SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
4
5
6
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 10 Tháng Hai 2023 10:25:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02, 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. VỀ KINH TẾ:

1. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại:  

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa, việc cân, đong hàng hóa, niêm yết giá trong phạm vi chợ quản lý. Tuyên truyền, vận động thương nhân không mua bán, kinh doanh, tàng trữ hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm…

2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

Phối hợp Tổ Kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Quận 8 thực hiện kiểm tra đột xuất đối với 03 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Phường 5 về việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Qua kiểm tra, các cửa hàng đã thực hiện tốt việc niêm yết giá, giá bán đúng với thông báo của các thương nhân đầu mối.

3. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Trong tháng, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 đã cấp mới 76 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế với tổng số vốn đăng ký là 5,560 tỷ đồng; có 42 hộ hoàn tất thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chấm dứt mã số thuế theo quy định, 30 hộ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 19 hộ tạm ngừng kinh doanh.

- Theo dõi, xử lý tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng không thực hiện thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tính đến tháng 2 năm 2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 đã thực hiện thu hồi và phát hành thông báo thu hồi 7.841 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ([1]).

- Trong tháng, Phòng Kinh tế Quận 8 tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai.

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã cấp mới 52 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 219,80 tỷ đồng; có 06 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 26 doanh nghiệp tạm ngưng; 06 doanh nghiệp thay đổi loại hình.

- Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bán lẻ, hộ kinh doanh ở chợ truyền thống thực hiện kết nối thanh toán với các ngân hàng thương mại, các công ty ví điện tử để người dân thuận tiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

- Trong tháng, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 phát hành 1.214 quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không hoạt động tại địa điểm kinh doanh trên địa bàn quận.

II. VỀ TÀI CHÍNH - THUẾ:

- Thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2023 là 270,386/1.450 tỷ đồng, đạt 18,65% dự toán, tăng 20,95% so với cùng kỳ 2022; trong đó thuế công thương nghiệp là 149,016/651 tỷ đồng, đạt 22,89% kế hoạch, tăng 58,11% so với cùng kỳ 2022.

- Ước thực hiện chi 02 tháng đầu năm 2023 là 124,461/1.476 tỷ đồng (chi thường xuyên), đạt 4,43% dự toán.

III. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG CƠ BẢN - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

- Tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính sớm xem xét hướng dẫn thực hiện việc đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 dự án Chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.

- Thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bà Tàng Phường 7, Quận 8 (Thánh tòa Vô vi Huỳnh Quang Sắc); Khu dân cư Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8 (Ô phố số I-8, Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm).

- Công tác cấp thông tin quy hoạch: Tổng số hồ sơ 60 hồ sơ (đã nhận 55 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang 05 hồ sơ; đã giải quyết 60/60 hồ sơ; đang giải quyết 00 hồ sơ).

- Công tác cấp số nhà: nhận 30 hồ sơ (đã nhận 26 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang 04 hồ sơ; đã giải quyết 30/30 hồ sơ; đang giải quyết 00 hồ sơ).

- Triển khai kế hoạch bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 năm 2023. Thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa một số tuyến đường bị hư hỏng xuống cấp trên địa bàn Quận 8.

- Triển khai đấu thầu, gói thầu duy tu thoát nước, vận hành máy bơm chống ngập, duy tu sửa chữa hố ga, thay nắp đan, lưới chắn rác công trình Công tác duy tu thoát nước trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2022 - 2025.

2. Xây dựng:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến nay, trên địa bàn quận phát sinh 05 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (bao gồm: 03 không phép, 02 sai phép). Tính chung kết quả xử lý đến nay là 241/273 trường hợp. Trong đó: 117/127 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 124/146 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU.

- Tổng cộng còn tồn: số 32 trường hợp (Sai phép: 21; Không phép: 11) đang tiếp tục thực hiện.

3. Quản lý trật tự đô thị: Thực hiện công tác giám sát 21 trường hợp xây dựng trên địa bàn quận. Ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự xây dựng không phép tổng số tiền 35.000.000 đồng, trong đó (01 quyết định khắc phục hậu quả); ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tổng số tiền 11.250.000 đồng. Lập biên bản nhắc nhở 16 hộ kinh doanh buôn bán tại các tuyến đường và các chợ trên địa bàn quận.

4. Phòng, chống thiên tai: Tiếp tục thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Quận 8. Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Xây dựng cơ bản: 02 dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án ([2]); 09 dự án đang chi trả (đã có chính sách và phương án bồi thường) ([3]); 01 dự án đã đươc phê duyệt giá, đang lập chính sách, phương án bồi thường ([4]); 08 dự án đã xây dựng và trình giá bồi thường([5]); giải quyết các dự án còn tồn đọng([6]).

- Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1) theo Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố giao là 264,156 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách tập trung thành phố là 263,711 tỷ đồng; nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho quận là 0,445 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp trên địa bàn.

- Tổ chức lễ khánh thành công trình đường Bình Đăng (đường Tạ Quang Bửu, đoạn thuộc Phường 6), khởi công xây dựng công trình Trung tâm Y tế Quận 8 và ký kết giao ước thi đua trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn quận.

6. Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân, cấp thoát nước: Tỷ lệ sử dụng nước sạch tính đến thời điểm hiện nay đạt 100%. Ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và khai thác cung cấp nước ngầm trên địa bàn Quận 8 năm 2023.

7. Công tác tài nguyên:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục rà soát, tổng hợp dự thảo Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Công tác kiểm tra tình hình quản lý đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 8:

Đã ban hành Công văn số 187/UBND-TNMT ngày 31 tháng 01 năm 2023 phúc đáp Công văn số 7909/VP-ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý của Nhà nước về đất đai.

Về việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Tiêu dùng Phường 14: đã ban hành Quyết định số 8346/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 về việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã tiêu dùng Phường 14 (lần đầu) và có báo cáo số 647/BC-TNMT-TN ngày 22 tháng 11 năm 2022 về tiến độ thực hiện Kết luận Thanh tra số 1133/KL-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8. Đồng thời, đã có Công văn số 142/UBND-TNMT ngày 17 tháng 01 năm 2023 phúc đáp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp hồ sơ giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Tiêu dùng Phường 14.

- Công tác thu hồi đất các dự án trên địa bàn Quận 8: ban hành 02 Quyết định phê duyệt Phương án bổ sung bồi thường đối với các trường hợp bị ảnh hưởng Dự án Đầu tư xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới); ban hành 07 thông báo thu hồi đất và thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Thông báo thu hồi đất 03 trường hợp bị loại ra khỏi ranh thu hồi đất của Dự án Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8; ban hành 03 Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, 01 Quyết định điều chỉnh Phương án bồi thường thuộc Dự án xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8; bổ sung Phương án bồi thường đối với 02 trường hợp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông tại Phường 11, 13, 14 Quận 8.

- Công tác thẩm tra cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNO và TS khác gắn liền với đất (cấp lần đầu): Đã giải quyết 15/15 lượt hồ sơ (trễ hạn: 00 lượt).

- Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: đã giải quyết: 01/02 hồ sơ (trễ hạn: 00 hồ sơ). Trong đó: nhận mới: 00; tháng trước chuyển sang: 01; Đang giải quyết: 01 hồ sơ.

8. Công tác môi trường: Tiếp tục kiểm tra giám sát chất lượng vệ sinh môi trường và công tác vớt rác trên kênh, rạch do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 thực hiện. Ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Quận 8 năm 2023.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông:

a) Công tác quản lý văn hóa:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp ([7]), thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên 13 tuyến đường chính của quận như treo 200 panner, 50 băng rôn, 12 pano có tổng diện tích 390 m2.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động “Mừng xuân Quý Mão - mừng Đảng quang vinh”; kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam (03/2/1930 -03/2/2023)”, Lễ trao huy hiệu Đảng và mừng thọ đảng viên.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Thực hiện đánh giá, công nhận danh hiệu khu phố văn hóa năm 2022 đối với Ủy ban nhân dân 16 phường; công nhận Phường 14 đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

- Tuyên truyền thông tin về Hội trại Tòng quân năm 2023, tổ chức phát thanh 80 lượt, đồng thời đăng bài tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của phường quản lý về Hội trại Tòng quân với Chủ đề “Thanh niên Quận 8 sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc đến Nhân dân trên địa bàn Quận 8”.

- Phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh khai thác tư liệu, tài liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 8, qua đó đã thu thập trên 60 hình ảnh theo 03 chủ đề bao gồm: Bác Hồ với biển đảo; Bác Hồ với Nhân dân, do dân và vì dân; cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quận 8, Công viên Võ Liêm Sơn Phường 4.

b) Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

- Thực hiện kiểm tra 03 lượt đối với các cơ sở [8]. Kết quả: Nhắc nhở 02 cơ sở nhà hàng, quán ăn về công tác tăng cường Phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm và phòng chống tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm); mời làm việc 01 cơ sở kinh doanh trò chơi giải trí (do chưa có người đại diện theo pháp luật) chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

- Thực hiện báo cáo rà soát, chấn chỉnh, tháo dỡ trụ, bảng quảng cáo ngoài trời sai quy định. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với 08 vị trí quảng cáo sai quy định trên địa bàn Quận 8. Tổ chức 12 lượt kiểm tra, phát hiện 08 trường hợp vi phạm, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 15.000.000 đồng, lập biên bản làm việc nhắc nhở 03 trường hợp [9], yêu cầu tháo dỡ 05 trụ, bảng quảng cáo sai quy định.

- Thực hiện công tác thống kê cơ sở dịch vụ karaoke trên địa bàn Quận 8. Kết quả: Có 11 cơ sở karaoke trên địa bàn Quận 8 trong đó có 1 cơ sở đã được thẩm định và hoạt động theo quy định Karaoke Icool 2 Phường 1 Quận 8; phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 1 và Phường 6 tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke. Phát hiện 01 trường hợp vi phạm tại số 81A Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8 [10].

c) Hoạt động quản lý nhà nước về Di sản và Du lịch:

- Thực hiện công tác phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra công tác duy trì, theo dõi về bảo tồn khu di tích Lò gốm Hưng Lợi (Phường 16) và Hố Bần (Phường 7). Trong tháng 2, không có phát sinh sự việc xung quanh và trong khu di tích Lò gốm Hưng Lợi.

- Phối hợp với Ban biên tập Cẩm nang Du lịch Quận 8 thực hiện rà soát, điều chỉnh nội dung tái bản.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 204/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch lựa chọn Sách giáo khoa năm học 2023 - 2024. Quyết định số 180/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

- Kiểm tra khẩu phần dinh dưỡng tại 32 cơ sở giáo dục trường mầm non ngoài công lập. Kết quả kiểm tra: 32/32 cơ sở giáo dục thực hiện đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ.

- Phối hợp Liên đoàn Lao động Quận 8 tổ chức Lễ công nhận đoàn viên và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường mầm non ngoài công lập các trường: Mầm non Mặt Trời Bé Con, Mầm non Ngày Vui, Mầm non Việt Đức, Mầm non Việt Úc, Mầm non Ngôi Sao; nâng số công đoàn cơ sở ngoài công lập đạt 27/32 trường.

- Tổ chức thi đấu thể thao cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở bộ môn Điền kinh đạt: 30 giải Nhất, 30 giải Nhì, 29 giải Ba; bộ môn Cầu lông đạt: 15 giải Nhất, 15 giải Nhì, 30 giải Ba cấp quận.

3. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Chủ động thực hiện các giải pháp giới thiệu việc làm cho người lao động vào các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Quận 8 và thành phố…đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 1.945 lao động, trong đó có 813 lao động nữ.

- Tiếp tục rà soát danh sách tham gia bảo hiểm y tế của thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện gia hạn, cấp phát thẻ BHYT năm 2023, qua đó đã cấp cho hộ nghèo 4.211 thẻ, hộ cận nghèo 2.612 thẻ.

- Thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho các đối tượng chính sách có công, niên hạn năm 2023.

- Triển khai đến Ủy ban nhân dân 16 phường rà soát nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027. Qua kiểm tra, tổng hợp báo cáo 16 phường, số lượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khó khăn có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở: có 124 hộ gia đình (trong đó: 20 trường hợp xây mới và 104 trường hợp sửa chữa). Thực hiện tham mưu các quyết định về chính sách bảo trợ xã hội [11].

- Trong tháng nhận 31 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã xem xét, thẩm định và chuyển đề nghị cho Toà án nhân dân Quận 8 thụ lý. Tham dự 04 phiên họp do Tòa án nhân Quận 8 tổ chức xét 44 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc. Xử lý đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên đia bàn Quận 8, tính từ đầu năm đến nay là 75 đối tượng.

4. Công tác y tế:

- Trên cơ sở tổng hợp đánh giá cấp độ dịch của 16 phường theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế, Quận 8 báo cáo tự đánh giá cấp độ dịch Covid-19 là 16 phường đạt Cấp độ 1[12]. Trong 02 tháng đầu năm, không phát sinh ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn Quận 8.

- Kết quả tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, tính đến ngày 28/02/2023:

+ Tiêm cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 21.807/ 30.481 mũi tiêm đạt 71,5% (thành phố đạt tỷ lệ khoảng 64,73%); Mũi 2: 13.254/ 30.481 mũi tiêm đạt 43,5% (thành phố đạt tỷ lệ khoảng 41,25%).

+ Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên: đã tiêm 177.050/ 335.989 người từ 18 tuổi trở lên đạt 52,7% (thành phố đạt tỷ lệ khoảng 23,18 %).

+ Tiêm mũi 3 cho Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: 8.865/24.893 (35,6%) (thành phố đạt tỷ lệ 36,38%).

- Bệnh Sốt xuất huyết: trong tháng 2, số ca thông báo là 120 ca, số ca xác định là 58 ca giảm 23 ca so với tháng trước.Tính từ đầu năm tới ngày 28/02/2023, số ca xác định là 139 ca. Không ghi nhận ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Không ghi nhận ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết, đã xử lý 11 ổ dịch.

- Bệnh Tay chân miệng: trong tháng 2, số ca thông báo là 24 ca, số ca xác định là 14 ca, giảm 04 ca so với tháng trước. Tính từ đầu năm tới ngày 28/02/2023 số ca xác định là 32 ca. Không ghi nhận ca tử vong do bệnh Tay chân miệng.

- Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch tể và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố. Tăng cường giám sát, xử lý và chuyển hóa các điểm nguy cơ trên toàn quận, đồng thời phát hiện, cập nhật các điểm nguy cơ mới phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh bệnh lan rộng và bùng phát thành dịch lớn.

 - Tổng số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại bệnh theo quản lý đạt: 8,72%. Tính từ đầu năm đến nay tham gia thẩm định 09 cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn quận và tham gia thẩm định 04 cơ sở hành nghề Y tư nhân trên địa bàn quận.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý: Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Tổng đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8 phải giải quyết là 39 đơn (trong đó: 10 đơn khiếu nại, 29 đơn kiến nghị, phản ánh).

- Kết quả giải quyết đơn:

+ Đã giải quyết 26 đơn (trong đó: 07 đơn khiếu nại, 19 đơn kiến nghị, phản ánh).

+ Đang giải quyết 13 đơn (trong đó: 03 đơn khiếu nại, 10 đơn kiến nghị, phản ánh).

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến nay, tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (08.88.247.247): đã xử lý 05/6 ý kiến, đang xử lý: 1 ý kiến; Cổng thông tin 1022: đã xử lý 252/261 ý kiến, đang xử lý: 09 ý kiến; phần mềm Quận 8 trực tuyến: đã xử lý 10/11 ý kiến, đang xử lý: 1 ý kiến.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng:

Trong tháng 02 năm 2023, Quận 8 công bố và triển khai 02 đoàn thanh tra theo Kế hoạch([13]). Tiếp tục theo dõi các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 03 kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố và 01 Thông báo của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV([14]). Tiếp tục theo dõi 04 Kết luận thanh tra của quận([15]).  

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp: Ban hành Công văn số 231/UBND-TP ngày 09 tháng 02 năm 2023 về việc Tòa án nhân dân Quận 8 xem xét lại thẩm quyền giải quyết vụ việc khiếu kiện hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai do ông Lê Văn Kim khởi kiện. Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 về đánh giá kết quả chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn Quận 8 và Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 công nhận 16/16 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

- Ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng” trên địa bàn Quận 8.

 

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Trong tháng, Ủy ban nhân dân quận ban hành 18 quyết định liên quan đến thành lập, củng cố, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác.  

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ trên địa bàn Quận 8 năm 2023.

- Ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT đối với 35 giáo viên mầm non, 30 giáo viên tiểu học, 41 giáo viên Trung học cơ sở; Quyết định phân hạng trường đối với 51 trường học trên địa bàn Quận 8; Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8.

- Ban hành Kế hoạch đề xuất giải pháp, sáng kiến đột phá, sáng tạo để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc tại Quận 8 trong Chương trình Chỉnh trang đô thị tuyến Kênh Đôi.

- Tiếp tục thực hiện bảo quản, lưu trữ hồ sơ địa giới hành chính của quận. Tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết các cột mốc bị hư hỏng và đề nghị khôi phục cột mốc địa giới hành chính trên địa bàn quận.

- Tham dự tổng kết công tác Phật sự năm 2022 do Ban Trị sự giáo hội phật giáo Quận 8 tổ chức qua đó Ủy ban nhân dân Quận 8 khen thưởng 07 tập thể và 09 cá nhân có thành tích hoạt động tốt công tác Phật sự năm 2022.

 VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng xảy ra 07 vụ (tăng 03 vụ so với thời gian liền kề), khám phá 06/07 vụ bằng 85,71%, bắt 09 đối tượng.   

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện xử lý 01 vụ 05 đối tượng đánh bạc, tang vật thu giữ 4.090.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 05 đối tượng.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Đã phát hiện 03 vụ (giảm 07 vụ bằng 70% so với thời gian liền kề), bắt 07 đối tượng trong đó, mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy tang vật thu giữ: 07 gói chứa 8,4159gram; 25,0754 gram ma túy tổng hợp, 04 ĐTDĐ, 03 xe mô tô, 01 cân tiêu ly và 2.000.000 đồng. Lập hồ sơ khởi tố 03 vụ, 07 đối tượng.

- Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường:

+ Về Kinh tế: Kiểm tra, phát hiện 08 vụ (tháng trước chuyển sang: 07; phát hiện trong tháng: 01) vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế. Kết quả: xử phạt vi phạm hành chính 06 vụ với số tiền 274.500.000 đồng. Hiện đang tiếp tục xác minh xử lý 02 vụ.

+ Về Môi trường: Tiếp tục xác minh 06 vụ (tháng trước chuyển sang) vi phạm không đảm bảo các quy định về điều kiện môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính 05 vụ với số tiền 120.975.000 đồng. Hiện đang tiếp tục xử lý 01 vụ.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: chưa ghi nhận vụ việc liên quan.

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

- Ban hành Công văn số 245/UBND-PCCC ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn Quận 8.

- Cháy, nổ: chưa ghi nhận vụ việc liên quan.

+ Tin cháy: ghi nhận 05 tin cháy (tăng 05 vụ so với thời gian liền kề).

- Cứu nạn, cứu hộ: chưa ghi nhận vụ việc liên quan.

3. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội:

- Công tác lưu trữ, số hóa tàng thư hộ khẩu: Tổng số hồ sơ đã giải quyết trên hệ thống dữ liệu dân cư là 24.428 trường hợp, đã chuyển trên hệ thống dữ liệu dân cư là 20.612 trường hợp, hồ sơ thuộc diện không lưu tàng thư là 2.033 hồ sơ, hồ sơ giấy còn tồn chưa giao là 1.783 hồ sơ.

- Kết quả tiến độ làm sạch dữ liệu và triển khai thực hiện Đề án 06:

+ Công tác xác minh và trả lời xác minh trên hệ thống: tổng nhận 63.154 phiếu từ quận, huyện, tỉnh, thành phố khác; đã trả lời 63.142 phiếu (đạt tỷ lệ 99%). Tổng gửi 117.819 phiếu đến quận, huyện, tỉnh, thành phố khác và nhận kết quả trả lời 117.315 phiếu (đạt tỷ lệ 99%).

+ Công tác phối hợp xác minh thông tin công dân phục vụ cập nhật lên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19: Đã xác minh 299.161/332.038 trường hợp (đạt tỷ lệ 80%).

- Thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân: Cấp căn cước công dân cho 2.053 trường hợp; trong đó: 1.783 trường hợp thường trú (cấp mới: 776, cấp đổi: 865, cấp lại: 142), 270 trường hợp tạm trú (cấp mới: 199, cấp đổi: 40, cấp lại: 31). Trả căn cước công dân qua bưu điện cho 3.872 trường hợp. Thu nhận hồ sơ tích hợp định danh điện tử căn cước công dân 686 trường hợp.

- Tiếp nhận giải quyết cư trú qua dịch vụ công trực tuyến: 8.750 hồ sơ đã giải quyết 6.300 hồ sơ, đang giải quyết 2.450 hồ sơ.

4. Quốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm; Triển khai lực lượng Quân báo trinh sát phối hợp cùng lực lượng Công an nắm chắc tình hình trên địa bàn; duy trì có hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kết quả 526 lượt/1.412 Dân quân phối hợp tuần tra canh gác.

- Triển khai lực lượng tham gia bảo vệ Lễ khánh thành công trình đường Bình Đăng và Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Y tế Quận 8; Lễ giao, nhận quân năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch phúc tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, nữ chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ năm 2023; quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023.

- Tổ chức Hội trại Tòng quân Quận 8 năm 2023 được khai mạc với chủ đề “Thanh niên Quận 8 sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ Quốc".

- Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng theo hướng dẫn, đạt chỉ tiêu năm 2023 là196/195 công dân vượt 01 (trong đó: Trung đoàn Gia Định/BTLTP: 60; Trung đoàn 271/fBB5: 70; Trung đoàn 31/fBB309: 65; Vượt 01 Chỉ tiêu: Lữ đoàn 94/TC2; Chỉ tiêu Công An 41: Giao: 42 vượt: 01)

 - Bàn giao công dân Nữ nhập ngũ cho Lữ đoàn 94/Tổng cục II/Bộ Quốc phòng; công dân Nam cho các đơn vị nhận quân năm 2023.

VIII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt được:

Tình hình kinh tế - hội của quận trong tháng 2 và 02 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển; chủ động duy trì thường xuyên họp giao ban định kỳ để rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân và tiến độ giải phóng mặt bằng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời có hiệu quả. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng –an ninh được giữ vững, trật tự an ninh được bảo đảm. Tổ chức lễ khánh thành công trình đường Bình Đăng (đường Tạ Quang Bửu, đoạn thuộc Phường 6), khởi công xây dựng công trình Trung tâm Y tế Quận 8.

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: vẫn còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn Quận 8.

Bên cạnh đó, việc triển khai công tác tuyên truyền, tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 được đẩy mạnh nhưng tỷ lệ tiêm không cao. Hiện nay đã vận động được các hộ dân thuộc khu vực của 02 dự án (Đường vào Trung tâm Y tế dự phòng tại Phường 6 Quận 8 và Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 tại Phường 6) đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng trống trong khi chờ thành phố giải quyết vướng mắc về hệ số điều chỉnh giá đất (dự kiến bàn giao mặt bằng trống cho chủ đầu tư vào quý I năm 2023).[1] 1. Trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:

- Phát hành thông báo thu hồi: 4.589/6.857 trường hợp

- Phát hành quyết định thu hồi: 3.252/4.589 trường hợp

2. Trường hợp hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

- Phát hành quyết định thu hồi: 1.728/2.939 trường hợp

[2] Dự án xây dựng Trạm Y tế Phường 11 Quận 8 (132 Ưu Long); Dự án đường Bình Đăng Phường 6 Quận 8 (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6): tuyến đường Tạ Quang Bửu phường 6.

[3] Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông; Dự án Đường vào Trung tâm Y tế dự phòng tại Phường 6 Quận 8; Dự án Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 tại Phường 6; Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch phía Nam đường Tạ Quang Bửu; Dự án Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản trên đất khi thu hồi một phần nhà, đất số 1458 Hoài Thanh Phường 14 Quận 8 để đầu tư xây dựng Trường mầm non Phường 14 Quận 8; Dự án Đường nối Chánh Hưng - rạch Sông Xáng tại Phường 4 (đường Tạ Quang Bửu); Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Ba Đình; Dự án Chống ngập và cải tạo khu học tập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định Phường 16 Quận 8; Dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8.

[4] Dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8.

[5] Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân; Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước), Quận 8; Nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè; Dự án Nạo vét cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến Rạch Hiệp Ân; Dự án nâng cấp, mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8 (Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Bạch Mai); Dự án xây dựng đường vào trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh) (dự án ký hợp đồng trong năm 2022)

[6] Dự án Khu dân cư Bến Lức, Trung tâm thương mại Bình Điền (giai đoạn 1 và 2), Dự án Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (khu E – Nam Thành phố).

[7] Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968;. Kỷ niệm 62 năm ngày Thống nhất các lực lượng vũ trang giải phóng Việt Nam thành Giải phóng quân miền Nam (15/02/1961-15/02/2023); 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2023); tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 - 15/2/2023); Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Quận 8; Tuyên truyền công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, về an ninh trật tự, tuyên truyền phòng chống thiên tai; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả; tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Giới thiệu Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” để phục vụ công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam.

[8] Điểm kinh doanh vui chơi giải trí Game Center tại tầng 1 - Siêu thị Tuy Lý Vương tại 40 – 54 Tuy Lý Vương Phường 13 Quận 8; Công ty TNHH Nhà hàng Đông Phương New tại 968 Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8; Hộ kinh doanh quán ăn 3979 tại số 1B Tạ Quang Bửu.

[9] Thời điểm kiểm tra vị trí chưa có sản phẩm quảng cáo.

[10] Hiện Ủy ban nhân dân Phường 1 đang thực hiện xử lý vi phạm theo quy định và Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 đã phối hợp với Công an Quận 8 (Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) kiểm tra hoạt động sau khi được phục hồi kinh doanh sau đình chỉ, tuy nhiên, do quá trình hoạt động có một số nội dung chưa đảm bảo về công tác Phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp đã làm đơn báo tạm ngưng hoạt động để đề nghị thẩm duyệt bổ sung (hiện tại cơ sở này đang tạm ngưng chờ thẩm duyệt lại

[11] Người cao tuổi: 25; thôi hưởng: 40 trường hợp; người khuyết tật: 20 trường hợp; điều chỉnh trợ cấp: 05 trường hợp; hộ gia đình chăm sóc: 05 trường hợp; trẻ bị bỏ rơi: 02 trường hợp; người đơn thân nghèo nuôi con: 02 trường hợp; mai táng phí: 40 trường hợp. Tăng thẻ BHYT: 10 trường hợp.

 

[12] Số ca tích lũy trong đợt dịch Covid - 19 lần thứ 4 (tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021) đến ngày 01 tháng 02 năm 2023 là 27.605 ca, trong đó năm 2021 là 23.692 ca, năm 2022 là 3.909 ca và năm 2023 lũy kế đến ngày 17 tháng 02 năm 2023 là 04 ca.

[13] Đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc. Đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Quản lý đô thị quận, Ủy ban nhân dân Phường 9 và Ủy ban nhân dân Phường 13.

[14] Kết luận thanh tra số 40/KLTT-TTTp-P6 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8; Kết luận thanh tra số 28/KL-TTTP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra Thành phố về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân Quận 8 trong các năm 2018-2019; Kết luận thanh tra số 20/KL-TTTP-P2 ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra thành phố về thanh tra toàn diện việc thực hiện Dự án Trạm trộn bê tông và Bến cung ứng vật liệu xâu dựng thuộc Khu chức năng số 15-Khu đô thị mới Nam thành phố tại Phường 7 Quận 8 do Công ty TNHH Minh Hòa làm chủ đầu tư

[15] Kết luận thanh tra số 693/KLTT-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cho thuê sử dụng mặt bằng, việc sử dụng lao động và tình hình khắc phục kết luận của kiểm toán Nhà nước Khu vực IV tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8. Kết luận thanh tra số 1133/KLTT-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về Hợp tác xã đối với Hợp tác xã Tiêu dùng Phường 14 Quận 8. Kết luận thanh tra số 1571/KLTT-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 về thanh tra công tác tham mưu, tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành tại Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8, Ủy ban nhân dân Phường 7 và Ủy ban nhân dân Phường 16 Quận 8. Kết luận thanh tra số 04/KLTT-TTQ ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Chánh Thanh tra Quận 8 việc quản lý, sử dụng tài chính; việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Ủy ban nhân dân Phường 6 Quận 8.

 


Số lượt người xem: 235    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm