôn đốc 02 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với mặt bằng số 132/62 Cây Sung và mặt bằng dãy kiot đối diện số 41 Hoài Thanh, Phường 14.

+ Ban hành Thông báo thu hồi đất Dự án Chống ngập và cải tạo khu học tập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định Phường 16 Quận 8 đối với ông Trần Quốc Hiệu và Thông báo thay thế Thông báo thu hồi đất số 70/TB-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 8 đối với trường hợp bà Trần Kim Phượng.

+ Đã tiếp xúc vận động trước khi thực hiện công tác cưỡng chế đối với các trường hợp tại Dự án Đầu tư xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới). Qua tiếp xúc, vận động các hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. 

- Thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Đã giải quyết 362/362 lượt hồ sơ cấp lần đầu.

6. Công tác môi trường:

- Ban hành các Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022  của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm trên địa bàn Quận 8 năm 2022Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 về Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác, nhằm phát động phong trào trồng cây xanh và tổng vệ sinh trên toàn địa bàn, nâng cao nhận thức, hành động của người dân về bảo vệ môi trường. Tham gia Lớp tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trực tuyến.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành thử nghiệm của 01 dự án (Dự án Chung cư Conic Riverside); kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của 01 dự án (Khu nhà ở xã hội Hưng hát, địa chỉ số 2225 đường Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8).

- Phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 02 đơn vị([20]). Phối hợp Công an thành phố (PC05) kiểm tra địa điểm có liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên đối với 02 đơn vị([21]). Công an Quận 8 kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm đối với 07 đơn vị.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế hồ sơ cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước 07 đơn vị ([22]); kiểm tra thực tế phục vụ cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất đối với 01 đơn vị ([23]).

- Ban hành Công văn số 559/UBND-TNMT ngày 01 tháng 4 năm 2022 về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm tiếng ồn trên địa bàn Quận 8; triển khai nội dung tiếng ồn trong Quy ước của 97 khu phố (đạt tỷ lệ 100%); tiếp tục vận động 200 cơ sở kinh doanh, dịch vụ cam kết chấp hành các quy định của Nhà nước về tiếng ồn tại khu dân cư; tiếp nhận và xử lý 108/108 thông tin phản ánh về tiếng ồn (đạt tỷ lệ 100%), qua đó nhắc nhở 73 trường hợp.

- Giám sát công tác vệ sinh công cộng phục vụ Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 bố trí 02 tàu, 01 xà lan và 02 ghe để tăng cường công tác vớt rác trên kênh Tàu Hủ tại khu vực diễn ra Chợ Hoa Xuân (tuyến đường Bình Đông, Phường 13, 14 đoạn từ cầu Chà Và đến cầu Kênh ngang số 2), nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường trên tuyến kênh trong suốt thời gian diễn ra chợ Hoa Xuân, khối lượng rác vớt được khoảng 05 tấn/ngày. Lắp đặt 05 nhà vệ sinh công cộng trên các tuyến đường tại khu vực chợ hoa.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường hỗ trợ Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường khảo sát cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu về hoạt động thu mua, tái chế phế liệu của 33 cơ sở trên địa bàn Quận 8. Triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với 74 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên môi trường (NREC) thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh triển khai quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn Quận 8 vào mùa mưa.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới (02/02), ngày Nước thế giới (22/3), ngày Khí tượng thế giới (23/3). Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất (26/3). Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi tường, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 dành cho cộng đồng dân cư, cá nhân, hộ gia đình; phát 2.000 tờ bướm tuyên truyền về bảo về kênh rạch; 200 poster Giảm rác thải nhựa. Phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình”, kết quả thu gom được 197 kg chất thải nguy hại. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận 8.

- Thực hiện tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi tường, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tài nguồn cho lực lượng an ninh cơ sở với khoảng 1.200 người tham dự; phối hợp Ban chỉ huy Quân sự và Hội Luật gia Quận 8 tổ chức tuyên truyền đến hơn 90 các chiến sĩ Dân quân tự vệ về các điểm mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 9 tuyên truyền về bảo vệ môi trường và hướng dẫn thực hành phân loại rác tại nguồn cho Hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Lập dự toán kinh phí Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2022.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8, Công an Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường nghiên cứu, triển khai thực hiện. Tham dự Lớp tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 do Sở Nội vụ thành phố tổ chức.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường rà soát danh sách hộ gia đình chưa đóng tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ 03 tháng trở lên do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 cung cấp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân 16 phường có giải pháp thực hiện đẩy nhanh tỷ lệ 100% hộ dân ký hợp đồng và chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường. Tỷ lệ hộ dân, chủ nguồn thải ngoài hộ dân đã thực hiện chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn đạt 72%.

- Tổ chức Hội thi “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn Quận 8 năm 2022 tại Ủy ban nhân dân Phường 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông:

a) Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, thông tin, truyền thông:

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 07-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về phát triển văn hóa - xã hội trên địa bàn Quận 8 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động chính trị trên địa bàn Quận 8 theo đúng quy định, phát huy được hiệu quả và sức mạnh tuyên truyền đến đông đảo người dân. Các hoạt động kỷ niệm, lễ hội, sự kiện được tổ chức tiết kiệm, ý nghĩa, đảm bảo yêu cầu chính trị. Triển khai đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp ([24]).

- Tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, nhằm tuyên truyền vận động các ngành, các giới, các cấp cùng tham gia thực hiện phong trào, phát huy vai trò tự quản của các cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, các tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa bằng nhiều biện pháp đa dạng([25]).

- Tổ chức buổi Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các Danh hiệu văn hóa và Tuyến đường Văn minh - Mỹ quan đô thị” năm 2022, kết quả có 45 ý kiến phát biểu, đã hiến kế những giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn Quận 8; tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Ngày Gia đình Việt Nam thời 4.0” và biểu dương 115 gia đình văn hóa và gia đình trẻ văn hóa hạnh phúc tiêu biểu Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (có khoảng 500 lượt người tham dự). Tổ chức Hội thi “Gia đình chung sức” thu hút trên 350 người tham dự. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 17 giải thưởng cho các đội tham dự. Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng Quận 8 năm 2022 với chủ đề "Hồ Chí Minh - niềm tin và khát vọng".

- Ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Quận 8; Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035” phân kỳ thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn Quận 8.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và phúc tra các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

- Tiếp đoàn giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2019 về kết quả thực hiện bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị thành phố, tại Di tích khảo cổ học “Lò Gốm cổ Hưng Lợi” Phường 16. Qua đó, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với di tích khảo cổ học; chỉ đạo các đơn vị phòng, ban chuyên môn quận và lãnh đạo Ủy ban nhân dân Phường 16 theo dõi tiến độ thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ di tích khảo cổ lò Gốm Hưng Lợi.

- Triển khai lắp đặt 10 biển cấm bảng cáo trên trạm điện, cột điện, nhằm góp phần tuyên truyền, hạn chế treo, dán quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị.

- Tham gia chương trình giao lưu Đờn ca tài tử với 6 tiết mục chủ đề “Kể chuyện quê mình” trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022. Tham gia vòng sơ khảo Liên hoan Ban nhạc Nhóm ca Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia vòng chung kết Liên hoan Ban nhạc Nhóm ca Thành phố (với 05 tiết mục, 01 ban nhạc 04 loại nhạc cụ, 06 ca sĩ). Tham gia chương trình Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ giải Hoa Sen vàng lần thứ V chủ đề: “Quê hương ngày mới” do Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức đạt được 07 Huy chương vàng với các thể loại Bài bản Tổ, Vọng cổ, Độc tấu, Song tấu, Tam tấu, Hòa tấu và thể loại Ca ra bộ. Tham gia Liên hoan Văn nghệ thiếu nhi và “Cánh diều tuổi thơ” Thành phố Hồ Chí Minh - Hè năm 2022 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

b) Hoạt động thể dục, thể thao:

Thể dục thể thao cộng đồng tiếp tục phát triển mạnh với nhiều loại hình hoạt động đa dạng, chất lượng ngày càng cao. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục mở rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư.

- Tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”, tổ chức Lễ phát động ngày toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trên địa bàn thu hút hơn 300 người tham gia. Triển khai kế hoạch, tổ chức lớp phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 trên địa bàn quận; tổ chức lớp tập huấn và thực hành cho giáo viên trường học, Ủy ban nhân dân 16 phường về công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống đuối nước năm 2022 với 66 người tham dự.

- Công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường được quan tâm đầu tư. Phong trào thể dục, thể thao của người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo chu đáo. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn huấn luyện viên môn Vovinam Võ nhạc và Aerobic. Cử huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thể thao học sinh Thành phố năm học 2021 – 2022; phối hợp tổ chức Giải Điền kinh Cúp tốc độ Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tổ chức Hội thao nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi ngày 01 tháng 10 năm 2022 và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với 512 người người cao tuổi tham gia.

- Quan tâm cho việc tập huấn và tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 31 của các vận động viên Quận 8; tổ chức họp mặt, động viên huấn luyện viên, vận động viên kết quả, đạt được tổng số 07 huy chương (gồm 01 HC Vàng, 06 huy chương Bạc), đây là kỳ SEA Games các vận động viên Quận 8 giành được nhiều huy chương nhất từ trước đến nay.

- Trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức và phối hợp thực hiện 49/30 giải thể thao cấp quận, đạt tỷ lệ 163,3% so với chỉ tiêu đăng ký của Thành phố. Cử 797 vận động viên tham dự 43/35 giải thể thao cấp Thành phố (đạt tỷ lệ 122,8%). Thành tích đạt được 232 huy chương, trong đó có 73 huy chương vàng, 54 huy chương bạc và 105 huy chương đồng. Quận 8 cung cấp 08 huấn luyện viên và 27 vận động viên cho Đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải Điền kinh, Vovinam, Boxing vô địch, Việt dã Báo Tiền phong và giải Thể thao học sinh toàn quốc. Kết quả, đoàn thể thao Quận 8 đạt 14 huy chương, trong đó có 08 huy chương vàng, 05 huy chương bạc và 01 huy chương đồng.

- Năm 2022, tỉ lệ người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên năm 2022 đạt 34% (153.232/450.638 người), số hộ gia đình luyện tập thể thao đạt 24% (22541 hộ/95560 hộ).

c) Quản lý nhà nước về Du lịch:

Xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố tổ chức Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Quận 8([26]). Tổ chức Chấm Giải Hội thi Ảnh lần thứ 8 năm 2021 với Chủ đề "Trên bến dưới thuyền" Quận 8([27]). Phối hợp Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Quận đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 tổ chức Hội thi “Duyên dáng Áo dài” Quận 8([28]).

- Tập trung công tác truyền thông, quảng bá về sự kiện Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” Quận 8 - lần 1 năm 2022 ([29]); thực hiện 10 gian hàng mây tre lá thực hiện trưng bày các sản phẩm của tỉnh Vĩnh Long, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, trò chơi dân gian nặn tò he, trưng bày mâm ngũ quả với tạo hình linh vật từ rau - củ - quả, hoạt động gói và nấu bánh ú lá tre và 103 nhà bạt kinh doanh trái cây và các sản phẩm từ trái cây. Kết quả kinh doanh đạt gần 200 tấn (trong đó sản lượng trái cây tiêu thụ là 185 tấn).

- Hưởng ứng các hoạt động tại “Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu” do Sở Du lịch tổ chức, tham gia Chương trình du lịch tại Thủ Đức với chủ đề “Thành phố xanh bên sông Sài Gòn”. Phối hợp Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tham quan, khảo sát sản phẩm du lịch trên địa bàn Quận 8 “Dòng chảy thời gian và Huyền thoại một dòng kênh” tại Chùa An Phú, Đình Bình Đông, Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”, Hãng Sơn Á Đông, Hội quán Sùng Chính. Cử 08 người tham gia hội thi “Gói - nấu bánh chưng” do Sở Du lịch thành phố tổ chức nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào mùng 10 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 tại Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc.

- Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát hiện trạng Chùa Sắc Tứ Huệ Lâm, Chùa Thiên Phước và Đình Vĩnh Hội nhằm đề xuất tu bổ trong thời gian tới.

- Rà soát, cập nhật thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Quận 8. Kết quả: đã tổng hợp danh sách 28 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và chưa có dịch vụ ăn uống, mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn Quận 8.

- Phối hợp với Sở Du lịch thành phố tổ chức tổ chức buổi khảo sát thực tế tuyến đường thủy (bằng canô) tại một số điểm đến có tiềm năng du lịch trên địa bàn Quận 8. Qua buổi khảo sát, các Sở - ngành thành phố đã ghi nhận, đóng góp ý kiến về tình trạng tuyến đường thủy, cần xây dựng Đề án phát triển du lịch Quận 8 để thực hiện quản lý, phát triển tiềm năng du lịch quận theo lộ trình, quy  định cụ thể. Thực hiện khảo sát nhà vệ sinh tại 02 điểm Hội Quán Sùng Chính và đình Bình Đông; qua khảo sát, Đoàn đánh giá nhà vệ sinh Đình Bình Đông đạt 50% và Hội Quán Sùng Chính đạt 70% so với chuẩn phục vụ khách du lịch, đề nghị các đơn vị sửa chữa hiện trạng nhà vệ sinh phù hợp với quy định.

- Ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện tái bản Cẩm nang Du lịch Quận 8.

c) Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa, tình hình kiểm tra và xử lý vi phạm:

- Đội kiểm tra liên ngành văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội Quận 8 (Đội 1) đã tiến hành kiểm tra 208 lượt cơ sở, đề xuất xử phạt 17 trường hợp vi phạm pháp luật, đề xuất xử phạt với tổng số tiền phạt là 264.950.000 đồng, nhắc nhở 141 trường hợp([30]), hướng dẫn Tổ kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội 16 phường tổ chức 114 lượt kiểm tra cơ sở, xử phạt 10 trường hợp 16.950.000 đồng, nhắc nhở 104 cơ sở chấp hành quy định của pháp luật.

- Tổ chức 05 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke đối với 14 cơ sở ([31]), đã xử phạt 02 trường hợp với số tiền 82.500.000 đồng.

2. Giáo dục và đào tạo: Thực hiện chủ đề năm 2022 là “Ngành giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh – Kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục – Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo”, ngành giáo dục Quận 8 đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm của ngành,  hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, tổ chức tốt các kỳ thi: nghề trung học cơ sở, trung học phổ thông, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023; kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia… và công tác tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo tiến độ thực hiện theo Kế hoạch năm học đề ra.

- Triển khai thực hiện Công văn số 268/UBND-VX ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán 2022, theo đó, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm, giúp giáo viên, phụ huynh, học sinh an tâm đến trường học tập trực tiếp. Tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

- Tổ chức khảo sát từ phụ huynh học sinh trẻ trong độ tuổi tiêm vaccine có 24.415/31.691 trẻ từ 5 đến 11 tuổi đồng thuận (tỷ lệ 77,04%). Ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại Quận 8.

- Hoàn tất hồ sơ công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở: công nhận tốt nghiệp cho 3.825/3.825 học sinh, tỷ lệ: 100% (trong đó: loại Giỏi: 2.023/3.825, tỷ lệ: 52.89%; Khá: 1.257/3.825, tỷ lệ: 32.86%; trung bình: 545/3.825, tỷ lệ: 14.25%). Hoàn tất công tác nhập nguyện vọng lần 1 vào hệ thống tuyển sinh 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo([32]).

- Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của Ủy ban nhân dân Quận 8 gồm các cụm trường: Trường MN Phường 1, cụm 3 trường Phường 4 (01 MN, 01 tiểu học, 01 THCS), cụm 02 trường Phường 16 (01 tiểu học, 01 THCS), cụm 04 trường Phường 16 (01 MN, 01 tiểu học, 01 THCS, 01 THPT) với tổng kinh phí: 4.455 tỷ đồng.

- Ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2022 - 2023 (dự kiến tuyển dụng 363 viên chức, trong đó 285 giáo viên và 78 nhân viên). Ban hành Quyết định 6523/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn Quận 8.

- Số trẻ hoàn thành chương trình mầm non năm học 2021 - 2022: 3.830 trẻ.

- Tổ chức xét công nhận hoàn thành chương trình cấp học Tiểu học gồm có: 4.660/4.660 học sinh, tỷ lệ đạt 100%. Tổng kết năm học 2021 - 2022 hiệu suất đào tạo của bậc tiểu học là 99.06%, bậc trung học cơ sở là 96.90%.

- Thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh hộ nghèo và cận nghèo tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 8 năm học 2021 - 2022, có 500 em học sinh với tổng số tiền là: 146.175.000 đồng. Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh diện hộ nghèo và học sinh khuyết tật diện cận nghèo năm học 2021 - 2022, có 930 em học sinh với tổng số tiền là: 825.300.000 đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 90 bộ sách giáo khoa cho 90 học sinh tiểu học lớp 1, 2, 3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quận 8 trong năm học 2022 - 2023.

- Tiến hành thực hiện công tác sửa chữa Hè năm 2022 đối với 14 cơ sở giáo dục với tổng kinh phí: 13.554.534.878 đồng ([33]).

- Công khai danh sách tuyển sinh, xếp lớp cho học sinh các bậc học trong năm học 2022 - 2023([34]).

- Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” năm 2022 trên địa bàn Quận 8, với trên 250 người tham dự. Trang trí 01 xe loa tuyên truyền trên các tuyến đường chính của Quận 8 và treo 85 băng rôn tuyên truyền các nội dung liên quan Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

- Thực hiện công tác thẩm định và phê duyệt kế hoạch giáo dục năm học 2022 - 2023 của các cơ sở giáo dục trực thuộc Quận 8.

- Cử cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2022 - 2023, đã tổ chức xét tuyển đối với: 192/258 thí sinh tham dự, tỷ lệ: 74.42%; 66/258 thí sinh vắng mặt, tỷ lệ: 25.58%; 151/192 thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ: 78.65%.

Triển khai thực hiện Công văn số 3144/SGDĐT-CTTT ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nhận bộ sách “Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh”, tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh và sách tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng bộ Thành phố cho Tủ sách pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động sôi nổi thiết thực nhằm Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022, tổ chức Họp mặt kỷ niệm, ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 đã vinh dự nhận khen thưởng như: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 02 đơn vị; bằng khen của BHXH Việt Nam (TW): 01 Tập thể, 01 cá nhân đã đạt thành tích có số lượng học sinh tham gia BHXH 100%; Cờ thi đua Thành phố cho 6 đơn vị; Bằng khen Thành phố: 18 đơn vị và 59 cá nhân (xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2020 - 2021 và 2021 - 2022); Tập thể Lao động tiên tiến: 66 đơn vị; Tập thể Lao động xuất sắc: 49 đơn vị; Chiến sĩ thi đua cơ sở: 287 cá nhân; Giấy khen Ủy ban nhân dân Quận 8: 409 cá nhân. Tổ chức ngày Hội nhà giáo Quận 8 lần thứ XIV nhân kỷ niệm ngày nhà giáo 20/11, hoàn thành 01 công trình trao tặng “Mái ấm Công đoàn” trị giá 60 triệu đồng; trao 41 suất quà chăm lo cho Thầy cô giáo, trong đó có 18 suất cho giáo viên bệnh nan y, hiểm nghèo, mỗi suất 01 triệu đồng, trao 23 suất quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 ngàn đồng.

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

3.1. Về phòng, chống dịch COVID-19:

- Quận 8 tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, lâu dài và bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch. Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

- Trên cơ sở tổng hợp đánh giá cấp độ dịch của 16 phường theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế, Quận 8 báo cáo tự đánh giá cấp độ dịch COVID-19 là 16 phường đạt Cấp độ 1. Số ca tích lũy trong đợt dịch COVID - 19 lần thứ 4, tính từ ngày 29/4/2021 đến 07/12/2022 số ca nhiễm SARS-CoV-2 là 27.575 ca, trong đó năm 2021 là 23.692 ca và năm 2022 là 3.896 ca; số ca điều trị khỏi: 3.818 ca; số ca tử vong: 10 người (trường hợp đã tử vong năm 2021, Trung tâm HCDC thông báo trong 2022).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tiêm vắc xin; triển khai chiến dịch “Tiêm chủng mùa xuân năm 2022”, duy trì 03 điểm tiêm cố định để tổ chức tiêm vắc xin xuyên Tết cho người dân đang sinh sống trên địa bàn; thành lập các đội tiêm lưu động và cố định tại 08 điểm tiêm tại các trường học, cơ sở y tế với 16 bàn tiêm vắc xin phòng COVID-19 để tiêm chủng cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi; tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12 - 17 tuổi. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nâng cao số lượng người tiêm vắc xin trong “Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 18 tuổi” như đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng số bàn tiêm, số lượng điểm tiêm… Kết quả, tính đến ngày 07 tháng 12 năm 2022:

+ Tiêm cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 24.900/30.481 trẻ (81,7%) (thành phố đạt tỷ lệ khoảng 63,71%)Mũi 2: 14.689/30.481 trẻ (48,2%) (thành phố đạt tỷ lệ khoảng 38,74% ).

+ Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên: 172.978/335.989 người (51,5%) (thành phố đạt tỷ lệ khoảng 22,93%).

+ Tiêm mũi 3 cho Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: 10.469/24.893 (42.1%) (thành phố đạt tỷ lệ 36,38%).

- Triển khai chuyển đổi số trong hoạt động quản lý F0 cách ly tại nhà, là giải pháp giảm tải thủ tục hành chính cho người F0 khi đến các trạm y tế phường để được xác nhận, giảm quá tải và áp lực cho nhân viên y tế. Triển khai công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”, đảm bảo Trung tâm y tế Quận 8 và 16/16 trạm y tế phường đã trang bị chữ ký số. Kết quả xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã xác minh 299.161/332.038 trường hợp (đạt tỷ lệ 80%).

3.2. Về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- Thực hiện kiểm tra 36/36 đơn vị về công tác Y tế học đường và đánh giá trường học an toàn năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Quận 8.

- Trong năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh so với cùng kỳ. Quận 8 đã kiện toàn, phát huy hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quận 8. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra tăng cường giám sát việc tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết của các phường có dịch bệnh tăng cao. Số ca xác định là 1.979 ca tăng 542,53% so với cùng kỳ (308 ca); ghi nhận 02 ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Phường 6, 16, đã theo dõi xử lý 906 điểm nguy cơ, 138 ổ dịch, phun hóa chất 324 lần. Bệnh tay chân miệng trên địa bàn Quận 8 cũng tăng, số ca xác định là 990 ca tăng 85,74% so với cùng kỳ năm (533 ca). Không ghi nhận ca ca tử vong do bệnh tay chân miệng. Số ca xác định bệnh sởi là 02 ca.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch tể và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố. Tổ chức thực hiện kiểm tra thực địa công tác phòng chống sốt xuất huyết 16/16 phường. Điều tra dịch tễ các ca bệnh tay chân miệng ngoài cộng đồng được thông báo, thống kê ca bệnh theo tổ, khu phố nhằm đánh giá nguy cơ hình thành các ổ dịch và kiểm soát dịch.

- Ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 về thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Quận 8 đến năm 2030; Quyết định số 7551/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn Quận 8 giai đoạn đến năm 2025; Quyết định số 7556/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn Quận 8 đến năm 2030.

- Tổng số trẻ em < 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt: 70,33 %.

3.3. Về an toàn thực phẩm:

- Quận 8 đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần phòng, chống ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 được tổ chức thông qua hoạt động xe loa phát thanh và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên địa bàn quận và 16 phường, 17 chợ trên địa bàn quận để phát thanh trên hệ thống loa của phường với khoảng 1.188 lần (02 lần/ngày) để người dân trên địa bàn quận biết thông tin; cấp phát 1.130 tờ tranh áp - phích, 3.220 tờ gấp tuyên truyền tại các buổi tập huấn, hội nghị do quận, phường tổ chức; treo 85 băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường trọng điểm, trục đường chính trên toàn địa bàn quận; thực hiện 16 buổi nói chuyện lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp khu phố, tổ dân phố với khoảng 640 lượt người tham dự về các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch cúm gia cầm với sức khỏe cộng đồng, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng... nhằm nâng cao ý thức tự phòng bệnh của người dân.

- Kiểm tra 191/191 cơ sở, đạt 100% kế hoạch; phối hợp Đội 8 - Đội Quản lý An toàn thực phẩm liên quận, huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 và Trung tâm Y tế Quận 8 kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn đạt tỷ lệ 100% (tại 93/93 đơn vị trường học). Ủy ban nhân dân 16 phường đã kiểm tra được 310/310 cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố trên địa bàn phường quản lý, đạt tỷ lệ 100%.

- Ban hành Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng trên địa bàn Quận 8. Tính đến thời điểm hiện tại, số cơ sở trên địa bàn quận thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 733 cơ sở, trong đó số cơ sở hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quận cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quận là 164 (149 cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đạt 90,85% và 15 cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận hết hạn đạt 9,15%).

- Tham gia thẩm định 145 cơ sở kinh doanh Dược; 17 cơ sở hành nghề Y tư nhân. Tổ chức kiểm tra 79 cơ sở y, 55 cơ sở dược, đạt tỷ lệ 87% so với kế hoạch, 26,8% so với số quản lý.

4. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm:

4.1. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

* Công tác giảm nghèo:

- Trong năm, đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban giảm nghèo bền vững) tham mưu triển khai 16 văn bản của thành phố về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho 6.895/8.538 thành viên hộ nghèo, số còn lại tham gia bảo hiểm y tế các diện khác; hộ cận nghèo tự đóng góp tiền mua 3.386/4.296 thẻ bảo hiểm y tế (2), số còn lại tham gia bảo hiểm y tế các diện khác; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 vận động mạnh thường quân hỗ trợ 699 thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên hộ cận nghèo.

- Triển khai theo đúng quy định về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. Hiện hộ nghèo trên địa bàn quận có 1.364 hộ (5.696 nhân khẩu), chiếm tỷ lệ 1,26% so với tổng số hộ dân (107.925 hộ). Hộ cận nghèo có 1.186 hộ (4.923 nhân khẩu), chiếm tỷ lệ 1,1% so với tổng số hộ dân.

- Cấp giấy xác nhận thực hiện miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho 856 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hướng dẫn các phường về việc cấp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện việc miễn giảm học phí.

- Quan tâm thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU về chăm lo trẻ cha, mẹ mất do COVID-19 của Quận ủy, Quận 8 đã tiếp tục thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực, tập trung chăm lo trẻ em có cha, mẹ mất do COVID-19 trên địa bàn quận (383 trường hợp) và các trường hợp gia đình khó khăn, neo đơn có người thân là trụ cột gia đình mất do COVID-19.

- Hội khuyến học 16 phường và quận phối hợp vận động các đơn vị thành phố, mạnh thường quân trong và ngoài quận đã trao 410 suất học bổng, trị giá 570.015.000 đồng chăm lo sinh viên, học sinh nghèo, khó khăn, có cha, mẹ mất do dịch bệnh COVID-19.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và 16 phường khảo sát nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, sửa chữa chống dột cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn quận. Đã hỗ trợ xây dựng 09 căn nhà tình thương, với tổng số tiền 509.999.000 đồng, sửa chữa chống dột 08 căn, với tổng số tiền 181.114.000 đồng. Giải quyết cho 09 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn để tự sửa chữa, nâng nền chống dột với số tiền 340.000.000 đồng.

* Công tác chính sách có công, bảo trợ xã hội:

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo trợ xã hội đã thực hiện trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, trong năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã thực hiện giải quyết 10.557 hồ sơ trợ cấp xã hội ([35]).

- Đã tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” nhằm tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ và đối tượng chính sách trên địa bàn. Tổ chức Đoàn đi thăm tặng quà đối với Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các chiến sĩ tham gia giải phóng địa bàn Quận 8 có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2022); Kỷ niệm 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022). Tổ chức 2 đoàn thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2022), phối hợp thành phố thăm 02 cụ 90 tuổi và Quận 8 đi thăm 06 cụ 95 tuổi, tổng kinh phí chăm lo là 10 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động và Lễ họp mặt nhân kỷ niệm 75 ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2022 với các nội dung: tổ chức cho hơn 150 gia đình liệt sĩ đi thăm viếng mộ tại Nghĩa trang Thành phố; phân bổ 85 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ 16 phường; tổ chức 03 đoàn dân hương ở 03 địa điểm: Bia Tưởng niệm tại Công viên Dạ Nam (Phường 3); Đài Liệt sĩ và Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Phường 7).

- Đã tiếp nhận và chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách theo Pháp lệnh Người có công, QĐ 62/CP, QĐ 290/CP109 hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí, số tiền: 1.035.390.000 đồng131 hồ sơ trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ; 26 hồ sơ chuyển chế độ chính sách đối người có công; 04 hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 01 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg; 13 trường hợp di chuyển chế độ về nơi cư trú mới. Cấp Giấy giới thiệu cho 01 trường hợp con liệt sĩ tại Phường 5 đi thăm viếng mộ tại Nghĩa trang tỉnh Thanh Hóa và thanh toán kinh phí hỗ trợ thăm viếng theo quy định.

- Thực hiện tăng, giảm thẻ BHYT năm 2022 cho 115 trường hợp diện Mẹ VNAH, thương binh, CCCM, con liệt sĩ, Quyết định 62/CP và Quyết định 49/CP tại 16 phường. Tổng số thẻ được cấp cho đối tượng Người có công cách mạng trên địa bàn Quận hiện nay là: 3.393 thẻ.

Thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục, ưu đãi trong đào tạo đối với con thương binh, bệnh binh năm học 2021-2022, tổng cộng 34 em. Tổng số tiền 246.060.000 đồng và học kỳ I năm học 2022-2023, tổng cộng 19 em, tổng số tiền 131.056.400 đồng.

- Ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 trên địa bàn Quận 8. Tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” (giai đoạn 2017 - 2022).

- Tham dự lớp tập huấn thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Hướng dẫn và cung cấp tài liệu cho 16 phường thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021, thực hiện lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, hồ sơ cai nghiện ma túy tự nguyện, hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

- Trong năm 2022 nhận 202 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và chuyển cho Toà án nhân dân Quận 8 xét 189 hồ sơ.

- Thành lập 01 Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nghiện tại cộng đồng tại Phường 8; Hội nghị nhân dân Tổ dân phố lồng ghép tuyên truyền về tư vấn nghiện ma túy tại Trạm Y tế 16 phường đã tư vấn được 90 tư vấn cá nhân và được 22 tư vấn nhóm qua tư vấn cho người sau cai và các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện tại địa phương là Khoa tham vấn cộng đồng thuộc Trung tâm Y tế Quận 8 và 10/16 phường.

- Thực hiện trao Sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19 và quà Tết Trung thu cho 08 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 (20.000.000 đồng/sổ tiết kiệm; 500.000đồng/phần quà). Nhận 120 phần quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quận 8 từ Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên thành phố. Thực hiện phân bổ quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quận 8.

Tổ chức Tập huấn Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về hướng dẫn quy trình khảo sát, xét duyệt danh sách, phương thức, thủ tục chi trả và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện một số chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố([36]).

4.2. Công tác giải quyết việc làm:

- Trong năm, quận đã giải quyết việc làm cho 9.415/9.000 lao động (5.131 lao động nữ), đạt 104,6% so với chỉ tiêu; trong đó tạo việc làm mới 332 lao động (159 lao động nữ). Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2022 thu hút 712 người lao động, trong đó độ tuổi 18-35 là 581 người (trong đó có 193 nữ), độ tuổi trên 35 là 131 người. Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho 60 học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp trung cấp nghề, số tiền: 271.845.830 đồng.

- Trong năm 2022, đã tiếp nhận, giải quyết 06 hồ sơ cấp và cấp lại Nội quy lao động của doanh nghiệp; 06 thỏa ước lao động tập thể. Xác nhận nội quy lao động 08 doanh nghiệp, thừa nhận nội quy lao động 02 doanh nghiệp, nhắc sửa đổi bổ sung 08 doanh nghiệp. Thực hiện 23 buổi hòa giải của 19 vụ tranh chấp lao động cá nhân 12 vụ thành, 06 vụ không thành (chủ yếu do Người sử dụng lao động không đến dự hòa giải), 01 vụ đang tiếp tục hòa giải.

- Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tính đến nay, đã thực hiện chuyển kinh phí cho 1.375 lượt doanh nghiệp với 19.393 lượt lao động, với số tiền là 10.018.000.000 đồng/10.018.000.000 đồng (đạt 100%). Tuy nhiên, đến hiện nay, do một số doanh nghiệp cung cấp tài khoản không chính xác nên hiện chỉ có 1.128 lượt doanh nghiệp đã được phê duyệt nhận tiền hỗ trợ với 17.370 lượt lao động với số tiền 8.997.500.000 đồng (đạt 89,8%). Tiếp nhận hồ sơ thanh quyết toán của doanh nghiệp (tính đến nay có 734/1.375 lượt doanh nghiệp quyết toán đạt 53,4%). Ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về kiểm tra việc thực hiện và chi trả tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

+ Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trả lời kiến nghị của cử tri được Ủy ban nhân dân quận đảm bảo thực hiện theo quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng thời gian, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát việc tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung nỗ lực xử lý đơn đúng quy định và đúng thẩm quyền; trong năm 2022, tiếp 202 lượt người, nhận 456 đơn.

+ Kết quả xử lý đơn: hoàn trả 164 đơn, chuyển 112 đơn, giao các cơ quan tham mưu giải quyết 180 đơn. Đạt tỉ lệ xử lý đơn: 100%.

+ Kết quả giải quyết đơn: 221/240 đơn (còn lại 19 đơn) , đạt 92,08% (gồm: đã giải quyết dứt điểm 60/60 đơn tồn từ năm 2021 chuyển sang; giải quyết 161/180 đơn trong năm 2022, còn lại 19 đơn (trong đó: 04 đơn khiếu nại; 15 đơn phản ánh).

- Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 02 Kế hoạch về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Nhân dân, đảm bảo thời gian tổ chức theo quy định; các buổi đối thoại được tổ chức trang trọng theo nội dung chương trình đã được hướng dẫn của thành phố. Kết quả, hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Nhân dân có hơn 435 lượt người tham dự và có 20 ý kiến với 22 nội dung.

- Từ ngày 01/01/2022 đến nay, tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (08.88.247.247): đã xử lý 109/109 ý kiến; Cổng thông tin 1022: đã xử lý 1677/1680 ý kiến, đang tiếp tục chỉ đạo xử lý: 3 ý kiến; phần mềm Quận 8 trực tuyến: đã xử lý 110/111 ý kiến đang xử lý: 01 ý kiến.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng:

+ Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; giám sát cán bộ, đảng viên công chức thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng. Ban hành Công văn số 927/UBND-TTQ ngày 25 tháng 5 năm 2022 về việc triển khai thực hiện quy định về tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Quận ủy Quận 8.

+ Tiếp tục thực hiện theo dõi 04 kết luận thanh tra ([37]). Tiếp tục theo dõi các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 03 kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố và 01 Thông báo của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV ([38]).

+ Ban hành Công văn số 1058/UBND-TTQ ngày 08 tháng 6 năm 2022 về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận. Công văn số 1131/UBND-TTQ ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc phồi hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khoá XV của Ban dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Hoàn thành và tiến hành công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại Ủy ban nhân dân Phường 12. Thông qua dự thảo kết luận kiểm tra đối với Phòng Y tế Quận 8 về công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

+ Tổ chức thanh tra và dự thảo kết luận Đoàn thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính và công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước tại Ủy ban nhân dân Phường 6 Quận 8.

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp:

+ Ban hành Công văn số 50/UBND-TP ngày 10 tháng 01 năm 2022 về rà soát, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021, Công văn số 51/UBND-TP ngày 10 tháng 01 năm 2022 về tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022).

+ Ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 về tổ chức tập huấn và triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 về thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn Quận 8. Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8.

+ Ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Quận 8. Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Quận 8. Ban hành Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

+ Phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố tổ chức 01 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động với 28 trường hợp. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường khảo sát nắm tình hình nhu cầu trợ giúp pháp lý của các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định.

+ Triển khai thực hiện Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ban hành Công văn số 1552/UBND-TP ngày 02 tháng 8 năm 2022 kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước năm 2022 theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 Kiểm tra theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 8 năm 2022.

+ Tổ chức 09 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật ([39]). Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2022; ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2022.

+ Thực hiện biên soạn và cung cấp 20.100 tờ gấp tuyên truyền pháp luật([40]); triển khai Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận về kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn quận; Báo cáo số 408/BC-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 3110/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”.

Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn Quận 8.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1. Công tác tổ chức chính quyền đô thị:

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hộivà Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Đồng thời, việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Quận 8 gắn với việc đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền địa phương, đảm bảo sự ổn định và phát triển của Quận 8. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Thành ủy về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội. Triển khai hướng dẫn thực hiện quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch phường ký sao y, chứng thực giấy tờ, văn bản theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP.([41])

- Tiếp tục thực hiện bảo quản, lưu trữ hồ sơ địa giới hành chính của quận, theo dõi kết quả giải quyết các cột mốc bị hư hỏng và đề nghị khôi phục cột mốc địa giới hành chính trên địa bàn quận.

- Thực hiện xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát lập danh sách cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được hưởng chế độ hỗ trợ thêm theo khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Trong năm 2022, Quận 8 đã ban hành 128 quyết định liên quan đến thành lập, củng cố, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác; 785 quyết định liên quan đến công tác nhân sự các cơ quan, đơn vị quận, phường; Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc Quận 8 năm học 2021 - 2022.

- Tổ chức 02 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất 29 cơ quan về tình hình làm việc, việc chấp hành thời giờ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức. Qua kiểm tra ghi nhận, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận 8 trong chấp hành thực hiện tốt giờ giấc làm việc của cán bộ công chức; có phân công lãnh đạo và cán bộ, công chức đảm bảo trực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân kịp thời theo quy định.

* Về công tác cải cách hành chính:

Công tác cải cách hành chính luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8, đặc biệt là giai đoạn Quận 8 phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khi phục hồi, phát triển tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng sau dịch bệnh. Trong năm, với tinh thần trách nhiệm, linh hoạt và sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo, điều hành, Quận 8 đã cơ bản vượt qua khó khăn và từng bước hồi phục mạnh mẽ, trong đó, công tác cải cách hành chính quận cũng đạt nhiều kết quả góp phần vào sự phát triển chung của quận cụ thể như sau:

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2021 - 2030. Ban hành Kế hoạch triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận 8 năm 2022. Triển khai Đề án nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025.

- Phát động thi đua cao điểm cải cách hành chính năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị, qua tổng hợp, quận đã đăng ký 36 mô hình với nhiều nội dung đăng ký phong phú, đa dạng mạng lại hiệu quả cao trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Việc thực hiện các mô hình cải cách hành chính về rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện, người dân không phải đi lại nhiều lần, tạo được sự đồng thuận trong người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.  Thực hiện mô hình cải cách hành chính “Xây dựng Tài liệu phân tích công việc của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường”[42].

- Triển khai thành công việc thực hiện thanh toán điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường. Hoàn thành việc số hóa sổ hộ tịch thành cơ sở dữ liệu hộ tịch của Phòng Tư pháp phục vụ cho việc đồng bộ dữ liệu sổ hộ tịch trên địa bàn Thành phố tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại quận. Triển khai các cuộc họp trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân Quận 8 với Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố, trong năm 2022, Quận 8 đã thực hiện 46 cuộc họp trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian một cách hiệu quả nhằm giảm chi phí và tiết kiệm thời gian đi lại. Triển khai các công tác đảm bảo an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin tại quận.

- Củng cố Ban chỉ đạo và Tổ chuyên giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban chỉ đạo ISO 9001. Đảm bảo tiến độ xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 và các văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác cải cách hành chính trong năm.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân Quận 8 năm 2022 ([43]); tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho 58 cán bộ công chức tham dự.

- Tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” qua đó, đã thực hiện đối với 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và 05 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của phường.

+ Tăng cường các giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Quận 8, kết quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 là đạt tỷ lệ 72,24%, mức độ 4 là đạt tỷ lệ 36,37%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn là 20.009/20.011 hồ sơ đạt 99,99% (vượt chỉ tiêu thành phố 98% hồ sơ giải quyết đúng hạn).

+ Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân: tổng số lượt đánh giá là 15.312 lượt/16.123 hồ sơ tiếp nhận (94,96%). Tổng số lượt đánh giá hài lòng là 15.312/15.312 (đạt 100%). Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có nộp trực tuyến: tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 3.976/5.324 hồ sơ, đạt 74,6% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 1.923/4.149 hồ sơ đạt tỷ lệ 46,34%).

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính gắn với đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và công tác triển khai chương trình Chuyển đổi số và Đề án “Xây dựng đô thị thông minh” trên địa bàn Quận 8 năm 2022 trong 6 tháng đầu năm 2022. Tổ chức Lễ ra mắt triển khai Mô hình nâng cao hiệu quả thực hiện Dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Quận 8; qua đó, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn dân cư thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tổ chức 02 đoàn kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giao, qua kiểm tra, các đơn vị chấp hành, đảm bảo thực hiện ý kiến chỉ đạo được giao; tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo tại một số đơn vị chưa thực hiện tốt theo quy định về hạn chế luân chuyển hồ sơ giấy, ưu tiên sử dụng văn bản điện tử.

- Tổ chức Đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Quận 8 giao và tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính Quận 8 năm 2022. Qua kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện các ý kiến chỉ đạo, chỉ tiêu kế hoạch năm; đồng thời, đoàn cũng đã nhắc nhở thực hiện theo quy định về xử lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản, sử dụng hộp thư công vụ, đánh giá hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính…

* Về công tác dân tộc, tôn giáo:

- Công tác dân tộc luôn được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền quận, phường , cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị , Ủy ban  Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận, mạnh thường quân và lực lượng người uy tín đảm bảo xuyên suốt và ổn định, hỗ trợ người dân tộc thiểu số có bước tiến triển tốt về mặt hiểu biết pháp luật; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức vận động, tiếp cận người dân tộc thiểu số; đồng thời, xây dựng lực lượng nòng cốt tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, những tâm tư, nguyện vọng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.

+ Vận động chăm lo cho người dân, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường có điều kiện vui xuân đón Tết thật ấm áp, đầy đủ. Kết quả vận động chăm lo 1.204 suất quà với tổng số tiền là 694.850.000 đồng.

+ Tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc 19/4; kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2022); Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer (14 - 16/4), kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động 01/5, Tháng chay Ramadan của đồng bào; tổ chức trao 40 phần quà cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, tổng số tiền 12.000.000 đồng.

+ Tổ chức Lễ trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các trẻ mồ côi có cha, mẹ mất do dịch COVID-19, đơn vị tài trợ đã trao tặng 60 suất học bổng, dụng cụ học tập với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các em học sinh người Chăm có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, 22 em có cha, mẹ mất vì dịch COVID-19 trên địa bàn quận cũng được nhận kinh phí hỗ trợ quý 3/2022, với số tiền 01 triệu đồng/em/tháng (do các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy Quận 8 đóng góp); trao tặng hỗ trợ kinh phí, quà cho 383 trẻ có người người thân bị mất vì dịch bệnh COVID-19 đang sinh sống tại Quận 8 (trong đó có 42 trẻ là người dân tộc thiểu số), vận động tài trợ mỗi em được nhận hỗ trợ gồm tiền mặt 1.000.000 đồng và dụng cụ học tập. Ngoài ra, nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tổ chức các hoạt động chăm lo, vui chơi, giải trí như: tổ chức “Đêm hội Trăng rằm”, giao lưu văn nghệ, làm lồng đèn, trò chơi dân gian, múa lân, rước đèn ông sao,...; vận động chăm lo cho trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 361 suất quà với tổng số tiền là 65.200.000 đồng.

-  Tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng diễn ra bình thường, ổn định theo quy định của pháp luật. Phối hợp các cơ quan quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Đại diện và các vị chức sắc, tín đồ Hồi giáo trên địa bàn quận đón lễ vui tươi, an toàn và đúng pháp luật. Đồng thời, phối hợp các cơ quan tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng, tặng quà Ban Quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường, tín đồ Hồi giáo trên địa bàn. Qua đó động viên các vị chức sắc, tín đồ Hồi giáo hăng hái lao động, kinh doanh sản xuất phát triển kinh tế, tiếp tục tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức phiên làm việc với Ban Dân vận Thành ủy, Công an Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các ngành của quận có liên quan giải quyết việc thực hiện dự án xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Thái hưng tại Phường 4, Quận 8 (liên quan đến Giáo xứ Nam Hải Phường 4, Quận 8). Tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, tôn giáo cho lãng đạo và cán bộ, công chức Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đội An Ninh quận và Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16 phường có 70 người tham dự.

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Triển khai xây dựng, soạn thảo hệ thống văn kiện tổ chức diễn tập điểm cấp quận xử lý tình huống về an ninh trật tự, kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ trên địa bàn Quận 8 năm 2022 “DT-22” với 2 giai đoạn [44].

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp nghiêm trọng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm; xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất ổn định an ninh, trật tự; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn. Kết quả: Số vụ phạm pháp hình sự xảy ra 129 vụ giảm 13 vụ bằng 9,15% so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 106/129 vụ, đạt 82,17%.

- Tiếp tục giữ vững các địa bàn trọng điểm đã được chuyển hóa (Phường 12, 14) và không để phát sinh địa điểm phức tạp mới; đặc biệt, Công an quận đã phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an Thành phố đấu tranh triệt phá thành công chuyên án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Phường 14, bắt 09 đối tượng liên quan, thu giữ 29 bánh heroin, 50gram ma túy tổng hợp, 74 viên thuốc lắc và cùng nhiều tang vật khác. Không để xảy ra số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng.

- Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường:

+ Về kinh tế: Đã kiểm tra phát hiện 30 vụ[45] vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tạm giữ tang vật với tổng trị giá khoảng 1.154.390.000 đồng. Kết quả: Lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ với tổng số tiền 242.500.000đ, tịch thu tang vật vi phạm trị giá khoảng 177.888.000đ. Hiện đang tiếp tục xác minh xử lý 17 vụ.

+ Về môi trường: Đã tiến hành kiểm tra phát hiện 25 vụ[46] vi phạm không đảm bảo các quy định về điều kiện môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả: Lập hồ sơ xử phạt VPHC 18 vụ với tổng số tiền 593.800.000₫. Hiện đang tiếp tục xác minh xử lý 07 vụ.

- Không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông thời gian dài, tệ nạn thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe gắn máy phóng nhanh lạng lách, biểu diễn trên đường vào ban đêm, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông.

+ Tai nạn giao thông: Xảy ra 06 vụ tăng 04 vụ so với cùng kỳ 2021, làm chết 04 người tăng 02 người, bị thương 03 người tăng 03 người, trong đó: Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên: Xảy ra 04 vụ tăng 02 vụ, làm chết 04 người tăng 02 người, bị thương 00 người không tăng giảm. Va chạm giao thông: Xảy ra 02 vụ tăng 02 vụ, bị thương 03 người tăng 03 người.

- Cháy, nổ: Xảy ra 04 vụ cháy (giảm 04 vụ bằng 50% so với năm 2021); không thiệt hại về người (giảm 03 người bằng 300% so với năm 2021), thiệt hại về tài sản khoảng 48.200.000đ; nguyên nhân cháy: do bất cẩn trong đốt nhang bàn thờ cúng, chập điện và đối tượng ngáo đá phóng hỏa đốt nhà.

+ Tin cháy: Tiếp nhận, xử lý 23 tin báo cháy (giảm 05 tin bằng 17,86% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó cháy cỏ rác: 07 tin và điện đường 02 tin, chập điện 11 tin, bất cẩn trong sinh hoạt: 03 tin, không gây thiệt hại về người và tài sản.

+ Chi viện: Tham gia chi viện chữa cháy 07 vụ.

- Cứu nạn, cứu hộ: Tiếp nhận, xử lý 09 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021), nguyên nhân: 01 vụ nạn nhân bất cẩn ngã xuống sông, 04 vụ nhảy cầu tự tử, 01 vụ đuối nước và 03 vụ xử lý tổ ong vò vẽ trong khu dân cư.

- Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và công tác kiểm tra:

+ Công tác tuyên truyền: Đã tổ chức 718 cuộc tuyên truyền cho 59 khu dân cư, 659 cơ sở với 9.720 người tham dự về an toàn phòng cháy, chữa cháy và phối hợp Ủy ban nhân dân phường, Công an Phường 5 tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC&CNCH cho 71 người là chủ cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú, bệnh viện, phòng khám. Triển khai thực hiện mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn Quận 8; theo đó, triển khai 20 tổ liên gia và 24 điểm chữa cháy công cộng tại 16 phường. Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường tuyên truyền kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và ra mắt xe chữa cháy mini ở khu nhà trọ, khu dân cư.

+ Công tác kiểm tra: Kiểm tra 7967 cơ sở (chuyên đề: 169, định kỳ: 627). Kết quả: Phát hiện 27 cơ sở vi phạm không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện và vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền 117.000.000 đồng.

* Công tác thực hiện Đề án 06:

- Về thành lập Tổ tuyên truyền, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến:

+ Đơn vị cấp phường: 16 Tổ gồm 455 thành viên.

+ Đơn vị cấp Khu phố: 105 Tổ gồm 572 thành viên.

- Về trang thiết bị: Quận 8 đã bố trí 71/88 điểm với tổng số máy là 72 máy hướng dẫn dịch vụ công.

- Kết quả tiến độ làm sạch dữ liệu và triển khai thực hiện Đề án 06:

+ Xóa trùng thông tin công dân: Đối với trong tỉnh: 45/45, đạt tỷ lệ 100%; Đối với ngoài tỉnh: Đã thực hiện 86/94, đạt tỷ lệ 91%.

+ Công tác cập nhật dữ liệu hộ, nhân khẩu tạm trú vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư: Đã cập nhật dữ liệu trên hệ thống còn hạn 16.111/16.111 hộ; nhân khẩu đã cập nhật dữ liệu trên hệ thống còn hạn 53.614/53.614 (đạt tỷ lệ 100%).

+ Công tác xác minh và trả lời xác minh trên hệ thống: tổng nhận 55.547 phiếu từ quận, huyện, tỉnh, thành phố khác; đã trả lời 55.114 phiếu  (đạt tỷ lệ 99%). Tổng gửi 107.690 phiếu đến quận, huyện, tỉnh, thành phố khác và nhận kết quả trả lời phiếu 106.871(đạt tỷ lệ 99%).

+ Công tác làm sạch dữ liệu phạm nhân: Đã xác minh 1.138/3.086, đạt tỷ lệ 37%.

+ Kết quả cập nhật số CMND 9 số: 3.645/3.695 trường hợp, đạt tỷ lệ 99%.

+ Công tác phối hợp xác minh thông tin công dân phục vụ cập nhật lên nền tảng quản lý tiêm hủng Covid-19: Đã xác minh 299.161/332.038 trường hợp (đạt tỷ lệ 90%).

+ Điều chỉnh số định danh các trường hợp sai cấu trúc: Đã thực hiện 13.855/15.514 trường hợp, đạt tỷ lệ 89%.

+ Kết quả điều chỉnh thông tin hộ không có chủ hộ: Đã thực hiện 284/333 trường hợp (đạt tỷ lệ 85%). Bổ sung thông tin bị thiếu của công dân: 8.640/21.192, đạt tỷ lệ 41%.

+ Kết quả thu nhận Căn cước công dân 17.886/40.285 trường hợp (thường trú: đã thu 7.953/32.136 trường hợp, đạt tỷ lệ 25%; tạm trú: đã thu 2.611/8.149 trường hợp, đạt tỷ lệ 32%).

+ Kết quả cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân: tổng chỉ tiêu được giao 354.912 trường hợp (mức độ 1,2; trong đó số lượng kích hoạt mức độ 1 là 250.608 trường hợp, số lượng kích hoạt mức độ 2 là 104.304 trường hợp). Kết quả thu nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tổng cấp là 49.317/104.304, đạt tỷ lệ 47%.

b) Quốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắt tình hình trên địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2022 đảm bảo theo hướng dẫn và công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt chỉ tiêu năm 2022 (235 công dân trong đó 195 quân sự và 40 công an).

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII về quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025.

- Công an - Quân sự quận phối hợp tham mưu Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai xây dựng, soạn thảo hệ thống văn kiện tổ chức diễn tập điểm cấp quận thực hành xử lý tình huống về an ninh trật tự, kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ trên địa bàn Quận 8 năm 2022 “DT-22”[47].

- Tổ chức khai mạc Hội thao Quốc phòng Quận 8 năm 2022 với hơn 1.100 người tham gia, gồm 12 môn thi đấu, tổ chức thi đấu các nội dung bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn tuyệt đối, qua Hội thao, huấn luyện nâng cao, tuyển chọn Vận động viên tham gia thi đấu cấp trên đạt được kết quả cao[48]Tổ chức Lễ ra mắt 08 Ban Chỉ huy Quân sự Cơ quan, tổ chức[49]... Kết quả Tổng kết Phong trào thi đua Quyết Thắng năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 tiếp tục được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022.

- Tổ chức đi thăm quân nhân dự bị tập trung huấn luyện tại Sư đoàn 309/Quân đoàn 4 với tổng kinh phí 29.600.000 đồng.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự 16 phường về kiểm tra công tác quản lý, phúc tra, đối chiếu nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ để phục vụ xét duyệt phân loại danh sách nghĩa vụ quân sự chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2023. Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, trình tự, thủ tục lập hồ sơ, áp dụng các nội dung xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu theo Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ. Quân số: 80 đồng chí.

- Cử cán bộ lãnh đạo thuộc đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Thành phố tổ chức. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 khóa 41 năm 2022, Tổ chức đưa đón các đơn vị chức sắc trong các tôn giáo tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 17 năm 2022.

- Ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức xét duyệt cấp khu phố, cấp phường về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

- Huấn luyện nâng cao Trung đội Dân quân cơ động tham gia Hội thao Quốc phòng, Thể dục thể thao lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tổ chức bắn tập cho 16 đồng chí dân quân cơ động tham gia Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022.

VIII. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những mặt được:

Trong năm 2022, dù có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh Quận 8 vẫn đạt được những kết quả rất tích cực. Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Ủy ban nhân dân Quận 8, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, chung sức, đồng lòng, tin tưởng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội của quận.

- Chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành đạt 14/14 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Trong đó, có 04 chỉ tiêu đạt vượt so với kế hoạch.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh có sự phục hồi và phát triển, cơ cấu ngành dịch vụ - thương mại, công nghiệp - xây dựng phát triển theo đúng định hướng.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

- Tình hình dịch bệnh tiếp tục kiểm soát tốt, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở.

- Nhiều hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, hoạt động thể thao có ý nghĩa tích cực và tạo sức lan tỏa và động lực nhân dân hưởng ứng thực hiện; ngành giáo dục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả việc tổ chức hoạt động, dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán.

- Công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và giải quyết việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục đạt kết quả tích cực. Công tác đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc thực hiện hiệu quả Đề án (Đề án 06) phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

2. Mặt hạn chế:

- Công tác phối hợp dự báo, đăng ký nhu cầu vắc xin cho người dân chưa sát với nhu cầu thực tiễn thực hiện.

- Vẫn còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán sau 18 giờ và các ngày nghỉ, lễ. Tuyến đường Quản Trọng Linh dù đã tập trung chuyển hóa, nhắc nhở, xử lý nhiều lần nhưng việc chấp hành của các hộ kinh doanh chưa nghiêm, luôn có hành vi chống đối lại với lực lượng làm nhiệm vụ khi bị kiểm tra xử lý thu giữ phương tiện xe thồ, xe đẩy và hàng hóa và khi không có lực lượng trực chốt lại tái vi phạm.

- Các vướng mắc, mâu thuẫn tại các nhà chung cư trên địa bàn quận trong thời gian qua phát sinh nhiều vụ việc phức tạp; tuy nhiên, công tác phối hợp, tham mưu giải quyết còn chậm, chưa có sự đồng bộ, linh hoạt trong quá trình xử lý; công tác rà soát, tổ chức hội nghị nhà chung cư bầu Ban Quản trị tại các chung cư có Ban Quản trị đã hết nhiệm kỳ còn chưa chủ động thực hiện kịp thời, các vướng mắc trong thu chi tài chính, thanh toán chi phí cho các đơn vị cung cấp dịch vụ (điện, nước, vệ sinh môi trường,…) còn chậm dẫn đến đơn vị cung cấp dịch vụ tạm ngưng hợp đồng cung cấp làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại chung cư.

- Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu công việc  Ủy ban nhân dân có lúc thiếu chủ động, phối hợp chưa tốt. Các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận còn chậm trong đeo bám, đôn đốc, tham mưu giải quyết các khó khăn, kiến nghị của quận đối với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở ngành thành phố trong thực hiện công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 357    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm